Gratis  Verwerkersovereenkomst Opstellen

Gratis  Verwerkers
overeenkomst Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Verwerkersovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Laat je als bedrijf of organisatie persoonsgegevens door een ander bedrijf verwerken, bijvoorbeeld voor administratieve of marketingdoeleinden, dan ben je verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Zorg dat je voldoet aan de eisen van de nieuwe Europese privacywetgeving. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete tot € 10 miljoen. Voorkom een boete en gebruik deze AVG verwerkersovereenkomst. Wil je een verwerkersovereenkomst voorbeeld inzien, dan kun je dat ook hier doen.

Gebruik deze verwerkersovereenkomst AVG om:

 • de afspraken vast te leggen tussen degene die de persoonsgegevens aandraagt en degene die ze verwerkt

In deze AVG verwerkersovereenkomst staat onder meer:

 • dat de verwerker alleen in opdracht van de opdrachtgever gegevens verwerkt
 • welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel
 • hoe de persoonsgegevens worden verwerkt
 • een geheimhoudingsplicht van de verwerker en iedereen die hij voor de verwerking inschakelt
 • afspraken over de beveiliging van de persoonsgegevens
 • de procedure die moet worden gevolgd bij een datalek
 • afspraken over teruggave of vernietiging van de gegevens bij het einde van de overeenkomst

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een opdrachtgever die een opdrachtnemer persoonsgegevens laat verwerken die door de opdrachtgever (de verwerkingsverantwoordelijke) zijn verzameld. Voorbeelden van verwerking zijn het verrichten van marketingactiviteiten en het bezorgen van postpakketten.

Zodra je als organisatie persoonsgegevens overdraagt aan een ander bedrijf om die te verwerken, heb je een verwerkingsovereenkomst nodig. Denk daarbij niet alleen aan het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, maar ook aan het uitbesteden van je salarisadministratie of het bezorgen van bestellingen bij een webshop. Je hebt zelfs een verwerkersovereenkomst nodig als je deze taken aan een eigen dochteronderneming uitbesteedt.

Ja, zodra je persoonsgegevens overdraagt ter verwerking ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Sinds 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG (ook bekend als GDPR: General Data Protection Regulation) stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens, waaronder het verplichte gebruik van de verwerkersovereenkomst. Het ontbreken van een verwerkersovereenkomst kan leiden tot een boete van maximaal € 10 miljoen of 2% van de wereldwijde omzet (als dat bedrag hoger is)

Je kunt natuurlijk een model verwerkersovereenkomst AVG, standaard verwerkersovereenkomst of verwerkersovereenkomst AVG voorbeeld van internet gebruiken. Met onze verwerkersovereenkomst generator kun je echter zelf je eigen op maat gemaakte verwerkersovereenkomst opstellen. Je weet dan zeker dat je over de juiste verwerkersovereenkomst beschikt. Zoek je een voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG, dan kun je dat ook hier bekijken.

De verwerkersovereenkomst is niet nieuw. Onder de oudere privacywetgeving was sprake van een bewerkersovereenkomst. Deze term is sinds de invoering van de AVG (GDPR) gewijzigd in verwerkersovereenkomst. Voor de GDPR verwerkersovereenkomst geldt dat:

 • er meer afspraken verplicht in moeten staan, zoals de voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke voor het gebruik van sub-verwerkers door de verwerker
 • de verwerker zijn aansprakelijkheid niet meer kan beperken of uitsluiten

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Enkele voorbeelden zijn:

 • het ordenen van de gegevens
 • het invoeren van personeelsgegevens, bijvoorbeeld voor het maken van salarisstrookjes (verwerkersovereenkomst salarisadministratie)
 • het invoeren van klantgegevens, bijvoorbeeld voor het maken van facturen
 • het raadplegen van gegevens (zoals het zoeken naar iemands telefoonnummer om hem te bellen)
 • het gebruiken van de gegevens (zoals het gebruiken van de adresgegevens om een pakket te sturen)
 • het analyseren van gegevens, bijvoorbeeld om een voorspelling te maken van het (koop)gedrag van een klant of om te onderzoeken welke medische aandoeningen een patiënt kan hebben

Je mag persoonsgegevens laten verwerken buiten de EU, maar meestal moet je een door de EU goedgekeurde verwerkersovereenkomst gebruiken (kies daarvoor de Engelse versie van ons document), omdat de lokale privacywetgeving onvoldoende waarborgen biedt. Alleen de wetgeving van de volgende landen en gebieden biedt voldoende waarborgen: Andorra, Argentinië, Canada, Faeroër Eilanden, Guernsey, IJsland, Israël, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Uruguay en Zwitserland. Voor de VS mag je ook een andere verwerkersovereenkomst gebruiken als daarin staat dat de verwerker zich houdt aan de bepalingen van het EU-US privacy shield.

Als verwerker of verantwoordelijke heb je naast deze verwerkingsovereenkomst AVG ook een verwerkingsregister en protocol meldplicht datalekken nodig.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de afspraken uit de AVG verwerkingsovereenkomst niet worden nagekomen
 • de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelt naar de verwerking van de persoonsgegevens
 • je twijfelt of je verplicht bent een AVG proof verwerkersovereenkomst te gebruiken

Op deze verwerkersovereenkomst en voorbeeld verwerkingsovereenkomst AVG is Europese wetgeving en Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verwerkersovereenkomst

AVG verwerkersovereenkomst, verwerkersovereenkomst AVG, verwerkersovereenkomst persoonsgegevens, verwerkingsovereenkomst AVG, AVG verwerkingsovereenkomst, AVG proof verwerkersovereenkomst, verwerkersovereenkomst GDPR, GDPR verwerkersovereenkomst.