Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Arbeidscontract opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Arbeidscontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Gebruik een arbeidsovereenkomst om afspraken met een nieuwe werknemer vast te leggen of nieuwe afspraken met een bestaande medewerker overeen te komen. Met dit bindende arbeidscontract bespaar je tijd doordat je werknemer zelf kan nakijken welke arbeidsvoorwaarden voor hem gelden. Bovendien verklein je ermee het risico op een arbeidsconflict of juridische procedure omdat vastligt wat er van je medewerker wordt verwacht. Zo kan hij in 1 oogopslag zaken als loon, verzuimregels, vakantiedagen, werktijden en een eventuele toepasselijke cao controleren. Bespaar tijd en geld en stel nu je arbeidsovereenkomst op. Ben je op zoek naar een arbeidsovereenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier. We bieden ook Engelstalige arbeidscontracten aan naar Nederlands recht.

Afhankelijk van hoe je de vragen beantwoordt, stel je 1 van de volgende arbeidscontracten op:

  • tijdelijk contract
  • vast contract
  • nulurencontract
  • min/maxcontract

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Heb je een ander arbeidscontract nodig, klik dan op 1 van de onderstaande documenten:

Zelfs als je een vriend of familielid in dienst neemt, is het slim om meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst. Specifieke voorwaarden die in een mondelinge arbeidsovereenkomst worden besproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten en daardoor kunnen relaties verstoord raken. Mondelinge afspraken zijn ook veel lastiger te bewijzen, waardoor je deze moeilijker voor een rechter kunt afdwingen.

Als de arbeidsovereenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en de bijbehorende formaliteiten in acht worden genomen, kan het contract je helpen doordat:

  • de overeengekomen afspraken tussen jou en je de werknemer zijn vastgelegd
  • in het contract de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van je werknemer en de loonbetalingsplicht en jouw verantwoordelijkheden vastliggen
  • het contract juridische ondersteuning biedt bij ontslag en andere juridische geschillen

Een arbeidscontract kan ook helpen om telefoontjes en mails van werknemers te beperken met vragen over veelvoorkomende onderwerpen als vakantiedagen, loon en andere arbeidsvoorwaarden.

Een arbeidsovereenkomst opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze arbeidscontract generator je eigen op maat gemaakte arbeidsovereenkomst.