Gratis  Huurovereenkomst woonruimte

Welk soort huurcontract woonruimte zoek je?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Huurovereenkomst woonruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een huurcontract woonruimte of huurcontract woning is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je huurder van een woning, appartement of kamer. Hierin leg je de verplichtingen van de huurder vast en de regels voor het beëindigen van de huurovereenkomst. Je kunt kiezen uit de volgende huurcontracten woonruimte:

Huurcontract

Wanneer nodig?

woonruimte voor onbepaalde tijd

als je je woning voor langere tijd wilt verhuren zonder einddatum

woonruimte voor bepaalde tijd

als je je woning met een einddatum wilt verhuren

onderhuur

als je zelf als huurder van een woning of kamer bent en je deze tijdelijk wilt verhuren aan iemand ander

antikraak

als je je woning tijdelijk in gebruik aan een ander wilt geven zonder dat je hiervoor kosten in rekening brengt

kamer

als je een kamer gaat verhuren

 

Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte huurovereenkomst woonruimte opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld huurcontract woning, dan kun je dat ook hier bekijken.

In een huurcontract woonruimte staat onder meer:

 • de gegevens van de huurder en verhuurder

 • het adres en de omschrijving van de woonruimte

 • de huurprijs en wijze van betaling

 • afspraken over de huurverhoging

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt

 • verplichtingen van de huurder met betrekking tot het gebruik

 • afspraken over de kosten van onderhoud en herstel

Je hebt een huurcontract woonruimte nodig als je:

 • eigenaar van een huis bent en je dat wilt verhuren (huurcontract huis of huurovereenkomst zelfstandige woonruimte)

 • eigenaar bent van een appartement en je dat wilt verhuren (huurcontract appartement)

 • huurder van een woning bent, je deze wilt verhuren en je toestemming hebt van je verhuurder

 • een kamer wilt verhuren in de huur- of koopwoning die je zelf bewoont

Je kunt natuurlijk een standaard huurcontract woning of model huurcontract woning van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen huurovereenkomst woonruimte helemaal op maat maken, waardoor je zeker weet dat het contract geschikt is voor jouw specifieke situatie!

Je hebt een huurcontract voor onbepaalde tijd nodig als je je woning voor langere tijd wenst te verhuren, zonder vaste einddatum.

Je hebt een huurcontract voor bepaalde tijd nodig als je een vaste einddatum wilt afspreken. Let erop dat dat niet automatisch betekent dat je huurder na afloop van het huurcontract verplicht kan worden om de woning te verlaten. Als je van die mogelijkheid gebruik wenst te maken, heb je 1 van de volgende huurcontracten voor bepaalde tijd nodig:

Je hebt een huurcontract voor een kamer nodig als je:

 • de eigenaar bent van een woning waarin je kamers verhuurt, bijvoorbeeld studentenkamers

 • de eigenaar of huurder bent van een woning waarin je zelf woont en waarin je als hospita 1 of meerdere kamers wilt verhuren

Je hebt een onderhuurcontract nodig als je zelf een woning of kamer huurt die je wilt verhuren en toestemming voor onderverhuur hebt van je verhuurder. Een huurovereenkomst voorbeeld voor onderhuur kun je ook hier bekijken.

Je hebt een antikraak overeenkomst nodig als je woning (of bedrijfspand) te koop of te huur staat en je het pand niet leeg wilt laten staan.

Een huurovereenkomst woonruimte op basis van de Leegstandwet kan alleen bij verkoop van je eigen woning, bedraagt minimaal 6 maanden en je mag een marktconforme huurprijs afspreken. Een antikraak overeenkomst is voor zowel woningen als bedrijfspanden, kan zowel bij verkoop als verhuur gebruikt worden en is maandelijks (of korter) opzegbaar. Daar staat tegenover dat je geen andere vergoeding in rekening mag brengen dan de kosten van het gebruik.   

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vergunningaanvraag bij verhuur op grond van de Leegstandwet wordt geweigerd

 • je huurder zijn verplichtingen niet nakomt

Op deze huurovereenkomst woning, huurovereenkomst appartement, voorbeeld huurcontract appartement en voorbeeld huurcontract woning particulier is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huurovereenkomst woonruimte

huurovereenkomst woning, huurovereenkomst appartement, huurcontract huis, huurcontract woning, huurovereenkomst zelfstandige woonruimte, huurcontract zelfstandige woonruimte.