Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Einde dienstverband wegens pensioen opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Einde dienstverband wegens pensioen

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zodra je werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kun je zonder toestemming van het UWV of de rechter de arbeidsovereenkomst opzeggen. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst al bestond voordat je werknemer die leeftijd bereikte. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte opzegbriefbrief wegens pensioen opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld opzegbrief wegens pensioen, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze brief einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd om:

  • je AOW- of pensioengerechtigde werknemer te informeren dat je zijn dienstverband beëindigt

In deze brief einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd staat onder meer:

  • de gegevens van de werknemer en werkgever

  • de bevestiging van het einde van het dienstverband wegens AOW-gerechtigde leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd

  • de einddatum van het arbeidscontract

De brief einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd is een brief waarin je je werknemer meedeelt dat je zijn arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Je hebt een brief einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd nodig wanneer je het dienstverband van je werknemer wilt beëindigen zodra hij de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je hebt geen toestemming van het UWV of de rechter nodig. Dit geldt alleen als het arbeidscontract is gesloten voordat je werknemer de AOW- of pensioenleeftijd had.

Je kunt de arbeidsovereenkomst opzeggen vanaf de dag waarop je werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Bij het opzeggen dien je rekening te houden met de opzegtermijn.

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hoef je geen transitievergoeding te betalen aan je werknemer.

Een pensioenontslagbeding is een bepaling die is opgenomen in het contract van je werknemer. Hierin staat dat zijn vaste contract van rechtswege eindigt op het moment dat hij  de AOW-gerechtigde (of overeengekomen pensioengerechtigde) leeftijd bereikt. De einddatum van het contract staat dus vast. Aanzeggen van het dienstverband is, om misverstanden te voorkomen, aan te bevelen maar niet vereist.

Staat er geen pensioenontslagbeding in het contract, verstuur deze brief dan minimaal 1 maand voor het einde van het dienstverband vanwege het pensioen. Je hebt namelijk een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Naast de standaard AOW-uitkering, kan je werknemer via jou een aanvullend pensioen nemen, als je hem dit aanbiedt. Dit noemt men een pensioenregeling.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je werknemer wil doorwerken na zijn pensioen

  • er in het contract een pensioenbeding is afgesproken

Op deze brief einde dienstverband wegens pensioen en voorbeeldbrief einde dienstverband pensioen is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Einde dienstverband wegens pensioen

brief ontslag wegens pensioen, opzegbrief bij pensioen, brief einde arbeidsovereenkomst AOW-gerechtigde leeftijd.