Gratis Algemene voorwaarden webshop (online verkoop)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Algemene voorwaarden webshop (online verkoop)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bescherm je bedrijfsbelangen met heldere en professioneel opgestelde algemene voorwaarden. Gebruik deze algemene voorwaarden webshop als je online producten verkoopt aan consumenten. Deze voorwaarden zijn zo opgesteld dat zowel jij als de consument duidelijk weet wat de rechten en plichten over en weer zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt. Algemene voorwaarden opstellen is niet eerder zo gemakkelijk geweest.

Gebruik deze algemene voorwaarden webshop:

 • als je begint met het opzetten van een webshop

 • als je online producten verkoopt aan consumenten, maar geen algemene voorwaarden hanteert

In deze algemene voorwaarden webshop staat onder meer:

 • dat de consument een bedenktijd heeft na ontvangst van je product

 • de optie om zelf de bedenktijd te bepalen, met een minimum van 14 dagen

 • de betaalverplichtingen van de consument

 • hoelang de consument recht heeft op garantie op het product

 • de wijze waarop een geschil met een consument wordt behandeld

 • hoe de levering plaatsvindt

Algemene voorwaarden (AV) webshop worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Hierin neem je als online verkoper aan consumenten zowel jouw eigen rechten en plichten op als die van de consument. Sommige ondernemers geven deze voorwaarden een andere naam zoals actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Voor de wet maakt de benaming niet zoveel uit, aangezien al dit soort voorwaarden gerekend worden tot algemene voorwaarden.

Je gebruikt deze algemene voorwaarden webshop wanneer je als ondernemer online producten verkoopt aan consumenten. Op het moment dat een consument je algemene voorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening. Algemene voorwaarden online verkoop scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op.

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop wijken af op het gebied van de bedenktermijn over het retourrecht ten opzichte van gewone algemene voorwaarden. Zo heeft een consument bij online koop recht op een bedenktijd waarover je hem specifiek moet informeren. Ook andere regels die volgen uit het consumentenrecht zijn in deze voorwaarden verwerkt.

Ben je lid van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je verplicht worden om van hun voorwaarden gebruik te maken. Er bestaat geen wettelijke plicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar de meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen. Een goed voorbeeld hiervan is de vermelding van de bedenktijd die de consument heeft.

Aangezien voor het gebruik van algemene voorwaarden regels gelden, kun je niet zomaar alle voorwaarden hanteren die je maar wenst. Bepaalde voorwaarden zijn namelijk verboden of onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan, omdat deze (vermoedelijk) onredelijk zijn. De verboden algemene voorwaarden staan op de zogenaamde zwarte lijst. De voorwaarden die afhankelijk van de omstandigheden onredelijk zijn, vind je op de grijze en blauwe lijst.

Op de blauwe, grijze en zwarte lijst staan (vermoedelijke) onredelijke voorwaarden die een ondernemer niet mag hanteren. Doe je dit toch, dan kan een consument aangeven dat hij niet aan de voorwaarden is gebonden. Let op: deze lijsten dienen ter bescherming van de consument en zijn dus alleen van toepassing op consumentenrecht. Naast de gewone consumentenbescherming geldt voor online consumentenkoop ook nog de Wet Koop op Afstand, waardoor deze consumenten extra beschermd worden. Reden te meer om professioneel opgestelde algemene voorwaarden te hanteren. 

Hanteer je algemene voorwaarden, dan ben je verplicht om de consument hiervan op de hoogte te stellen. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Voor online verkoop gelden specifieke eisen ten aanzien van deze informatieplicht. Zo moet je de consument niet alleen op de hoogte stellen van je algemene voorwaarden, je moet hem ook de mogelijkheid bieden om deze op te kunnen slaan. Zo voldoe je aan je informatieplicht als je je algemene voorwaarden op je website vermeldt en deze met een interactieve knop kunt laten downloaden door de consument. Ook kun je na de bestelling je voorwaarden in PDF-bestand mailen aan de consument tegelijkertijd met de orderbevestiging. Alleen de voorwaarden op je site zetten, volstaat dus niet!

Herroepingsrecht is een ander woord voor bedenktijd. Bij koop op afstand (dat wil zeggen online of via de telefoon) geldt dat de consument minimaal 14 dagen de tijd heeft om aan te geven dat hij van de koop af wil. Je dient hiervoor de consument een formulier ter beschikking te stellen waarmee hij van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken. Houd je je niet aan je informatieplicht, dan wordt de bedenktijd verlengd met 12 maanden.

Ja, de bedenktijd geldt niet voor alle producten. Zo worden uitgesloten:

 • bederfelijke producten

 • producten op maat

 • producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.)

 • gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

De informatie over de bedenktijd moet snel en gemakkelijk vindbaar zijn voor de consument. De bedenktijd is opgenomen in deze algemene voorwaarden, maar zorg ervoor dat je aan je informatieplicht voldoet door niet alleen het herroepingsrecht maar ook andere verplichte informatie duidelijk op je website te vermelden. Het gaat hier om de volgende informatie:

 • de voorwaarden, termijn en wijze waarop de consument zijn herroepingsrecht kan gebruiken

 • de mededeling dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen betaalt wanneer hij van zijn bedenktijd gebruik maakt

 • de vermelding van de kosten van het terugzenden wanneer de goederen niet per gewone post kunnen worden teruggezonden

 • het modelformulier voor herroeping

 • wanneer de consument geen herroepingsrecht heeft of mogelijkerwijs verliest

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je online goederen gaat verkopen aan buitenlandse consumenten

 • je advies wilt over het opzetten van een eigen bedrijf

 • je digitale producten verkoopt

 • je rechtsbijstand nodig hebt in een geschil met een consument

Op deze algemene voorwaarden webshop is Nederlands recht van toepassing.