Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Website en webshop: verplichte informatie

Vermeld de verplichte informatie op je website

Als online ondernemer met een website of webshop heb je verschillende informatieplichten. Dit brengt onder meer met zich mee dat je bijvoorbeeld ook als online dienstverlener alle contact- en bedrijfsgegevens op je website moet vermelden. Lees hier waar je allemaal op moet letten. 

Ja, de informatieplicht geldt voor alle websites, zowel particuliere als zakelijke sites. Ook als je dus alleen een blog hebt, of een gratis nieuwsbrief of download op je website aanbiedt, geldt de informatieplicht.

De wet schrijft voor dat je als online ondernemer de gebruikers van je website of klanten van je webshop duidelijk informeert over verschillende aspecten van je bedrijf, bedrijfsactiviteiten, gebruik van cookies en de manier waarop je met persoonsgegevens omgaat. Door te voldoen aan je informatieplicht, zorg je er ook voor dat je bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering transparant zijn. 

Heb je alleen een website en verkoop je geen producten online, dan ben je ook verplicht om bepaalde informatie te vermelden. Concreet gaat het om:  

 1. bedrijfsinformatie >> deze informatie zet je in een footer op je website
 2. het gebruik van cookies >> deze informatie zet je in een cookieverklaring op je website
 3. verwerking van persoonsgegevens >> deze informatie zet je in een privacyverklaring

In het geval van een webshop, komt bij bovenstaande plichten nog de plicht om je bedrijfsactiviteiten te vermelden. Concreet gaat het dan om informatie over alles wat met het bestelproces van de webshop te maken heeft, zoals de prijs, productomschrijving en rechten en plichten van de klant. 

Je bent verplicht om de volgende bedrijfsinformatie op je website te vermelden: 

 • bedrijfsnaam en ondernemingsvorm
 • vestigingsadres 
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • KvK-inschrijving
 • BTW-nummer
 • aan jou verleende vergunningen
 • verwijzing naar eventuele branche-organisaties waar je lid van bent
 • informatie over toezichthouder bij verleende vergunningen
 • hoe een klant een klacht kan indienen en als er sprake is van een geschillenprocedure, hoe de klant daar toegang toe krijgt (in het geval van een webshop)

Als je alleen een website hebt en geen webshop, dan hoef je over je bedrijfsactiviteiten maar weinig te vermelden. Dit is echter anders bij een webshop, zeker als je aan consumenten verkoopt. In dat geval is er namelijk sprake van koop op afstand, en gelden specifieke regels zoals het herroepingsrecht. Zorg er dus voor dat je de volgende informatie ergens in je webshop vermeldt: 

 • het bestelproces (welke stappen moet je klant voor een bestelling doorlopen)
 • een duidelijke vermelding dat je klant een bestelling met betaalverplichting aangaat
 • een aanbod met duidelijke productomschrijving (vermeld hierbij de belangrijkste kenmerken)
 • bij software moet vermeld worden: wel of geen kopieerbeveiliging
 • vermeld je prijzen inclusief BTW als het gaat om consumenten
 • wijs je klanten op het herroepingsrecht dat ze hebben (consumenten mogen online gekochte producten over het algemeen binnen 14 dagen zonder opgave van reden retourneren)

Heb je een website of webshop, dan maak je normaal gesproken ook gebruik van cookies. Je bent verplicht om de gebruikers van je website of klanten van je webshop te laten weten welke cookies je precies gebruikt en wat het doel ervan is. De makkelijkste manier om gebruikers deze informatie overzichtelijk bij elkaar te geven is door een cookieverklaring op je website te plaatsen. Voor het plaatsen van cookies heb je toestemming van de gebruiker nodig.  

Vrijwel alle bedrijven verwerken persoonsgegevens. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake als je een nieuwsbrief verstuurt, personeel hebt, klanten hebt of een bestelling ontvangt. Je bent verplicht om de personen van wie je persoonsgegevens verwerkt (de zogenaamde betrokkenen) erop te wijzen dat je hun persoonsgegevens verwerkt, welke dat zijn en op basis van welke grondslag je dat doet. Ook dien je hen te informeren over de rechten die ze op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben. De beste manier om betrokkenen hierover inzicht te geven, is door een privacyverklaring op je website of webshop te plaatsen. 

Alleen als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt, moet je je website aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens die iets zeggen over iemands religie, politieke voorkeur, seksualiteit, etc. Ook al ben je onder normale omstandigheden niet verplicht om je website bij de AP aan te melden, geldt je verantwoordingsplicht altijd. Dit houdt in dat je altijd moet kunnen aantonen dat je je aan de AVG-regels houdt bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Er zijn 2 toezichthouders als het gaat om verplichte informatie op een website of webshop: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Heb je je informatie over je bedrijf en activiteiten (webshop) niet op orde, dan kun je met de ACM te maken krijgen. Die heeft de mogelijkheid om een boete van maximaal € 900.000 per overtreding op te leggen of 1% van de jaaromzet. De AP ziet er op toe dat de regels voor privacy nageleefd worden. Dit houdt in dat de AP kan optreden als je je niet aan je informatieplicht houdt met betrekking tot  cookies en verwerking van persoonsgegevens. De AP kan een boete van maximaal € 20 miljoen opleggen of 4% van de jaaromzet.

Nee, het geografische adres moet fysiek zijn en mag geen postbus adres zijn. Vaak is bij webwinkels het contactadres gelijk aan het geografische adres. Je kunt er duidelijk bij vernoemen dat het geen bezoekadres is.