Gratis  Arbeidscontracten

Welk arbeidscontract bied je je medewerker aan?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Arbeidscontracten

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een arbeidscontract (of arbeidsovereenkomst) is een contract tussen jou en je werknemer waarin jullie rechten en plichten zijn opgenomen. Het is belangrijk deze afspraken schriftelijk vast te leggen zodat ze voor iedereen duidelijk zijn. Er bestaan veel verschillende soorten arbeidscontracten. Ook een uitzendcontract bijvoorbeeld is een arbeidscontract. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte arbeidscontract opstellen. Ben je op zoek naar een arbeidscontract voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

In een arbeidscontract staat onder meer:

 • de functie of werkzaamheden van de werknemer

 • de begin- en eventueel einddatum van het dienstverband

 • de overeengekomen werkdagen en -tijden

 • de plaats waar de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert

 • het bruto loon en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen

 • het aantal vakantiedagen

 • de optie voor een proeftijd

 • een geheimhoudingsbeding

 • een wijzigingsbeding

 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding

 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

 • de optie voor automatische beëindiging als de AOW- of pensioenleeftijd wordt bereikt

Veel werkgevers bieden in eerste instantie nieuw personeel een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) aan. Het belangrijkste kenmerk ervan is dat je van tevoren met je werknemer hebt afgesproken dat zijn dienstverband op een bepaald moment eindigt. Dit kan zijn omdat de einddatum van het contract is bereikt of omdat een project waarvoor je het contract bent aangegaan, is geëindigd.

Is de looptijd van het contract meer dan 6 maanden, dan staat daar doorgaans ook een proeftijd in. In de proeftijd kun je het contract opzeggen zonder gevolgen. Je werknemer mag dat echter ook. Een proeftijd geeft jou en je werknemer de mogelijkheid om te kijken of de arbeidsrelatie over en weer bevalt. Stel nu je eigen op maat gemaakte tijdelijke contract op! Ben je op zoek naar een arbeidscontract bepaalde tijd voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Als de relatie met je werknemer goed bevalt, kun je bij afloop van het tijdelijke contract een verlenging aanbieden. Je kunt ook een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) overeenkomen. Ook een nieuwe medewerker kun je overigens direct een vast contract geven (met of zonder proeftijd). Het belangrijkste kenmerk ervan is dat het geen einddatum heeft. Het dienstverband eindigt pas wanneer je werknemer ontslag neemt of je het contract opzegt.

Je hebt een nul uren contract nodig als je geen vast aantal werkuren kunt bieden. Nul uren contracten worden regelmatig gebruikt bij seizoenswerk, in de zorg en bij het organiseren van evenementen. Gebruik dit contract niet als je verwacht een werknemer een aantal keer per dag of week voor minder dan 3 uur op te roepen. Een min/maxcontract is dan geschikter.

Je hebt een min/maxcontract nodig als je een oproepkracht in dienst neemt voor een minimum aantal uren en je de werknemer daarnaast voor een aantal uren wilt kunnen oproepen. Een min/maxcontract verplicht een oproepkracht om werk te verrichten tot het maximum aantal uren.  Je werknemer heeft ten minste recht op het salaris over het minimum aantal uren dat jullie hebben afgesproken, ook wel garantie-uren genoemd. Een min/maxcontract is vaak voordelig in branches waar werkzaamheden onregelmatig of seizoensgebonden zijn, zoals horeca, zorg of detailhandel.

De verschillen tussen een nul uren contract en min/maxcontract zijn klein. In beide gevallen roep je een werknemer op om te komen werken en bepaal je voorafgaand aan de oproep het aantal uren dat de werknemer zal werken. Je geeft een werknemer met een min/maxcontract echter net iets meer zekerheid dan met een nul uren contract. Bij een min/maxcontract leg je het minimum aantal uren per week of maand dat de werknemer zal werken contractueel vast. Dit minimum aantal uren moet je altijd betalen, ook als je je werknemer niet oproept. Bij een nul uren contract wordt deze ondergrens niet aangegeven en betaal je niets als je hem niet oproept.

Ben je zelf directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je bv, dan ligt het wellicht minder voor de hand om een arbeidscontract te sluiten. Je bent echter niet alleen directeur maar ook in loondienst bij je eigen onderneming. Om je persoonlijke risico’s te verkleinen en duidelijkheid te scheppen naar de Belastingdienst is het daarom noodzakelijk dat je een vast contract DGA met je bv sluit.

Hoewel je bij detachering geen personeel in dienst neemt maar juist een werknemer uitleent aan een ander bedrijf, mag het detacheringscontract niet in deze lijst ontbreken. Je biedt tenslotte een medewerker een (extra) contract aan. In de overeenkomst staan de afspraken tussen jou en je werknemer enerzijds en jjde werknemer en het andere bedrijf (de inlener) anderzijds. Met een detacheringsovereenkomst beperk je je risico's door zaken zoals gezagsverhouding en aansprakelijkheid goed vast te leggen.

Een stageovereenkomst heb je nodig als je een stagiair praktijkervaring laat opdoen en je juist wilt voorkomen dat deze overeenkomst als een arbeidscontract wordt gezien. Hierin leg je vast welk werk hij gaat verrichten met de bijbehorende leerdoelen en begeleiding. Zo weet je stagiair wat er van hem wordt verwacht en voorkom je hierover misverstanden.  

Sommige bedrijven maken ook gebruik van vrijwilligers, zoals in de zorg. Werk je met vrijwilligers, dan is het niet zo dat je geen afspraken op papier hoeft te zetten. Je vrijwilliger moet weten wat zijn rechten en plichten zijn en daarom sluit je met hem een vrijwilligersovereenkomst. Bovendien heb jij wat om op terug te vallen als er onduidelijkheid ontstaat over de gemaakte afspraken. 

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een arbeidscontract wilt opstellen voor een werknemer die zich bezighoudt met intellectueel eigendom

 • je een arbeidscontract wilt opstellen voor een werknemer die voor jou in het buitenland gaat werken

 • je in het arbeidscontract contract een concurrentie- of relatiebeding wilt opnemen

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een directeur-grootaandeelhouder

Op deze arbeidsovereenkomsten en voorbeeld arbeidscontract is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Arbeidscontracten

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nul uren contract, min/maxcontract, detacheringsovereenkomst.