Gratis Schenking

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Schenking

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je slim geld schenkt, levert dit belastingvoordeel en belastingvrijstelling op. Je betaalt namelijk minder belasting over je vermogen en de ontvanger betaalt geen schenkbelasting. Zorg dat je aan de voorwaarden voldoet en leg de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Schenken aan je kind, een bedrijf of goed doel is niet eerder zo makkelijk geweest.

Gebruik deze schenkingsovereenkomst om:

 • de afspraken over de schenking vast te leggen voor beide partijen en de fiscus

 • de gevolgen van de schenking vast te leggen

In deze schenking staat onder meer:

 • het exacte bedrag dat wordt geschonken

 • de rechten en plichten van beide partijen

 • de mogelijkheid om de schenking buiten het gemeenschappelijk vermogen van de ontvanger te houden

Deze schenking is een overeenkomst tussen de schenker van een geldbedrag en de ontvanger (begunstigde), waarin het bedrag van de schenking en de gevolgen ervan zijn vastgelegd.

Je hebt deze schenking nodig:

 • als schenker: om aan de Belastingdienst te kunnen aantonen dat je vermogen is afgenomen

 • als bewijs van de gemaakte afspraken

 • om te zorgen dat een partner van de ontvanger geen aanspraak op de schenking kan maken

Het verschil tussen een cadeau en een schenking is relevant omdat je over cadeaus geen schenkingsrecht betaalt. Over schenkingen boven een bepaald bedrag betaal je schenkbelasting (successierechten). Het is soms echter niet eenvoudig vast te stellen of er sprake is van een schenking of cadeau. De Belastingdienst kijkt daarvoor of er een concrete aanleiding was voor het cadeau (bijvoorbeeld verjaardag of huwelijk), de gebruiken uit het verleden en de welvaart van de gever en ontvanger.

In 2018 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

 • € 2.147 aan iedereen

 • € 5.363 aan je kinderen

 • € 25.731 eenmalig aan je kinderen tussen 18 en 40 jaar

 • € 53.602 eenmalig aan je kinderen tussen 18 en 40 jaar voor een dure studie

 • € 100.800 eenmalig aan je kinderen tussen 18 en 40 jaar voor hun eigen woning

Let op: partners tellen als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader het maximale vrijgestelde bedrag van € 5.363 schenken, moet het kind schenkingsrecht betalen over eenmaal € 5.363.

Er zijn een paar gevallen waarin je geen of minder schenkingsrecht betaalt, ondanks dat je boven de belastingvrije bedragen uitkomt:

 • de schenker is een Nederlander die meer dan 10 jaar in het buitenland woont

 • de schenker is een buitenlander die meer dan 1 jaar niet meer in Nederland woont

 • de ontvanger krijgt de schenking om een dringende schuld af te lossen

Vraag een Advocaat om hulp als het bedrag van de schenking boven de gewone belastingvrije bedragen uitkomt. Misschien val je onder een van de bijzondere gevallen.

De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en kinderen of aan goede doelen. Je kunt schenken uit vrijgevigheid, maar ook om successierechten na je overlijden te verminderen.  

Je kunt een schenking het beste vastleggen omdat het daarmee voor alle partijen en de Belastingdienst duidelijk is hoeveel en wanneer er is geschonken. Ook kun je er daarmee voor zorgen dat het vermogen uitsluitend binnen je familie blijft en niet in het vermogen komt van je schoonzoon of -dochter. Je legt de schenking zelf vast in deze onderhandse schenkingsakte.

Soms eist de Belastingdienst een notariële schenkingsakte. Een notariële schenkingsakte kost meer tijd en meer geld. Indien de schenker verstrooid is, is het verstandig bij de notaris langs te gaan, omdat die vaststelt of de schenker nog voldoende in staat is de gevolgen van de schenking in te zien.

Voor een schenking gelden de volgende voorwaarden:

 • de schenking moet vrijwillig zijn

 • de schenker moet bevoegd zijn om de schenking te doen (hij mag bijvoorbeeld niet onder curatele staan)

 • de fiscale partner van de schenker moet meetekenen voor akkoord

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking wilt doen

 • je een schenking wilt doen anders dan in geld

Op deze schenking is Nederlands recht van toepassing.