Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief ontslag op staande voet opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief ontslag op staande voet

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een werknemer op staande voet ontslaat, eist de wet dat je de ontslagreden mededeelt. Met een schriftelijke bevestiging heb je bewijs en voorkom je moeilijkheden. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief op staande voet ontslag opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief ontslag op staande voet, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze brief ontslag op staande voet:

 • als je je werknemer schriftelijk wilt bevestigen dat je hem op staande voet hebt ontslagen

 • als je je werknemer schriftelijk de reden van zijn ontslag op staande voet wilt mededelen

In deze brief ontslag op staande voet staat:

 • de gegevens van de werknemer en werkgever

 • de bevestiging van het ontslag op staande voet

 • de datum van het ontslag

 • de reden van het ontslag

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag waarbij je het arbeidscontract van een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigt. De gevolgen voor de werknemer zijn ernstig, omdat hij per direct zijn baan verliest en zijn recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Heb je hem mondeling op staande voet ontslagen, dan is het van belang dat je hem daarna met deze brief schriftelijk het ontslag bevestigt.

Deze brief ontslag op staande voet gebruik je wanneer je je werknemer mondeling hebt ontslagen wegens een dringende reden (zie hieronder). De wet stelt strenge eisen aan ontslag op staande voet. Daarom is het van essentieel belang dat je schriftelijk bewijs hebt van wat er precies is voorgevallen en hoe jij en je werknemer hierop hebben gehandeld. Deze ontslagbrief mag daarom niet ontbreken als je mondeling een werknemer per direct hebt ontslagen.

Ontslag op staande voet moet aan 3 vereisten voldoen, anders maakt een rechter het ontslag doorgaans ongedaan. Een ontslag op staande voet is geldig indien:

 • er sprake is van een dringende reden

 • het ontslag zo snel mogelijk ('onverwijld') gegeven is nadat de feiten bekend zijn geworden

 • de werknemer zo snel mogelijk de ontslagreden is medegedeeld

Voor een geldig ontslag op staande voet moet je een dringende reden hebben. Er is geen vaste lijst met dringende redenen, maar de situatie moet zo ernstig zijn dat van jou niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog voortduurt. De wet noemt als voorbeelden:

 • dronkenschap op het werk

 • diefstal op het werk

 • bedreiging of belediging op het werk

Los van algemene normen en waarden kan de bedrijfscultuur ook een rol spelen bij de vraag of het gedrag van je werknemer een dringende reden voor ontslag oplevert of niet. Oordeel daarom niet te snel dat er van een dringende reden sprake is. Als het ontslag het gevolg is van een langdurig arbeidsconflict, zorg er dan in ieder geval voor dat je over een volledig dossier beschikt waaruit blijkt wat aan het ontslag vooraf ging.

Je hebt een beperkte tijd om een werknemer op staande voet te ontslaan, nadat de ontslagreden zich heeft voorgedaan. De wet noemt dit 'onverwijlde opzegging'. Je kunt in die tijd in overleg gaan met je werknemer of de feiten en omstandigheden controleren. Overweeg een schorsing als je je werknemer niet op de werkvloer wilt zien tot de uitkomst van het onderzoek. Hoelang je hebt voor de ‘onverwijlde’ mededeling hangt af van de situatie.

Als een werknemer zijn ontslag op staande voet aanvecht, bekijkt de rechter kritisch of er voldaan is aan de 3 voorwaarden. Heb je het ontslag onterecht gegeven, dan kan de rechter je veroordelen om de werknemer terug te nemen. Twijfel je of een situatie ontslag op staande voet rechtvaardigt, dan kun je ervoor kiezen een ontslagprocedure bij de rechter te starten. De werknemer behoudt in dat geval doorgaans zijn recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Ook kun je bij twijfel overwegen met je werknemer een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) overeen te komen, om er zo zeker van te zijn dat je werknemer niet langer aan je bedrijf is gebonden.

Is voldaan aan de eisen voor een geldig concurrentiebeding (of relatiebeding), dan blijft de werknemer na een ontslag op staande voet in principe aan het beding gebonden. Heb je je werknemer onterecht op staande voet ontslagen, dan kun je je werknemer doorgaans niet meer aan een geldig concurrentiebeding houden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of er van een dringende reden sprake is
 • je je werknemer niet op tijd de ontslagreden hebt medegedeeld
 • je werknemer het ontslag op staande voet voor de rechter aanvecht

Op deze brief op staande voet ontslag is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief ontslag op staande voet

brief staande voet ontslag, brief op staande voet ontslag.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen