Mijn documenten Beheer lidmaatschap
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Mededeling aanvraag ontslagvergunning opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Mededeling aanvraag ontslagvergunning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Ga je voor een werknemer een ontslagvergunning aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, dan informeer je je werknemer schriftelijk hierover. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte mededeling aanvraag UWV ontslagvergunning opstellen.

Gebruik deze brief mededeling aanvraag ontslagvergunning UWV om:

  • je werknemer op de hoogte te stellen van een aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte

In deze brief mededeling aanvraag ontslagvergunning UWV staat onder meer:

  • de gegevens van de werknemer en werkgever

  • de mededeling dat je een ontslagvergunning aanvraagt

  • de reden voor de ontslagaanvraag

De brief mededeling aanvraag ontslagvergunning UWV gebruik je om een werknemer mede te delen dat je een ontslagvergunning aanvraagt.

Als je een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, breng je je werknemer daarvan op de hoogte met deze brief. Je werknemer kan er dan rekening mee houden dat zijn arbeidsovereenkomst na toestemming op korte termijn wordt beëindigd.

Je hebt toestemming van het UWV nodig om een werknemer te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Van bedrijfseconomisch ontslag is sprake als het niet goed gaat met je bedrijf of omdat bepaalde werkzaamheden vervallen. Je selecteert de werknemer via het afspiegelingsbeginsel. Je mag binnen 26 weken na ontvangst van de ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen geen nieuwe werknemer aannemen voor dezelfde werkzaamheden. Bij ontslag wegens langdurige ziekte is je werknemer 2 jaar of langer arbeidsongeschikt.

In de volgende gevallen heb je geen ontslagvergunning nodig:

Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde van ontslag bij bedrijfseconomische omstandigheden. Het komt erop neer dat je je personeelsbestand zodanig laat afnemen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.

Via de website van UWV kun je gebruik maken van online formulieren. Het UWV neemt je aanvraag in behandeling als je alle formulieren volledig invult.

Nadat je deze brief mededeling aanvraag vergunning naar je werknemer hebt verstuurd, dien je de aanvraag in bij het UWV. Na ontvangst stuurt het UWV een kopie van het dossier naar je werknemer. Hij heeft dan 2 weken om te reageren. Vervolgens reageer je op de standpunten van je werknemer. Als het dossier compleet is, wordt het voorgelegd aan een Adviescommissie die het ontslag goed- of afkeurt. De procedure duurt ongeveer 4 weken. Keurt het UWV de aanvraag wegens bedrijfseconomische redenen goed, dan zeg je de arbeidsovereenkomst op binnen 4 weken. Gebruik voor een ontslag wegens langdurige ziekte de brief ontslag na 2 jaar ziekte.

Als je het niet eens bent met het besluit van het UWV kun je binnen 2 maanden beroep instellen bij de rechter.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je in beroep wilt gaan tegen de beslissing van het UWV

  • je werknemer in beroep gaat tegen de beslissing van het UWV

Op deze brief mededeling aanvraag ontslagvergunning UWV is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Mededeling aanvraag ontslagvergunning

brief mededeling aanvraag ontslagvergunning UWV.