Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verwerkersovereenkomst opstellen

GRATIS  Verwerkers
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verwerkersovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Gebruik deze verwerkersovereenkomst AVG om:

 • de afspraken vast te leggen tussen de opdrachtgever en verwerker van persoonsgegevens van de opdrachtgever

In deze AVG verwerkersovereenkomst staat onder meer:

 • dat de verwerker alleen in opdracht van de opdrachtgever gegevens verwerkt
 • welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel
 • hoe de persoonsgegevens worden verwerkt
 • een geheimhoudingsplicht van de verwerker en iedereen die hij voor de verwerking inschakelt
 • afspraken over de beveiliging van de persoonsgegevens
 • de procedure die moet worden gevolgd bij een datalek
 • afspraken over teruggave of vernietiging van de gegevens bij het einde van de overeenkomst

Een AVG-proof verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt die de opdrachtgever heeft aangedragen. Voorbeelden van verwerking zijn het verrichten van marketingactiviteiten en het bezorgen van postpakketten.

Zodra je als organisatie persoonsgegevens overdraagt aan een ander bedrijf om die te verwerken, heb je een verwerkingsovereenkomst nodig. Denk daarbij niet alleen aan het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, maar ook aan het uitbesteden van je salarisadministratie of het bezorgen van bestellingen bij een webshop. Let op: je hebt zelfs een verwerkersovereenkomst nodig als je deze taken aan een eigen dochteronderneming uitbesteedt.

Ja, zodra je persoonsgegevens overdraagt ter verwerking ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Sinds 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG (of General Data Protection Regulation - GDPR) stelt strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens, waaronder het verplichte gebruik van de verwerkersovereenkomst. Het ontbreken van een AVG registerverwerkersovereenkomst kan je op een boete komen te staan van maximaal € 10 miljoen of 2% van de wereldwijde omzet (als dat bedrag hoger is).

Je kunt natuurlijk een model verwerkersovereenkomst AVG, standaard verwerkersovereenkomst of verwerkersovereenkomst AVG voorbeeld van internet gebruiken. Met onze verwerkersovereenkomst generator kun je echter zelf je eigen op maat gemaakte verwerkersovereenkomst opstellen. Je weet dan zeker dat je over de juiste verwerkersovereenkomst beschikt. Zoek je een voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG, dan kun je dat ook hier bekijken.

Het is voor organisaties niet altijd even duidelijk of ze verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn. Je bent verwerkingsverantwoordelijke als jij degene bent die beslist waarom en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. Ook bepaal je welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en geef je instructies voor de gegevensverwerking. Zo ben je verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van je personeel.

Als verwerker verwerk je persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Voorbeelden zijn internet service providers, clouddienstverleners en callcenters die direct marketing voor een opdrachtgever uitvoeren. Zij gebruiken de ontvangen persoonsgegevens alleen voor de doelen die hun opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke heeft bepaald.

Onder de voormalige privacywetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens had het AVG register een andere naam: bewerkersovereenkomst. Voor de GDPR verwerkersovereenkomst geldt dat:

 • er meer afspraken verplicht in moeten staan, zoals de voorafgaande toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van subverwerkers door de verwerker
 • de verwerker zijn aansprakelijkheid niet meer kan beperken of uitsluiten

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Enkele voorbeelden zijn:

 • het ordenen van de persoonsgegevens
 • het invoeren van personeelsgegevens (verwerkersovereenkomst salarisadministratie)
 • het invoeren van klantgegevens
 • het raadplegen van persoonsgegevens (zoals het zoeken naar iemands telefoonnummer om hem te bellen)
 • het gebruiken van de persoonsgegevens (zoals gebruik van adresgegevens om een pakket te sturen)
 • het analyseren van persoonsgegevens (bijvoorbeeld om een voorspelling te maken van het koopgedrag)

Laat je persoonsgegevens buiten de EU verwerken, dan heb je meestal een door de EU goedgekeurde verwerkersovereenkomst nodig: de GPDR data processing agreement (verwerkersovereenkomst Engels). Dat geldt overigens niet voor de volgende landen en gebieden: Andorra, Argentinië, Canada, Faeroër Eilanden, Guernsey, IJsland, Israël, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Uruguay en Zwitserland. Voor de VS mag je ook een andere verwerkersovereenkomst gebruiken als daarin staat dat de verwerker zich houdt aan de bepalingen van de overeenkomst EU-US privacy shield. EU-US Privacy Shield is een overeenkomst tussen de VS en de Europese Unie over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd.

De AVG stelt niet alleen de verwerkersovereenkomst AVG verplicht. Ben je verwerker of verwerkingsverantwoordelijke, dan dien je ook te beschikken over een:

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de afspraken uit de AVG verwerkingsovereenkomst niet worden nagekomen
 • de AP een onderzoek instelt naar je verwerking van de persoonsgegevens
 • je twijfelt of je verplicht bent om een AVG-proof verwerkersovereenkomst te gebruiken

Op deze verwerkersovereenkomst en voorbeeld verwerkingsovereenkomst AVG is Europese wetgeving en Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verwerkersovereenkomst

AVG verwerkersovereenkomst, verwerkersovereenkomst AVG, verwerkingsovereenkomst AVG, AVG verwerkingsovereenkomst, AVG-proof verwerkersovereenkomst.