Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wetswijzigingen 2022

Blijf op de hoogte van relevante juridische wijzigingen

Op 1 januari 2022 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals een vrijstelling van kosten van thuiswerkend personeel, het verbod op sigarettenautomaten, rookruimtes op het werk en de stroomhalsband voor honden. Hoewel geen wetswijziging, staat nu ook vast dat je als huurder van een bedrijfsruimte wegens corona recht hebt op huurkorting. Bekijk hier welke gevolgen de wijzigingen voor jou hebben. 

Om onderbetaling van werknemers te voorkomen, stelt de overheid elk jaar de hoogte van het minimumloon vast. Per 1 januari 2022 is het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.725 bruto per maand. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het loon staat altijd vermeld in de arbeidsovereenkomst

Leeftijd Maand Week  Dag
21 jaar en ouder € 1.725 € 398,10 € 79,62
20 jaar € 1.380 € 318,50 € 63,70
19 jaar € 1.035 € 238,85 € 47,77
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89


Bruto minimumloon per uur bij fulltime werkweek 

Werkweek 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 11,06 € 8,85 € 6,64 € 5,53 € 4,37 € 3,82 € 3,32
38 uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 € 3,62 € 3,15
40 uur € 9,96 € 7,97 € 5,98 € 4,98 € 3,94 € 3,44 € 2,99

Als werkgever kun je voortaan gebruikmaken van een vrijstelling voor kosten die thuiswerkend personeel maakt. Hierdoor kun je thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan je werknemers. Je hoeft dus geen loonheffingen over dit bedrag in te houden. De vrijstelling geldt voor vergoedingen van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt overigens ook als je personeel een dagdeel thuiswerkt.

Rookruimtes op de werkvloer zijn voortaan niet meer toegestaan. Rookruimtes in de horeca waren al verboden. Daarnaast is er nu ook een verbod op sigarettenautomaten. Met deze 2 maatregelen wil de overheid het roken nog meer ontmoedigen. Daarom komt er volgend jaar ook een verbod op online verkoop van tabak en in 2024 een verbod op tabaksverkoop in supermarkten. 

In 2021 werden belastingvrije schenkingen met € 1.000 verhoogd. De verhoging van de vrijstelling was bedoeld als extra steun aan ondernemers die in moeilijkheden waren gekomen vanwege corona. Particuliere geldschieters zoals vrienden en familie konden zo met een vastgelegde schenkingsovereenkomst een extra bedrag belastingvrij schenken. Deze bedragen zijn nu weer verlaagd. In 2022 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

  • € 2.274 aan iedereen

  • € 5.677 aan je kinderen

  • € 27.231 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar)

  • € 56.724 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor een dure studie

  • € 106.671 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor eigen woning (zie onder)

Partners tellen als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader bijvoorbeeld het maximaal vrijgestelde bedrag van € 5.677 schenken, moet het kind eenmalig schenkingsrecht betalen over € 5.677. 

In de vrije en sociale huursector gelden in 2022 andere regels voor huurverhoging dan normaal. In de sociale sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022. Welk percentage gaat gelden voor de sociale sector is nog niet bekend. In de vrije sector mag de huur met ingang van 1 januari 2022 maximaal met 3,3% verhoogd worden: 

  • is het afgesproken percentage in het huurcontract lager dan of gelijk aan 3,3%, dan is dat de huurverhoging die de verhuurder door mag berekenen
  • is het afgesproken percentage hoger dan 3,3%, dan geldt het maximum percentage van 3,3%

De minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen gaat wettelijk van 1 naar 2 jaar. Zo krijgen consumenten langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen, ongeacht wie de cadeaubon heeft gekocht. De regel geldt ook voor digitale cadeaukaarten die in een (online) winkel kunnen worden ingewisseld en (digitale) cadeaukaarten die kunnen worden ingewisseld voor een belevenis in natura of een bepaald goed.

Het is niet meer toegestaan je hond een stroomhalsband om te doen. De speciale halsband helpt bij het trainen van honden, maar honden kunnen erdoor pijn ervaren of gewond raken. Ook zonder stroomstootfunctie mag deze halsband niet meer om. 

Omdat ieder jaar het levensonderhoud duurder wordt, moeten kinder- en partneralimentatie ieder jaar worden verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering. Voor 2022 is dit 1,9%. Als je alimentatie betaalt, moet je hier rekening mee houden en als je alimentatie ontvangt is het verstandig je ex-partner hier ieder jaar weer op te wijzen met een brief indexering alimentatie.

De omstandigheid dat een huurder van een 290-bedrijfsruimte (waaronder horeca en winkels) zijn pand als gevolg van coronamaatregelen niet of nauwelijks kan exploiteren, is een onvoorziene omstandigheid. In die gevallen kan de rechter de huurovereenkomst aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. De Hoge Raad heeft nu een rekenmodel vastgesteld voor deze huurprijsvermindering.

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Om zelfstandigenaftrek te krijgen, moet je ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en voldoen aan het urencriterium. Je mag dan in je aangifte inkomstenbelasting een vast bedrag van je winst aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt.

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) ben je wettelijk verplicht jezelf een minimum bruto salaris uit te keren dat normaal is voor het niveau van je werkzaamheden en het aantal uren dat je werkt (het gebruikelijk loon). In 2022 is dit wettelijk minimum salaris DGA € 48.000. Haal je dat niet, verzoek dan de Belastingdienst om verlaging van je DGA salaris

Als DGA van een innovatieve start-up mag je een jaar langer de gebruikelijkloonregeling gebruiken. Dat betekent dat een DGA tot 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon betaald mag krijgen in plaats van een marktconform salaris. Het kabinet wil met deze regeling start-ups helpen die nog weinig winst maken.

Als ondernemer met omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen kun je sinds 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Onder vaste lasten wordt hier verstaan: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Deze subsidie wordt niet meegerekend bij je belastbare winst. Er wordt dus geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven. Hetzelfde geldt voor de TOGS en TONK.

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting mag je je verliezen verrekenen met de winst. Vanaf het boekjaar 2022 kun je verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige boekjaren. Nu bestaat er nog een maximumtermijn voor carry forward van 6 jaar. De termijn voor verrekening bij carry back blijft 1 jaar. Voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 kun je dus verliezen verrekenen met winst van het vorige boekjaar en de winsten van alle komende boekjaren.