Gratis Tijdelijk huurcontract woning

Met welk huurcontract ga jij aan de slag?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van een Tijdelijk huurcontract woning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een tijdelijk huurcontract woonruimte is een overeenkomst tussen jou en je huurder van een woning of appartement, waarbij je de mogelijkheid hebt te bepalen dat hij na afloop van de huurperiode uit de woning gaat. Als je daarvan gebruikmaakt, heeft je huurder na afloop van de overeenkomst geen recht op voortzetting van de huur. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

Type tijdelijk huurcontract

Wanneer nodig?

Huurbescherming?

Minder dan 2 jaar

Je verhuurt een woning voor een periode van minder dan 2 jaar

Nee

Leegstandswet

Je hebt een leegstaande eigen woning die te koop staat en een vergunning om deze tijdelijk te verhuren

Nee

Diplomatenclausule 

Je wilt na afloop van de periode zelf in de woning gaan wonen of de woning opnieuw verhuren aan je vorige huurder

Nee

Meer dan 2 jaar

Je verhuurt een woning voor een periode van meer dan 2 jaar

Ja

Anti kraakovereenkomst  

Je geeft je woning tijdelijk in gebruik aan een ander zonder dat je hiervoor kosten in rekening brengt

Niet van toepassing

In dit tijdelijke huurcontract staat onder meer:

 • de gegevens van de huurder en verhuurder

 • het adres en de omschrijving van de woonruimte

 • de huurprijs en de wijze van betaling

 • afspraken over de huurverhoging

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt

 • afspraken over de kosten van onderhoud en herstel

Je kunt een huurcontract met een vergunning Leegstandwet aangaan als:

 • je woning te koop en leeg staat

 • je een vergunning voor tijdelijke verhuur van de gemeente hebt

 • je bank toestemming heeft gegeven voor verhuur

 • het huurcontract schriftelijk is

 • je voor minstens 6 maanden verhuurt

 • je een opzegtermijn van minstens 3 maanden toezegt

 • je huurder een opzegtermijn van maximaal 1 maand heeft

Je kunt een woning met een huurcontract met een diplomatenclausule verhuren als:

 • je de woning nooit hebt bewoond of verhuurd maar er na afloop van het huurcontract zelf in wilt wonen

 • je zelf in de woning hebt gewoond en er na afloop van het huurcontract weer in wilt terugkeren

 • je vorige huurder na afloop van dit contract weer in je woning wil terugkomen

Je hebt een antikraak overeenkomst nodig als je woning of bedrijfspand te koop of te huur staat en je wilt het pand niet leeg laten staan. Je geeft dan je woning of bedrijfspand tijdelijk in gebruik aan een ander zonder dat je hiervoor kosten in rekening brengt.

Als je je woning tijdelijk verhuurt, moet je op de volgende zaken letten:

 • zorg dat je een energielabel of -index hebt

 • controleer of je woning in de sociale sector zit met behulp van de puntencheck van de Huurcommissie

 • als je een sociale woning verhuurt, ga dan na bij je gemeente of je huurder een huisvestingsvergunning nodig heeft

 • maak voordat je de sleutel overhandigt met je huurder een opnamestaat, dit is een inspectie van de staat waarin de woning verkeert

 • zeg de huur op tijd en op de juiste manier op, bijvoorbeeld door hiervoor de brief opzegging huurovereenkomst te gebruiken

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je huurder de huurprijs wil laten vaststellen door de Huurcommissie

 • je huurder na afloop van de huurperiode de woning niet verlaat

Op dit tijdelijke huurcontract woning is Nederlands recht van toepassing.