Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Gratis  Huurovereenkomst woonruimte

Welk soort huurcontract woonruimte zoek je?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Huurovereenkomst woonruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een huurovereenkomst woonruimte kan je helpen om een betere verhuurder te zijn. Dit bindende huurcontract bepaalt wat je huurders van je mogen verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijke en ondertekende huurovereenkomst de beste manier om een wederzijds voordelige relatie tussen verhuurder en huurder op te bouwen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model huurovereenkomst, wat je moet opnemen in het huurcontract en hoe je je belangen en eigendommen kunt beschermen in deze handige gids voor verhuurders en vastgoedbeheerders.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een huurovereenkomst woonruimte?

 2. Heb ik een huurovereenkomst woonruimte nodig?

 3. Voor welk type onroerend goed gebruik ik een huurovereenkomst woonruimte?

 4. Welke informatie staat in een huurovereenkomst woonruimte?

 5. Hoe stel ik een huurovereenkomst woonruimte op met Rocket Lawyer?

 6. Wat moet ik weten voordat ik een huurovereenkomst woonruimte maak?

 7. Wat moet ik doen na het sluiten van een huurovereenkomst woonruimte?

 8. Veelgestelde vragen over huurovereenkomsten woonruimte

 9. Vragen over huurovereenkomsten woonruimte van Rocket Lawyer

 10. Juridische woordenlijst

Een huurovereenkomst woonruimte is een contract tussen een verhuurder en huurder waarin de voorwaarden voor het huren van een woning zijn opgenomen. Een ondertekende huurovereenkomst kan je helpen om veel problemen als verhuurder te voorkomen. Als er geen schriftelijke huurovereenkomst bestaat, kan er verwarring ontstaan over veelvoorkomende onderwerpen, zoals boetes voor te late huurbetaling, of roken is toegestaan en of huisdieren zijn toegestaan.

Met een huurcontract weten je huurders precies wat je van hen tijdens de huurperiode verwacht. Het bepaalt waar jij als verhuurder verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt als de huurder de overeenkomst niet nakomt.

Een huurovereenkomst woonruimte wordt ook wel genoemd: huurcontract woning, formulier huurovereenkomst, huurlease of verhuurovereenkomst.

Zelfs als je aan een vriend of familielid verhuurt, is het slim om meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst. Specifieke voorwaarden die in een mondelinge huurovereenkomst worden besproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten en daardoor kunnen relaties verstoord raken. Mondelinge afspraken zijn ook veel lastiger te bewijzen, waardoor je deze moeilijker voor een rechter kunt afdwingen.

Als de huurovereenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en de bijbehorende formaliteiten in acht worden genomen, kan het contract verhuurders helpen doordat:

 • de overeengekomen afspraken tussen de huurder en verhuurder schriftelijk zijn vastgelegd

 • in het contract de betalingsplicht van de huurder vastligt

 • het contract juridische ondersteuning biedt bij ontruiming en andere juridische geschillen

Een huurcontract kan ook helpen om telefoontjes van huurders te beperken met vragen over veelvoorkomende problemen, zoals acceptabele betalingsmethodes en onderhoudsverplichtingen.

Al met al helpt een huurovereenkomst om de toon te zetten voor het verblijf van je huurder en helpt het jou om je woning effectief te beheren.

Kerncijfers Huurcommissie 2018

Onze standaard huurovereenkomst woonruimte kan voor bijna elk type woning worden gebruikt, waaronder:

 • appartementen

 • kamers

 • duplexwoningen

 • eengezinswoningen

 • meergezinshuizen

 • bungalows

 • geschakelde woningen

 • grachtenpanden

 • herenhuizen

 • hoekwoningen

 • hofjeswoningen

 • landhuizen

 • maisonnettes

 • portiekwoningen

 • villa’s

 • studio’s

Als je een bedrijfspand wil verhuren, bieden wij ook huurovereenkomsten bedrijfsruimte aan.

Hoewel onze standaard huurovereenkomst template geschikt is voor de meeste huurwoningen, zijn hier nog enkele voorbeelden van de specifieke soorten huurovereenkomsten voor woningen die je kunt opstellen:

Andere soorten documenten voor verhuurders zijn ook beschikbaar.

Wanneer gebruik ik het huurcontract woning onbepaalde tijd?

Je hebt een huurcontract woning onbepaalde tijd nodig als je een woning voor langere tijd zonder einddatum wilt verhuren. Je hebt de woning niet nodig om er op enig moment zelf in te wonen en gebruikt de woning voornamelijk om via de huurprijs extra inkomen te genereren. Je huurder heeft dit contract recht op huurbescherming.

Wanneer gebruik ik het huurcontract woning bepaalde tijd?

Je hebt een huurcontract woning bepaalde tijd nodig als je een huurovereenkomst wilt aangaan voor de verhuur van een woning met een einddatum. Je houdt zo controle over hoelang je huurder in je woning verblijft. Verhuur je je woning voor maximaal 2 jaar, dan heeft je huurder geen recht op huurbescherming. Bij het einde van het huurcontract moet je huurder de woning verlaten.

Wanneer gebruik ik het huurcontract kamer?

Je hebt een huurcontract kamer nodig als je een kamer (onzelfstandige ruimte) gaat verhuren. In dit contract staan onder meer bepalingen over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken en badkamer. Dit contract gebruik je bijvoorbeeld als je eigenaar van een woning bent waarvan je de kamers verhuurt, bijvoorbeeld studentenkamers

Zorg ervoor dat je kamerhuurders weten aan welke huisregels ze zich moeten houden. Maak nu je eigen op maat gemaakte huisregels!

Wanneer gebruik ik het hospitacontract?

Je hebt een hospitacontract nodig als je een kamer (onzelfstandige ruimte) gaat verhuren van een woning waarin je zelf woont (hospitaverhuur). In dit contract staan bijvoorbeeld bepalingen over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken en badkamer. 

Wanneer gebruik ik de antikraak overeenkomst?

Je hebt een antikraak overeenkomst nodig als je woning te koop of te huur staat en je het pand niet leeg wilt laten staan. Je geeft dan je woning tijdelijk in gebruik aan een ander zonder dat je hiervoor kosten in rekening brengt. Je huurder heeft recht op huurbescherming. 

Wanneer gebruik ik het huurcontract vakantiewoning?

Je hebt een huurcontract vakantiewoning nodig als je je vakantiewoning of recreatiewoning tijdelijk wilt verhuren. Op basis van de wet (artikel 7:232 lid 2 BW) heeft je huurder geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst als de looptijd eindigt. Daarnaast kun je in het huurcontract vakantiehuis vastleggen op welke manier hij met je vakantiewoning moet omgaan en dat hij aansprakelijk is voor eventuele schade.

Wanneer gebruik ik het onderhuurcontract?

Een onderhuurcontract gebruik je als je je kamer of woning wilt onderverhuren. Onderverhuur of onderhuur houdt in dat de huurder van een kamer of woning deze weer verder verhuurt aan een andere huurder. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de oorspronkelijke huurder op stage in het buitenland gaat. Voor onderhuur is altijd de toestemming van de oorspronkelijke huurder vereist. Ook een onderhuurder heeft recht op huurbescherming. Dit houdt in dat wanneer de oorspronkelijke huurder vertrekt, de onderhuurder de huurovereenkomst voortzet met de oorspronkelijke verhuurder. Dit wordt een voortgezette huurovereenkomst genoemd.

Wanneer gebruik ik het huurcontract op basis van de Leegstandwet?

Je gebruikt een huurcontract op basis van de leegstandwet als je je woning tijdelijk wilt verhuren omdat je woning langere tijd te koop staat of binnenkort gesloopt of gerenoveerd wordt. Bij verhuur via de Leegstandwet hoef je, anders dan bij normale verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden, waardoor je de optie hebt om de huurovereenkomst op te zeggen. Voor deze vorm van verhuur heb je wel een vergunning nodig van de gemeente.

Wanneer gebruik ik een Engelstalig huurcontract woonruimte?

Heb je een Engelstalige huurder dan is het verstandig hem een Engelstalige huurovereenkomst te laten tekenen. Zo weet je zeker dat hij begrijpt wat zijn rechten en plichten zijn en kun je de schriftelijke afspraken in het huurcontract makkelijker afdwingen.

pararius.nl

Een huurovereenkomst woonruimte moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als je huurder bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de verhuurder en huurder zijn meestal in een huurovereenkomst opgenomen:

 • de gegevens van de huurder en de verhuurder

 • het adres en de omschrijving van de woonruimte

 • de huurprijs en de wijze en het moment van betaling

 • de afspraken over de huurverhoging

 • de hoogte van de waarborgsom

 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eventueel eindigt

 • de verplichtingen van de huurder met betrekking tot het gebruik

 • afspraken over de kosten van onderhoud en herstel

 • of onderhuur is toegestaan

 • of huisdieren zijn toegestaan

 • of roken is toegestaan

Door met je huurder duidelijke afspraken te maken over het gebruik van het gehuurde en de verplichtingen die je huurder heeft, kun je problemen in de toekomst voorkomen. Zorg er altijd voor dat je een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan elke huurder verstrekt, zodat hij ernaar kan verwijzen in plaats van je te belasten met tijdrovende vragen. Het ondertekende huurcontract kan ook dienen als bewijs van de afspraken die je met je huurder hebt gemaakt, op het moment dat je wil dat je huurder een gemaakte afspraak moet nakomen.

Het is eenvoudig om online een gratis huurovereenkomst woonruimte te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De huurcontract generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte huurovereenkomst. Nadat je je type huurovereenkomst selecteert en je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je huurovereenkomst is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je huurovereenkomst woonruimte, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je huurcontract kopiëren, bewerken of naar je huurder sturen voor een online handtekening. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een huurovereenkomst woonruimte moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een huurovereenkomst wilt sluiten, moet je beschikken over de volgende gegevens:

Algemene gegevens van de accommodatie
Elke huurovereenkomst moet het adres van de woning of kamer en de naam van de verhuurder bevatten. Je kunt ook het gehuurde beschrijven of een plattegrond toevoegen aan je contract.

Waarborgsom
In het huurcontract neem je op hoeveel de borg is en hoe je die terugbetaalt nadat je huurder is vertrokken.

Informatie over huurders
Je hebt de volledige namen nodig van elke persoon die in het gehuurde woont.

Huurprijs en huurbetaling
Een van de belangrijkste aspecten van elk huurcontract is de huurprijs. Niet alleen de hoogte van de huurprijs neem je op in de overeenkomst, maar ook de hoogte van eventuele servicekosten, het moment van betaling, de betaalmethode en eventueel een boete voor te late huurbetaling.

Huisdieren
Als verhuurder heb jij het recht om te beslissen of je huurder een huisdier mag hebben.

Woninginrichting
Verhuur je het gehuurde gestoffeerd of gemeubileerd, dan kun je een hogere huurprijs vragen. Om ervoor te zorgen dat je huurder het gehuurde oplevert in de staat waarin hij het aantrof, is het voor jou van belang om alle relevante aspecten van de woninginrichting te beschrijven, zoals gordijnen, koelkast, vloerbedekking, meubilair, etc.

Onderverhuur
Je hebt de mogelijkheid om onderhuur van je huurwoning wel of niet toe te staan. Veel verhuurders van onroerend goed staan niet toe dat huurders (geheel of gedeeltelijk) hun huis of appartement verhuren aan iemand met wie ze geen huurovereenkomst hebben. Je kunt dus overwegen om onderhuur te verbieden.

Nadat je je huurovereenkomst hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde huurovereenkomst woonruimte bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als je huurder de huurovereenkomst ondertekenen. Ook dien je je huurder een kopie van het energielabel te overhandigen.

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je huurovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je huurder voor zijn online handtekening.

Vraag een advocaat
Heb je vragen over je opgestelde huurcontract of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je huurovereenkomst te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer documenten voor vastgoedbeheer
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor verhuurders, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over huurovereenkomsten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Waar zijn verhuurders juridisch verantwoordelijk voor?

Als verhuurder moet je het gehuurde ter beschikking stellen aan je huurder. Ook ben je verantwoordelijk om de woning te onderhouden. De wet bepaalt voor welk onderhoud jij als verhuurder en waarvoor je huurder verantwoordelijk is. Tot slot ben je verplicht om het woongenot van je huurder te respecteren.

Wat is huurgenot?

Het recht op woongenot is een van de primaire rechten van je huurder. Kort gezegd houdt woongenot in dat je huurder ongestoord van het gehuurde gebruik mag maken, zonder overlast van de verhuurder. In de praktijk betekent dit onder meer dat je niet zomaar de huurwoning mag betreden zonder toestemming van je huurder.

Zijn mondelinge huurovereenkomsten geldig?

Ja, een mondelinge huurovereenkomst is ook geldig. De afspraken die horen bij een mondeling huurcontract kun je echter moeilijk bewijzen. Daarom is het voor je eigen bescherming en gemoedsrust essentieel om de afspraken die je maakt met je huurder schriftelijk vast te leggen in een huurovereenkomst. Door het ondertekenen van het huurcontract geeft je huurder bovendien aan dat hij akkoord is gegaan met de schriftelijke afspraken.

Mag ik als verhuurder een inkomenseis stellen?

Alleen als je een woning in de vrije sector verhuurt, mag je eisen stellen aan het inkomen van je huurder.

Heeft mijn huurder van een kamer recht op huurbescherming?

Ja, een huurder van een kamer heeft ook recht op huurbescherming. Je kunt dus niet zomaar je huurder op straat zetten.

Heeft mijn huurder van een kamer recht op huurtoeslag?

Nee, want huurtoeslag geldt alleen wanneer je huurder een zelfstandige woning huurt. Een dergelijke woning beschikt over een eigen ingang, keuken, badkamer en woonkamer.

Wat is een energielabel?

Het energielabel is een label dat aangeeft hoe milieuvriendelijk en energiezuinig je huurwoning is. Je kunt een energielabel online aanvragen bij energielabelvoorwoningen.nl.

Is een energielabel verplicht?

Ja, je bent als verhuurder verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder.

Geldt het energielabel voor alle type woningen?

Ja, in principe wordt het energielabel verstrekt aan verhuurders van alle type woningen.

Waarop is de huurprijs gebaseerd?

De huurprijs bestaat uit de kale huur die je huurder betaalt voor het in gebruik nemen van de woonruimte en servicekosten.

Wie bepaalt de huurprijs?

De huurprijs wordt in principe bepaald door jou als verhuurder. Je moet hierbij wel rekening houden met de geldende regels en wetgeving.

Is een huurprijs altijd all-in?

Nee, een huurprijs is niet altijd all-in. De kosten die zijn inbegrepen in de huurprijs verschillen per verhuurder.

Wat is de maximale huurprijs voor een huurwoning?

Jaarlijks geldt voor woningen in de sociale sector een maximale huurverhoging. Deze huurverhoging hangt af van het inkomen van je huurder.

Is de huurprijs van een gestoffeerde woning hoger?

Ja, normaal gesproken is de huurprijs van een gestoffeerde woning lager dan de prijs van een gemeubileerde woning en hoger dan de prijs van een kale huurwoning.

Wie bepaalt de huurverhoging?

De maximale huurverhoging voor woningen in de sociale sector wordt bepaald door de overheid. Voor de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging.

Wat zijn servicekosten?

Onder servicekosten worden kosten verstaan zoals gas, water en elektriciteit. Ook kun je kosten zoals het salaris van een huismeester doorberekenen als servicekosten.

Wat wordt er verstaan onder de Leegstandwet?

De Leegstandwet (soms onterecht Leegstandswet genoemd) is een wet die het voor de eigenaar makkelijker maakt om zijn woning tegen bepaalde voorwaarden tijdelijk te verhuren.

Wat is een goede reden om een verzoek om medehuur af te wijzen?

Je mag een verzoek om medehuur afwijzen als de huisgenoot nog geen 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding voert met je huurder.

Wat betekent de diplomatenclausule?

Met een diplomatenclausule in een huurovereenkomst kun je in bepaalde omstandigheden een woning tijdelijk verhuren.

Wat zijn de voordelen van antikraak?

Antikraak heeft zowel voordelen voor jou als je huurder. Het voordeel voor je huurder is hij geen huurprijs betaalt, maar alleen een gebruiksvergoeding. Voor jou als verhuurder brengt antikraak met zich mee dat je woning bewoond wordt en niet leegstaat.

Is er een opzegtermijn bij antikraak wonen?

Doorgaans geldt bij een antikraakwoning een opzegtermijn voor de verhuurder van 14 dagen.

Kan ik mijn huurder in een antikraakwoning op straat zetten?

Nee, wettelijk mag dat niet omdat voor beide partijen een opzegtermijn geldt. Loopt de huurtermijn af en verleng je deze niet, dan dient je huurder direct aan het einde van deze termijn de woning te verlaten.

Hoeveel borg kan ik van mijn huurder vragen?

Het is gebruikelijk om 1 maand huur als borg te hanteren. Er bestaat geen regel hoe hoog een waarborgsom voor huur mag zijn. De rechter ziet een waarborgsom van maximaal 3 maanden kale huur nog als redelijk. Je bent niet verplicht rente te vergoeden over de waarborgsom.

Wat kan ik van een borg aftrekken?

Over het algemeen kun je geen kosten voor normale slijtage aftrekken. Wel kun je kosten voor schade aan de huurwoning die buiten het normale gebruik vallen, zoals bouwschade of overmatig vuil.

Hoe bereken ik de huurprijs van de woning?

Gaat het om een sociale woning, dan wordt de huurprijs bepaald aan de hand van een puntensysteem. Met name het woonoppervlak, het voorzieningenniveau en het energielabel zijn hiervoor bepalend. Bij een huurwoning in de vrije sector bepaal je zelf hoe hoog de huurprijs is.

Wat als ik een huurovereenkomst niet wil verlengen?

Als je niet van plan bent om een huurovereenkomst met een huurder te verlengen, moet je hem hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Moet ik onderhuur toestaan?

Je bepaalt zelf in de huurovereenkomst of je onderhuur toestaat.

Moet ik huisdieren toestaan?

Je bepaalt zelf of je huisdieren toestaat in het gehuurde of niet. Let op: wel dien je er rekening mee te houden dat het verbieden van een huisdier onder omstandigheden een inbreuk kan maken op de rechten van je huurder als er geen sprake is van overlast door het huisdier.

Wat kan ik doen als mijn huurder het huurcontract schendt?

Als je huurder een bepaling uit de huurovereenkomst niet nakomt, dan stel je je huurder eerst schriftelijk daarvan op de hoogte en eis je dat hij alsnog de afspraak nakomt.

Wat doe ik als mijn huurder de huurprijs niet betaalt?

Als je huurder de huurprijs niet betaalt, stuur je hem eerst een brief huurachterstand waarin je aangeeft dat hij alsnog moet betalen. Bij 3 maanden huurachterstand of een chronische huurachterstand heb je de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen.

Kan ik een minimumduur bepalen bij vast huurcontract?

Ja, je kunt een minimumduur afspreken waarbinnen de huurder de huurovereenkomst niet mag opzeggen. Een minimumduur bied je extra zekerheid. Als je bijvoorbeeld investeringen in de woning hebt gedaan omdat je erop rekent dat er voor langere tijd gehuurd gaat worden, wil je niet na 2 maanden met lege handen staan omdat de huurder heeft opgezegd. Om de onzekerheid voor de eerste 12 maanden te overbruggen, kan je in je huurcontract een minimumduur afspreken. De huurder mag dan nog steeds opzeggen, maar moet wel de huur betalen die hij betaald zou hebben als hij niet had opgezegd in de eerste 12 maanden. Als hij bijvoorbeeld na 2 maanden de huurovereenkomst opzegt, betekent dit dat hij je de resterende 10 maanden nog moet betalen. In onze huurovereenkomst kun je kiezen voor een minimumduur van 12 maanden.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer huurovereenkomst die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Is een elektronisch ondertekende huurovereenkomst rechtsgeldig?

Ja, een elektronisch ondertekende huurovereenkomst is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je je huurcontract naar je toekomstige huurder e-mailen en hij kan het ondertekenen met behulp van onze online handtekeningservice.

Kan ik een advocaat krijgen om mijn huurovereenkomst te controleren?

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde huurovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in huurrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst woonruimte wijzigen?

Om je huurovereenkomst handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

All-in huurprijs
Er is sprake van all-in huur als er in het huurcontract geen helder onderscheid is gemaakt tussen de kale huur en servicekosten.

Antikraak
Antikraak is een manier om te voorkomen dat krakers vastgoed in gebruik nemen door het leegstaande gebouw te laten bewonen door antikrakers. Deze antikrakers hebben niet dezelfde rechten als normale huurders.

Bemiddelingskosten
Bemiddelingskosten zijn de kosten die een bemiddelaar in rekening brengt voor zijn diensten.

Bestemming
De bestemming van een pand is het doel waarvoor het gebruikt dient te worden. De bestemming van een pand dat je wil verhuren als woning moet daarom een woonbestemming hebben.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke bestemming een pand op een bepaalde locatie heeft. Een pand dat je als woning wilt verhuren moet dus volgens het plan een woonbestemming hebben.

Borg(som)
Een borg, borgsom of waarborgsom is een geldbedrag dat een huurder moet betalen tegelijkertijd met de eerste maand huur. Het bedrag geldt als waarborg waardoor je als verhuurder meer zekerheid hebt dat je huurder voldoende financiële middelen heeft en verantwoordelijk omgaat met het gehuurde.

Courtage
Courtage (ook wel bemiddelingskosten genoemd) is de provisie die een makelaar in rekening brengt voor zijn diensten.

Diplomatenclausule
Een diplomatenclausule in een huurcontract geeft de verhuurder van een woning het recht om na de verhuurtermijn de woning te ontruimen. In het huurcontract is daarmee een ontruimingsbeding opgenomen waarmee de verhuurder en huurder afspreken dat na looptijd de huurder de woning moet verlaten.

Gebruiksvergoeding
De bewoner van een antikraakpand waarmee je een antikraak overeenkomst hebt gesloten, betaalt geen huurprijs maar alleen een gebruiksvergoeding. Dit is een vergoeding voor gebruik van nutsvoorzieningen

Geliberaliseerde woning (vrije sector)
Een geliberaliseerde woning is een huurwoning die tot het hogere huursegment behoort. De sector van geliberaliseerde huurwoningen wordt ook wel vrije sector genoemd. Voor vrije sectorwoningen gelden de maximum huurprijzen niet en je kunt als verhuurder zelf de huurprijs vaststellen.

Gemeubileerd
Een gemeubileerde woning houdt in dat de woning niet alleen gestoffeerd is, maar dat er ook klein keukengoed, linnengoed en meubels aanwezig zijn.

Gestoffeerd
Een gestoffeerde woning houdt in dat in een woning minimaal vloerbedekking, gordijnen, fornuis, oven, koelkast en een wasmachine aanwezig zijn.

Hoofdhuurder (bij onderhuur)
De hoofdhuurder is een huurder die zijn kamer of woning onderverhuurt aan de onderhuurder.

Hoofdverhuurder (bij onderhuur)
De hoofdverhuurder is de verhuurder die de kamer of woning verhuurt aan de (hoofd)huurder, die deze weer verder verhuurt aan de onderhuurder.

Hospitakamer
Een hospitakamer is een kamer die je verhuurt in dezelfde woonruimte als waarin je zelf woont. Je wordt dan geen verhuurder genoemd, maar hospita.

Huisregels
Huisregels zijn gedragsregels die je als verhuurder van kamers in een (studenten)huis hanteert en waar alle kamerhuurders zich aan moeten houden. Deze huishoudelijke regels hebben betrekking op onderwerpen als het voorkomen van overlast, de veiligheid en hygiëne van de bewoners en het beperken van eventuele schade. Onze huisregels bevatten alle relevante regels waarmee je je eigendommen helpt te beschermen.

Huurbescherming
Huurbescherming betekent onder meer dat je niet zomaar een huurovereenkomst op kunt zeggen. Of een huurder wel of niet recht op huurbescherming heeft, hangt af van het type contract dat je hem aanbiedt.

Huurcommissie
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.

Huurcontract
Een huurcontract (of huurovereenkomst) is de overeenkomst tussen jou en je huurder. Hierin staan alle afspraken die gelden tijdens de periode dat je huurder je woning huurt.

Huurpenningen
Huurpenningen is een wat verouderd synoniem voor huurprijs.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Of je huurder recht heeft op huurtoeslag, is onder andere afhankelijk van zijn vermogen, inkomen, de huurprijs en de vraag of er sprake is van zelfstandige woonruimte.

Huurverhoging
Een huurverhoging is een stijging van de huurprijs. Je bent bij het doorvoeren ervan gebonden aan verschillende wettelijke en contractuele regels. Zo wordt je huurder beschermd tegen onredelijke huurverhogingen. Onze brief huurverhoging voldoet aan alle wettelijke voorschriften.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voorheen was de maximale huurverhoging gekoppeld aan de inflatie. Nu is de huurverhoging van gereguleerde huurwoningen sinds 2013 inkomensafhankelijk. Het doel is om scheefwonen tegen te gaan.

Inkomenseis
Sommige verhuurders hebben een inkomenseis voor hun huurders om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Een inkomenseis is een bepaald bedrag aan vast inkomen dat een verhuurder verlangt van de huurder. Vaak komt dit neer op een aantal maal de huurprijs.

Leegstand
Leegstand betekent dat een pand niet gebruikt of bewoond wordt.

Leegstandwet
De Leegstandwet (soms onterecht Leegstandswet genoemd) is een wet die de eigenaar van een woning de mogelijkheid biedt zijn woning tijdelijk te verhuren. De afspraken met de huurder zet je in een huurcontract Leegstandwet. Ideaal als je woning al langere tijd te koop staat of op de lijst staat om gerenoveerd of gesloopt te worden.

Kadaster
Het Kadaster is een register van de overheid waarin onroerende zaken zoals grond, bijbehorende gebouwen en daarop gevestigde rechten worden vastgelegd. Wil je informatie hebben over je percelen, grond of gebouwen en huizen, dan kun je bij het Kadaster terecht.

Kale huur
De kale huurprijs is de prijs die je huurder voor het gebruik van de woning betaalt, zonder overige diensten. Kosten als water, licht en elektriciteit zijn dus niet inbegrepen.

Medehuur
Bij medehuur staan er meerdere personen als huurder aangemerkt op de huurovereenkomst. Medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten. 

Nutsvoorzieningen
Voorzieningen die door de nutsbedrijven worden geleverd zoals gas, water en elektriciteit.

Onderhuur
Bij onderhuur verhuurt de oorspronkelijke huurder (hoofdhuurder) zijn kamer of woning aan een onderhuurder. Voor onderhuur is altijd toestemming van de oorspronkelijke verhuurder (hoofdverhuurder) nodig.

Ontruiming
Je hebt in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een huurwoning te laten ontruimen. De rechter bepaalt of je mag overgaan tot ontruiming of niet. In de meeste gevallen zal de reden van de ontruiming een betalingsachterstand zijn. Maar ontruiming is ook mogelijk op grond van overlast, illegale onderhuur, hennepplantage of woonfraude.

Onzelfstandige woning
Een onzelfstandige woonruimte is een woning of kamer zonder een eigen toegang waarbij de huurder voorzieningen als een keuken of douche deelt met andere huurders. Zo is een studentenkamer een onzelfstandige woonruimte.

Oplevering
Oplevering is het moment waarop je huurder de gehuurde kamer of woning bij het einde van de huurovereenkomst aan jou moet overdragen. Voor de oplevering plaatsvindt, bepaal je aan de hand van de opnamestaat welke herstellingen je huurder moet doorvoeren, zodat hij zijn waarborgsom terug kan krijgen.

Opnamestaat
Een overzicht van de staat van het gehuurde dat je samen met je huurder opstelt voordat hij de huurwoning of kamer gaat huren. Aan de hand van de opnamestaat kun je bij oplevering bepalen of je huurder bepaalde schade moet herstellen of niet. Onze opnamestaat stelt je in staat je eigendommen goed te beschermen.

Opzegging
Een opzegging is een schriftelijk mededeling waarmee je je huurder laat weten dat je de huurovereenkomst opzegt.

Overnamekosten
Overnamekosten zijn de kosten voor bepaalde spullen die een vertrekkende huurder wil verkopen aan de nieuwe huurder.

Puntensysteem
Het puntensysteem is een waarderingsstelsel voor sociale huurwoningen dat de kwaliteit van de woning of kamer aangeeft. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde.

Scheefwonen
Scheefwonen (of scheefhuren) houdt normaal gesproken in dat een sociale huurwoning wordt bewoond door een huurder die in feite te veel verdient om in een sociale huurwoning te mogen wonen.

Servicekosten
Servicekosten zijn alle kosten die je bovenop de huur in rekening mag brengen, zoals energiekosten, kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, gas, water en elektriciteit.

Sleutelgeld
Sleutelgeld is geld dat sommige verhuurders van de nieuwe huurder vragen, voor hij de woning mag betrekken. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis of de kamer. Sleutelgeld is echter wettelijk verboden.

Sociale huur
Sociale huurwoningen zijn goedkopere woningen voor huurders die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet de huurder aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een bepaalde inkomenseis.

Verhuiskostenvergoeding
Beëindig je een huurovereenkomst wegens sloop of renovatie, dan moet je als verhuurder doorgaans een verhuiskostenvergoeding aan je vertrekkende huurder betalen.

Vrije sector
De sector van geliberaliseerde huurwoningen wordt ook wel vrije sector genoemd. Voor vrije sectorwoningen gelden de maximum huurprijzen niet en je kunt als verhuurder zelf de huurprijs vaststellen.

Waarborgsom
Waarborgsom is een synoniem voor borgsom.

Zelfstandige woning
Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen toegang waarbij de huurder geen voorzieningen met andere huurders deelt zoals een keuken of badkamer.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen