Gratis  Huurovereenkomst woonruimte

Welk soort huurcontract woonruimte zoek je?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Huurovereenkomst woonruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een huurcontract woonruimte of huurovereenkomst woning leg je de afspraken tussen jou en je huurder van een woning, appartement of kamer vast. Als de verplichtingen van je huurder niet vastliggen, is het in de toekomst lastiger om hem daarop aan te spreken. Je kunt kiezen uit de volgende huurcontracten woonruimte:

Huurcontract

Wanneer nodig?

Woonruimte onbepaalde tijd

bij verhuur van je woning zonder einddatum

Woonruimte bepaalde tijd

bij verhuur van je woning met een einddatum

Onderhuur

bij tijdelijke verhuur van je huurwoning of kamer

Antikraak

bij tijdelijk gebruik van je woning door een ander zonder vergoeding

Kamer

bij kamerverhuur

 

 

 

 

 

 

Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte huurovereenkomst woonruimte opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld huurcontract woning, dan kun je dat ook hier bekijken.

In een huurcontract woonruimte staat onder meer:

 • de gegevens van huurder en verhuurder

 • het adres en de omschrijving van de woonruimte

 • de huurprijs en wijze van betaling

 • afspraken over de huurverhoging

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt

 • verplichtingen van de huurder met betrekking tot het gebruik

 • afspraken over de kosten van onderhoud en herstel

Je hebt een huurcontract woonruimte nodig als je:

 • eigenaar bent van een huis dat je wilt verhuren (huurcontract huis of huurovereenkomst zelfstandige woonruimte)

 • eigenaar bent van een appartement dat je wilt verhuren (huurcontract appartement)

 • huurder bent van een woning die je verhuren met toestemming van je verhuurder (onderhuurcontract)

 • een kamer wilt verhuren in de huur- of koopwoning die je zelf bewoont (kamerhuurcontract)

Je kunt natuurlijk een standaard huurcontract woning of model huurcontract woning van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen huurovereenkomst woonruimte helemaal op maat maken, waardoor je zeker weet dat het contract geschikt is voor jouw specifieke situatie!

Je hebt een huurcontract voor onbepaalde tijd nodig als je:

 • je woning voor langere tijd wil verhuren
 • zonder vaste einddatum

Je hebt een huurcontract voor bepaalde tijd nodig als je een vaste einddatum wilt afspreken. Let erop dat dat niet automatisch betekent dat je huurder na afloop van het huurcontract verplicht kan worden om de woning te verlaten. Als je van die mogelijkheid gebruik wenst te maken, heb je 1 van de volgende huurcontracten voor bepaalde tijd nodig:

Je hebt een huurcontract voor een kamer nodig als je:

 • de eigenaar bent van een woning waarin je kamers verhuurt, bijvoorbeeld studentenkamers

 • de eigenaar of huurder bent van een woning waarin je zelf woont en waarin je als hospita 1 of meerdere kamers wilt verhuren

Je hebt een onderhuurcontract nodig als je:

 • een woning of kamer huurt die je wilt verhuren toestemming
 • voor onderverhuur hebt van je verhuurder

Een huurovereenkomst voorbeeld voor onderhuur kun je ook hier bekijken.

Je hebt een antikraak overeenkomst nodig als:

 • je woning of bedrijfspand te koop of te huur staat
 • je het pand niet leeg wilt laten staan
 • je wil dat de huurder het pand na afloop van het huurcontract verlaat
 • je huurder geen vergoeding betaalt voor het bewonen van het pand
 • je huurder eventueel een verbruikersvergoeding betaalt voor gas, water en licht
   

 

Wil je een huurovereenkomst woonruimte op basis van de Leegstandwet sluiten, dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • kan alleen bij verkoop van je eigen woning
 • bedraagt minimaal 6 maanden 
 • je mag een marktconforme huurprijs afspreken

Een antikraak overeenkomst is:

 • oor zowel woningen als bedrijfspanden
 • kan zowel bij verkoop als verhuur gebruikt worden
 • is maandelijks (of korter) opzegbaar
 • je mag geen andere vergoeding in rekening mag brengen dan de kosten van het gebruik   

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vergunningaanvraag bij verhuur op grond van de Leegstandwet wordt geweigerd

 • je huurder zijn verplichtingen niet nakomt

Op deze huurovereenkomst woning, huurovereenkomst appartement, voorbeeld huurcontract appartement en voorbeeld huurcontract woning particulier is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huurovereenkomst woonruimte

huurovereenkomst woning, huurovereenkomst appartement, huurcontract huis, huurcontract woning, huurovereenkomst zelfstandige woonruimte, huurcontract zelfstandige woonruimte.