Gratis Disclaimer

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Disclaimer

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Beperk je aansprakelijkheid en bescherm de inhoud en werking van je website met een disclaimer. Met een disclaimer informeer je de bezoekers van je website over je intellectuele eigendomsrechten en de actualiteit van informatie. Stel met Rocket Lawyer gemakkelijk een disclaimer op.

Gebruik deze disclaimer om:

  • je bezoekers te informeren over rechten en plichten bij het gebruik van je website

In deze disclaimer staat onder meer:

  • een bepaling over het gebruik van onjuiste informatie op de website
  • een bepaling over het gebruik van informatie van derden via je website
  • informatie over intellectuele eigendomsrechten
  • informatie over de beschikbaarheid van de website

Een disclaimer regelt het gebruik van een website door de bezoekers. De disclaimer is iets anders dan algemene voorwaarden die je hanteert bij de verkoop van goederen of diensten online. In tegenstelling tot algemene voorwaarden is een disclaimer geen overeenkomst, maar een eenzijdige mededeling.

Als je een website hebt, is het verstandig om een disclaimer te gebruiken. Hiermee zorg je ervoor dat klanten en gebruikers weten hoe de website wel en niet gebruikt kan worden. De disclaimer bevat rechten en plichten van de gebruiker en een beperking van eventuele aansprakelijkheid van de eigenaar van de website.

De disclaimer is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van je website.

Aansprakelijkheden die je hebt op basis van de wet kun je niet uitsluiten met een disclaimer. Aansprakelijkheid beperken kan in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor kennelijke typefouten, maar het uitgangspunt is dat een disclaimer een eenzijdig mededeling is. Met een uitsluiting van aansprakelijkheid moet de gebruiker van je website echter akkoord gaan, wil het een geldige bepaling zijn. Dat gebeurt vaak niet via een disclaimer. Je doet er verstandig aan aansprakelijkheid uit te sluiten in de algemene voorwaarden die je hanteert en je klant met deze voorwaarden te laten instemmen.

Je bent niet verplicht een disclaimer op je website te plaatsen, maar het is verstandig om dit wel te doen. Zo is het voor de bezoekers op je website duidelijk hoe ze zich op de website moeten gedragen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • een advies over de geldigheid van bepalingen die je aan de disclaimer wilt toevoegen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.