Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Zeg op de juiste manier het contract op

Wil je het dienstverband van je werknemer beëindigen, dan moet je zijn arbeidsovereenkomst opzeggen. Voorkom een rechtszaak of hoge vergoeding en zorg ervoor dat je op juiste manier opzegt. Lees hier hoe je dat doet.

Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd afloopt, dan hoef je het contract niet op te zeggen. Het arbeidscontract bepaalt namelijk zelf dat het einde van het dienstverband van je werknemer samenvalt met de einddatum van het arbeidscontract. Let er wel op dat je de arbeidsovereenkomst op de juiste manier aanzegt, anders betaal je een zogenaamde aanzegvergoeding (zie hieronder). Bovendien voorkom je daarmee een stilzwijgende verlenging van het dienstverband, mocht je werknemer na afloop blijven doorwerken.  

Een aanzegging is een brief aan je werknemer waarin staat of je zijn arbeidsovereenkomst bepaalde tijd niet verlengt. Je stuurt deze aanzeggingsbrief uiterlijk 1 maand voordat zijn arbeidscontract eindigt. Doe je dit niet (of niet op tijd), dan houd je je niet aan je aanzegplicht en betaal je je werknemer naar rato een aanzegvergoeding. Zeg je helemaal niet aan, dan betaal je je werknemer een maand loon. Ben je 2 weken te laat met aanzeggen, dan betaal je een halve maand loon, en zo verder. Let op: de aanzegplicht geldt alleen bij een contract van 6 maanden of langer.

Wil je een tijdelijk contract tussentijds opzeggen zonder toestemming van je werknemer, dan volg je de volgende stappen:

Staat de optie van tussentijdse opzegging niet in het contract en je zegt toch op, dan moet je je werknemer een schadevergoeding betalen. Een andere optie is om de rechter te vragen het arbeidscontract te beëindigen (ontbinden). Je moet dan wel een goede reden hebben voor de ontbinding, zoals verwijtbaar handelen of disfunctioneren van je werknemer.

Wil je een tijdelijk contract tussentijds opzeggen en je werknemer gaat daarmee akkoord (ofwel ontslag met wederzijds goedvinden), dan volg je deze stappen:

  • leg de afspraken over het einde van zijn dienstverband vast in een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd)

  • houd hierbij de wettelijke opzegtermijn in acht (zie hieronder)

  • geef je je werknemer een ontslagvergoeding mee dan kun je hiervoor aansluiting zoeken bij de regels die gelden voor een transitievergoeding

  • stel nu zelf je eigen vaststellingsovereenkomst op 

Wil je een arbeidsovereenkomst opzeggen, dan moet je je daarbij houden aan de wettelijke opzegtermijn. Alleen in de volgende gevallen geldt er geen opzegtermijn:

Let op: houd je je niet aan de opzegtermijn, dan kan je werknemer aanspraak maken op loon over de periode die je als opzegtermijn in acht had moeten nemen.

Hoe langer je werknemer voor je werkt, hoe langer je opzegtermijn is:

Dienstverband  Opzegtermijn
korter dan 5 jaar  1 maand
tussen 5 en 10 jaar 2 maanden 
tussen 10 en 15 jaar 3 maanden 
vanaf 15 jaar 4 maanden

Let op: in de arbeidsovereenkomst of cao kan een andere opzegtermijn staan.

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opzeggen doe je met een ontslagvergunning:

Houd bij een tussentijdse opzegging van een tijdelijk contract of een opzegging van een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wel rekening met de ontslagverboden. Onder bepaalde omstandigheden mag je je werknemer namelijk niet ontslaan. Lees hier meer over de ontslagverboden

Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.