Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Getuigschrift opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Getuigschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een getuigschrift geef je een vertrekkende werknemer een verklaring mee dat hij bij je in dienst is geweest. Een getuigschrift kan je werknemer helpen in zijn verdere loopbaan. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte getuigschrift maken. Ben je op zoek naar een getuigschrift voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik dit getuigschrift werkgever:

 • als je een vertrekkende werknemer een getuigschrift wilt meegeven

 • als een vertrekkende werknemer je om een getuigschrift vraagt

In dit getuigschrift staat:

 • de begin- en einddatum van het contract

 • het aantal werkuren per periode

 • de functie van de werknemer

 • optioneel: de wijze waarop het dienstverband is geëindigd

 • optioneel: de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • optioneel: een mededeling over het functioneren van de werknemer

Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever dat de werknemer bij hem in dienst is geweest.

Een werkgever is wettelijk verplicht een vertrekkende werknemer een getuigschrift mee te geven als de werknemer hierom vraagt. Je kunt een getuigschrift ook op eigen initiatief verstrekken, maar meestal komt het initiatief van de werknemer.

In een getuigschrift werkgever moet minimaal de begin- en einddatum van het dienstverband, het aantal werkuren per periode en de functienaam van de werkgever staan. Alleen als de werknemer hierom vraagt, vermeld je de volgende punten: het functioneren van de werknemer, de manier waarop het dienstverband beëindigd is en de reden van beëindiging van het dienstverband.

Als een werknemer je vraagt om mededelingen over het functioneren, de reden van beëindiging van het dienstverband of de wijze van beëindiging in het getuigschrift op te nemen ben je verplicht dit toe te voegen. Neem geen informatie op waar je zelf niet achterstaat maar zorg in ieder geval dat de informatie correct is. Zo voorkom je ruzie of een mogelijke procedure.

Als je werknemer je vraagt om een mededeling over zijn functioneren in het getuigschrift op te nemen, ben je niet verplicht om een positieve mededeling op te nemen. Neem in ieder geval nooit bewust mededelingen over de werknemer in het getuigschrift op die niet kloppen. Dit is verboden en kan tot een procedure leiden.

Ja, een werknemer heeft ook bij ontslag recht op een getuigschrift.

Je bent wettelijk verplicht je werknemer een getuigschrift mee te geven als hij je hierom vraagt. Je kunt dit dus niet weigeren.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • het einde van het dienstverband problematisch is verlopen, bijvoorbeeld een ontslag op staande voet

Op dit getuigschrift werkgever en voorbeeld getuigschrift is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Getuigschrift

getuigschrift werkgever.