Gratis  Schenking opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Schenking

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je slim geld of spullen schenkt, levert dit je belastingvoordeel en belastingvrijstelling op. Je betaalt namelijk minder belasting over je vermogen en de ontvanger betaalt geen schenkbelasting. Zorg dat je aan de voorwaarden voldoet en leg de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Geld schenken aan kinderen, een bedrijf of goed doel is niet eerder zo makkelijk geweest. Je kunt nu snel en makkelijk een schenkingsovereenkomst opstellen! Ben je op zoek naar een schenkingsovereenkomst voorbeeld, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze schenkingsovereenkomst om:

 • de afspraken over de schenking vast te leggen voor beide partijen en de fiscus

 • de gevolgen van de schenking vast te leggen

In deze schenking staat onder meer:

 • het geschonken bedrag of een omschrijving van de geschonken spullen

 • de rechten en plichten van beide partijen

 • eventuele voorwaarden die je aan de schenking wilt stellen

 • de mogelijkheid om de schenking buiten het gemeenschappelijk vermogen van de ontvanger te houden

 • de mogelijkheid om de schenking als voorschot op de erfenis te beschouwen

Een schenking is een overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger (begunstigde), waarbij de schenker geld of spullen geeft aan de ontvanger en de ontvanger dit aanvaardt. 

Je hebt deze schenking nodig:

 • als schenker: om aan de Belastingdienst te kunnen aantonen dat je vermogen is afgenomen

 • als bewijs van de gemaakte afspraken

 • om voorwaarden te kunnen stellen aan de schenking, zoals bijvoorbeeld de plicht om het geld te gebruiken voor een nieuwe keuken

 • als ontvanger: als bewijs dat je het geld of de spullen hebt gekregen

 • om te voorkomen dat de partner van de ontvanger aanspraak op de schenking kan maken

Het verschil tussen een cadeau en een schenking is dat je over cadeaus geen schenkingsrecht betaalt, maar over een schenking wel, zodra het boven een bepaald bedrag uitkomt. Het is soms niet eenvoudig vast te stellen of er sprake is van een schenking of cadeau. De Belastingdienst kijkt daarvoor of er een concrete aanleiding was voor het cadeau (bijvoorbeeld een verjaardag of huwelijk), de gebruiken uit het verleden en de welvaart van de gever en ontvanger.

In 2019 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

 • € 2.173 aan iedereen

 • € 5.428 aan je kinderen

 • € 26.040 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar)

 • € 54.246 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor een dure studie

 • € 102.010 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor eigen woning

Let op: partners tellen als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader het maximale vrijgestelde bedrag van € 5.428 schenken, moet het kind schenkingsrecht betalen over eenmaal € 5.428.

Er zijn een paar gevallen waarin je geen of minder schenkingsrecht betaalt, ondanks dat je boven de belastingvrije bedragen uitkomt:

 • de schenker is een Nederlander die meer dan 10 jaar in het buitenland woont

 • de schenker is een buitenlander die meer dan 1 jaar niet meer in Nederland woont

 • de ontvanger krijgt de schenking om een dringende schuld af te lossen

De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en kinderen of aan goede doelen. Je kunt schenken uit vrijgevigheid, maar ook om successierechten na je overlijden te verminderen. Belastingvrij schenken aan kinderen wordt de laatste jaren steeds populairder. 

Je kunt een schenking het beste vastleggen omdat het daarmee voor alle partijen en de Belastingdienst duidelijk is hoeveel en wanneer er is geschonken. Ook kun je er daarmee voor zorgen dat het vermogen uitsluitend binnen je familie blijft en niet in het vermogen komt van je schoonzoon of -dochter. 

Je moet er rekening mee houden dat de ontvanger schenkbelasting betaalt, als de schenking boven het belastingvrije bedrag uitkomt. De percentages variëren, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de mate van verwantschap, tussen de 10 en 40%. De ontvanger moet de schenking in zijn belastingaangifte opgeven en schenkbelasting betalen. Het is fiscaal niet interessant voor de schenker om de schenkbelasting te betalen. De Belastingdienst beschouwt dat namelijk weer als een verkapte schenking, waardoor je als schenker meer belasting betaalt dan de ontvanger zou betalen.

Ook moet je er rekening mee houden dat de Belastingdienst fiscale partners als een eenheid ziet. Dus je kunt niet het maximale vrijgestelde bedrag aan je kind én aan diens fiscale partner geven.

Dit zijn de verschillende percentages aan schenkingsrecht die de ontvanger (begunstigde) moet betalen, voor de bedragen boven de vrijgestelde bedragen:

  t/m € 124.727 v.a. € 124.727
Geld schenken aan kind (pleeg of stief) of partner 10% 20%
Geld schenken aan (achter)kleinkind 18% 36%
Overig 30% 40%

Een notariële schenkingsakte kost meer tijd en geld, maar is in enkele gevallen noodzakelijk of verstandiger:

 • de belastingdienst eist een notariële schenkingsovereenkomst als je belastingvrij voor een dure studie wilt schenken

 • indien de schenker verstrooid is, is het verstandig bij de notaris langs te gaan, omdat die vaststelt of de schenker nog voldoende in staat is de gevolgen van de schenking in te zien.

Voor een schenking gelden de volgende voorwaarden:

 • de schenking moet vrijwillig zijn

 • de schenker moet bevoegd zijn om de schenking te doen (hij mag bijvoorbeeld niet onder curatele staan)

 • de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker moet meetekenen voor akkoord als het om een ongewoon bedrag gaat

Wat een ongewoon bedrag is, hangt af van hoe je normaliter je geld uitgeeft en hoeveel je te besteden hebt. Doe je wel vaker zulke grote uitgaven, bijvoorbeeld omdat je veel verdient en je je gezin al regelmatig trakteert op grote cadeaus en vakanties, dan hoeft je partner niet voor akkoord mee te tekenen wanneer je een schenking doet van een paar duizend euro. Het is overigens wel verstandig om bij twijfel je partner altijd te laten meetekenen. Mocht je ooit uit elkaar gaan, kan je partner anders eisen dat de schenking ongedaan wordt gemaakt.

Een periodieke schenking is een schenking die je voor een langere periode vastlegt. Dit is handig als je ieder jaar aan je (klein)kind of goed doel wilt schenken. De voordelen van een periodieke schenking zijn:

 • dat je niet ieder jaar weer opnieuw een schenkingsovereenkomst hoeft te tekenen

 • dat je schenking aan een goed doel volledig aftrekbaar is, mits je minstens € 50 per jaar schenkt aan dat doel

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking wilt doen

 • je een schenking wilt doen anders dan in geld

Op deze schenking, voorbeeld schenkingsovereenkomst en voorbeeld schenkingsakte is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Schenking

schenking, schenkingscontract, onderhandse schenking, schenkingsakte, schenking belastingvrij.