Gratis Bezwaar verkeersboete (Mulder)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Bezwaar verkeersboete (Mulder)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Ben je het niet eens met een verkeersboete, dan maak je hiertegen bezwaar met een bezwaar verkeersboete. Dien je bezwaar bij het Openbaar Ministerie (OM) in binnen 6 weken na de datum op de boete. Je legt hierin onder meer uit waarom je het niet eens bent met de boete. Zolang je bezwaar in behandeling is, hoef je de boete niet te betalen.

Gebruik dit bezwaar tegen verkeersboete:

 • voor het bezwaar maken tegen een bekeuring in het verkeer (Mulder boete)

In dit bezwaar verkeersboete staat onder meer:

 • je gegevens

 • de datum van de overtreding

 • de plaats van de overtreding

 • je bezwaren tegen de verkeersboete

 • eventuele bewijsstukken

Een bezwaar verkeersboete is een brief aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met de verkeersboete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Een bezwaar verkeersboete heb je nodig als je een verkeersboete hebt ontvangen van het CJIB en je hiertegen bezwaar wilt maken. Je bent het er bijvoorbeeld niet mee eens, omdat:

 • je niet in de buurt was van de aangegeven plek

 • het genoemde voertuig in de brief niet van jou is

 • je voertuig zonder je toestemming gebruikt is (diefstal, joyriding)

 • de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt

 • je voertuig  voor de datum van de overtreding al was verkocht

 • er sprake is van kentekenfraude

Je dient je bezwaar in binnen 6 weken na datum op de boete bij het OM.

Als je bezwaar maakt, dan hoef je de boete nog niet te betalen. Dit geldt alleen voor lichte overtredingen, zoals snelheidsovertredingen tot 30 km per uur, op autosnelwegen tot 40 km per uur of parkeren bij een parkeerverbod. Deze boetes zijn herkenbaar aan een grote letter M (Wet Mulder) op de brief van het CJIB. Bij ernstige overtredingen zoals bumperkleven of rijden onder invloed, ontvang je een voorstel van het OM. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken.

Nadat je bezwaar hebt gemaakt, moet het OM binnen 16 weken een beslissing nemen. Deze beslistermijn kan met 10 weken worden verlengd. Het OM bekijkt eerst of je bezwaar aan de eisen voldoet. Ontbreken gegevens dan heb je 4 weken de tijd om je bezwaar aan te vullen. Daarna beslist het OM of de redenen van je bezwaar terecht zijn.

Het OM neemt naar aanleiding van je bezwaar een van de volgende beslissingen:

 • je bezwaar wordt afgewezen: de boete blijft staan

 • je bezwaar wordt toegewezen: de boete vervalt of wordt lager

 • je bezwaar wordt niet behandeld, omdat je het te laat hebt ingediend

Ben je het niet eens met de beslissing of neemt het OM niet op tijd een beslissing, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechter. Gebruik hiervoor het beroep verkeersboete.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je bezwaar wordt afgewezen

Op dit bezwaar verkeersboete is Nederlands recht van toepassing.

Vraag een advocaat

Ontvang juridisch advies van een advocaat

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens

Krijg antwoord