Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Personeel van een stichting of vereniging

Neem als stichting of vereniging personeel aan

Heeft je stichting of vereniging personeel in dienst, zorg dan voor een solide basis voor de arbeidsrelatie door gebruik te maken van een professioneel opgestelde arbeidsovereenkomst.

Het is een misverstand dat een stichting of vereniging geen onderneming kan zijn of winst mag maken. Wel is het zo dat de winst alleen ten goede mag komen aan het doel dat je stichting of vereniging nastreeft. Ook kan je stichting of vereniging presoneel in dienst hebben, waardoor zij als werkgever fungeert. Doorgaans werkt het personeel op basis van een arbeidsovereenkomst. Je doet er verstandig aan om bij het in dienst nemen van een werknemer te beginnen met een tijdelijk contract, waarna je een verlenging kunt aanbieden of een vast contract. Afhankelijk van het aantal werkuren kies je voor een fulltime of parttime arbeidsovereenkomst. Als je een gezonde mix van vast en flexibel personeel wilt, bied dan een flexibel contract of oproepcontract aan, zoals een nul uren contract of min-max contract. Een detacheringsovereenkomst of overeenkomst van opdracht gebruik je als je personeel wilt inlenen of een ZZP’er wilt inhuren.

Omdat aan een arbeidsovereenkomst zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten kan ontlenen, is het van groot belang om het juiste contract te kiezen. Bied een nieuwe medewerker eerst een tijdelijk acontract (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd) aan, zodat jullie allebei niet lang aan elkaar gebonden zijn als de werkrelatie niet bevalt. Is dit wel het geval, dan kun je de arbeidsovereenkomst verlengen of een vast contract (arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd) overeenkomen. Afhankelijk van het aantal werkuren heb je hierbij steeds de optie om te kiezen tussen een fulltime of parttime arbeidsovereenkomst. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten

 

 

Een gezonde balans tussen vaste en flexibele werknemers is een goede basis voor de continuïteit van je vereniging of stichting. Kies je ervoor om met tijdelijk personeel te werken, dan bied je een flexibel arbeidscontract of oproepovereenkomst aan. Ook hierbij heb je keuze uit verschillende soorten arbeidscontracten. Je kiest voor een nul uren contract als je de werknemer alleen wilt oproepen als je hem hebt ingeroosterd of nodig hebt. Een min/maxcontract bied je aan als de werknemer een minimum aantal uren werkt. Hierbij kun je ook overeenkomen dat je de werknemer oproept als hij extra uren moet werken. Hieronder zie je de verschillen. 
Verschillen nulurencontract min-maxcontract

Je kunt ook personeel inlenen van een collega-bedrijf op basis van een inleencontract, ofwel detacheringscontract. Wil je direct personeel inhuren, dan kun je met een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) in zee gaan. Een ZZP’er heeft normaal gesproken een eenmanszaak en werkt zelfstandig. Een contract met een ZZP’er is meestal gebaseerd op een overeenkomst van opdracht (freelanceovereenkomst). Daarnaast kun je als uitzendburo nog werken met uitzendkrachten. Deze werken op basis van een uitzendovereenkomst. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillen detacheren en uitzenden

Heb je vastgesteld welk type arbeidsovereenkomst van toepassing is, dan bepaal je welke arbeidsvoorwaarden gelden voor je werknemer. Denk hierbij aan salarisvakantiedagen en werktijden. Houd er rekening mee dat elke werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon en 8% vakantietoeslag. Geldt er een cao, dan staan daar al de belangrijkste voorwaarden in. Je mag van deze bepalingen afwijken, maar nooit ten nadele van de werknemer.

Als werkgever dien je ervoor te zorgen dat de omgeving waarin je werknemers werken veilig is. Als er een werknemer letsel oploopt omdat de werkplaats onveilig is, dan kun jij daarvoor aansprakelijk zijn. De belangriujkste regels voor arbeidsomstandigheden vind je in de Arbowet. Neem contact op met de Inspectie SZW als je precies wilt weten aan welke voorschriften je je moet houden.

Hoewel je hoopt dat je werknemers gezond blijven, komt het voor dat een werknemer zich ziek meldt. Indien je werknemer niet naar behoren functioneert, kun je verschillende maatregelen nemen.

Soms ontkom je er niet aan dat je afscheid moet nemen van een werknemer. Dit kan een opgave zijn, omdat ook werknemers van een stichting of vereniging ontslagbescherming genieten. Je hebt dus doorgaans toestemming voor ontslag nodig van het UWV of de rechter. Wil je geen procedure voeren, dan kun je je werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Hierin bepalen jullie samen de voorwaarden waaronder er een einde aan het dienstverband komt.