Mijn documenten Beheer lidmaatschap
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Schenking opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Schenking

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je slim geld of spullen schenkt, levert dit je belastingvoordeel en belastingvrijstelling op. Je betaalt namelijk minder belasting over je vermogen en de ontvanger betaalt geen schenkbelasting. Zorg dat je aan de voorwaarden voldoet en leg de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Geld schenken aan kinderen, een bedrijf of goed doel is niet eerder zo makkelijk geweest. Je kunt nu snel en makkelijk een schenkingsovereenkomst opstellen Ben je op zoek naar een schenkingsovereenkomst voorbeeld, dan vind je die ook hier.

Als je bij een schenking controle wil houden op dat wat je hebt gegeven, dan kun je een herroepelijke schenking opstellen. Zo kun je op elk gewenst moment de schenking weer omgedaan maken. 

Let op: op 1 januari 2023 wijzigt de zogenaamde jubelton ingrijpend en in 2024 verdwijnt die helemaal. Lees hieronder verder.

Gebruik deze schenkingsovereenkomst om:

 • de afspraken over de schenking vast te leggen voor beide partijen en de fiscus

 • de gevolgen van de schenking vast te leggen

In deze schenking staat onder meer:

 • het geschonken bedrag of een omschrijving van de geschonken spullen

 • de rechten en plichten van beide partijen

 • eventuele voorwaarden die je aan de schenking wilt stellen

 • de mogelijkheid om de schenking buiten het gemeenschappelijk vermogen van de ontvanger te houden

 • de mogelijkheid om de schenking als voorschot op de erfenis te beschouwen

Een schenking is een overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger (begunstigde), waarbij de schenker geld of spullen geeft aan de ontvanger en de ontvanger dit aanvaardt. 

Je hebt deze schenking nodig:

 • als schenker: om aan de Belastingdienst te kunnen aantonen dat je vermogen is afgenomen

 • als bewijs van de gemaakte afspraken

 • om voorwaarden te kunnen stellen aan de schenking, zoals bijvoorbeeld de plicht om het geld te gebruiken voor een nieuwe keuken

 • als ontvanger: als bewijs dat je het geld of de spullen hebt gekregen

 • om te voorkomen dat de partner van de ontvanger aanspraak op de schenking kan maken

Het verschil tussen een cadeau en een schenking is dat je over cadeaus geen schenkingsrecht betaalt, maar over een schenking wel zodra het boven het belastingvrije bedrag uitkomt. Het is soms niet eenvoudig vast te stellen of er sprake is van een schenking of cadeau. De Belastingdienst kijkt daarvoor of er een concrete aanleiding was voor het cadeau (bijvoorbeeld een verjaardag of huwelijk), de gebruiken uit het verleden en de welvaart van de gever en ontvanger.

Je kunt een schenking het beste vastleggen omdat het daarmee voor alle partijen en de Belastingdienst duidelijk is hoeveel, aan wie en wanneer er is geschonken. Ook kun je er daarmee voor zorgen dat het vermogen uitsluitend binnen je familie blijft en niet in het vermogen komt van je schoonzoon of -dochter.

Je moet er rekening mee houden dat de ontvanger schenkbelasting betaalt, als de schenking boven het belastingvrije bedrag uitkomt. De percentages variëren, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de mate van verwantschap, tussen de 10 en 40%. De ontvanger moet de schenking in zijn belastingaangifte opgeven en schenkbelasting betalen. Het is fiscaal niet interessant voor de schenker om de schenkbelasting te betalen. De Belastingdienst beschouwt dat namelijk weer als een verkapte schenking, waardoor je als schenker meer belasting betaalt dan de ontvanger zou betalen.

Ook moet je er rekening mee houden dat de Belastingdienst fiscale partners als een eenheid ziet. Dus je kunt niet het maximale vrijgestelde bedrag aan je kind én aan diens fiscale partner geven.

In 2023 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

 • € 2.418 aan iedereen

 • € 6.035 aan je kinderen

 • € 28.947 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar)

 • € 28.947 eenmalig schenken (18 - 40 jaar) voor een eigen woning (zie onder)

Let op: partners tellen als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader bijvoorbeeld het maximaal vrijgestelde bedrag van € 6.035 schenken, moet het kind eenmalig schenkingsrecht betalen over € 6.035.

Er zijn een paar gevallen waarin je geen of minder schenkingsrecht betaalt, ondanks dat je boven de belastingvrije bedragen uitkomt:

 • de schenker is een Nederlander die meer dan 10 jaar in het buitenland woont

 • de schenker is een buitenlander die meer dan 1 jaar niet meer in Nederland woont

 • de ontvanger krijgt de schenking om een dringende schuld af te lossen

Een notariële schenkingsakte kost meer tijd en geld, maar is in enkele gevallen noodzakelijk of verstandiger:

 • de Belastingdienst eist een notariële schenkingsovereenkomst als je belastingvrij voor een dure studie wilt schenken

 • indien je verstrooid bent, dan is het verstandig bij de notaris langs te gaan omdat hij vaststelt of je nog voldoende in staat bent de gevolgen van de schenking in te zien

Dit zijn de verschillende percentages aan schenkbelasting die de ontvanger (begunstigde) moet betalen, voor de bedragen boven de vrijgestelde bedragen:

  t/m € 138.642 v.a. € 138.642
Geld schenken aan kind (pleeg of stief) of partner 10% 20%
Geld schenken aan (achter)kleinkind 18% 36%
Overig 30% 40%

De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en kinderen of aan goede doelen. Je kunt schenken uit vrijgevigheid, maar ook om successierechten na je overlijden te verminderen. Belastingvrij schenken aan kinderen wordt de laatste jaren steeds populairder. 

Over een schenking betaalt de ontvanger belasting in het land waar hij woont. Woont hij in Nederland dan is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Heeft het land waar de ontvanger woont geen verdrag met Nederland, dan betaalt hij daar mogelijk ook schenkbelasting.

Schenk je aan een minderjarig kleinkind, dan moet je schenking door de ouders worden aanvaard omdat het kind dat zelf niet mag doen. Als wettelijk vertegenwoordigers van hun kind hebben ze het ouderlijk gezag over het kind waardoor ze altijd bij een schenking moeten worden betrokken. Het gezag eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt.

Voor een schenking gelden de volgende voorwaarden:

 • de schenking moet vrijwillig zijn

 • je moet bevoegd zijn om de schenking te doen (zo mag je niet onder curatele staan)

 • heb je een echtgenoot of geregistreerd partner, dan moet deze meetekenen voor akkoord als het om een ongewoon bedrag gaat

Wat een ongewoon bedrag is, hangt af van hoe je normaal gesproken je geld uitgeeft en hoeveel je te besteden hebt. Doe je wel vaker grote uitgaven, bijvoorbeeld omdat je veel verdient en je je gezin al regelmatig trakteert op grote cadeaus en vakanties, dan hoeft je partner niet voor akkoord mee te tekenen wanneer je een schenking doet van een paar duizend euro.

Zoals uit bovenstaande blijkt, is dit alleen mogelijk als het niet om een ongewoon bedrag gaat. Maar ook in andere gevallen is het wel verstandig om je partner te laten meetekenen. Doe je dat niet en ga je uit elkaar, dan kan je partner namelijk eisen dat de schenking ongedaan wordt gemaakt.

Een uitsluitingsclausule zorgt ervoor dat in geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap de partner van de ontvanger geen aanspraak kan maken op je schenking. In onze schenkingsovereenkomst bepaal je zelf of je deze uitsluitingsclausule opneemt of niet.

Ook als je een goed schenkt (dit wordt een schenking in natura genoemd) is het verstandig om de schenking vast te leggen om zo misverstanden of een juridisch conflict te voorkomen. Dit is zeker het geval als je zelf wil bepalen waar het goed naartoe gaat als de ontvanger er op een later moment afstand van doet of komt te overlijden.

Als je een schenking ontvangt, geldt dit niet als inkomen. Om deze reden hoef je er dus ook geen inkomstenbelasting over te betalen. Gebruik je de schenking als spaargeld, dan wordt het bedrag belast in box 3 en betaal je mogelijk belasting.

Een periodieke schenking is een schenking die je voor een langere periode vastlegt. Dit is handig als je ieder jaar aan je (klein)kind of goed doel wilt schenken. De voordelen van een periodieke schenking zijn:

 • dat je niet ieder jaar weer opnieuw een schenkingsovereenkomst hoeft te tekenen

 • dat je schenking aan een goed doel volledig aftrekbaar is, op voorwaarde dat je minstens € 50 per jaar schenkt aan dat doel

Nederlanders schenken jaarlijks ongeveer 4 miljard euro aan goede doelen. Dat doen ze omdat ze een verschil willen maken, iets willen teruggeven aan de maatschappij voor de kansen die zij hebben gekregen of simpelweg vanwege belastingvoordeel. Geef je aan het goede doel, dan krijg je soms namelijk een flink belastingvoordeel cadeau via de aangifte inkomstenbelasting.

Wil je gebruikmaken van de vrijstelling van een schenking ten behoeve van een eigen huis, dan moet de ontvanger het geld besteden aan: 

 • de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning
 • de betaling van bouwtermijnen van een eigen woning in aanbouw
 • de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van een eigen woning
 • een aflossing van hypotheek of restschuld voor een eigen woning, aflossing 
 • een aflossing of kwijtschelding van een lening voor een eigen woning bij bijvoorbeeld een familielid

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning ontvangen van maximaal € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Naast deze vrijstelling bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig maximaal een bedrag van € 28.947 belastingvrij te schenken die hun kind vrij mag besteden. In 2023 kunnen ouders aan hun kind dus dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan dan niet meer.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking wilt doen

 • meer wilt weten over de verlaging of afschaffing van de jubelton

Op deze schenking, voorbeeld schenkingsovereenkomst en voorbeeld schenkingsakte is Nederlands recht van toepassing.