Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Medische volmacht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Medische volmacht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heb je bepaalde medische wensen zoals euthanasie of wil je juist zo lang mogelijk in leven worden gehouden, dan moet je een medische volmacht opstellen voordat je dement wordt of je iets overkomt. Zo weten je behandelend artsen wat ze moeten doen en kunnen je naasten je belangen namens je behartigen, als je er zelf niet meer toe in staat bent. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte medische volmacht opstellen. Ben je op zoek naar een medische volmacht voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze medische volmacht:

 • wanneer je wilt dat een naaste (de gevolmachtigde) je medische zaken behartigt mocht jou iets overkomen

 • terwijl je nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)

In deze medische volmacht staat onder meer:

 • wie je medische zaken namens jou mag behartigen, wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent

 • toestemming aan je medische behandelaars om je medische gegevens te delen met je gevolmachtigde(n)

 • wat je medische wensen zijn voor de toekomst

 • wat er moet gebeuren bij uitzichtloos lijden

 • eventueel een euthanasieverklaring

 • eventueel een behandelverbod

 • wat je onder uitzichtloos lijden verstaat

Een medische volmacht (ook wel medische procuratie, medische machtiging of onderhandse volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen genoemd) is een document met je medische wensen dat je aan de behandelend arts overhandigt om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan een arts rekening houden met deze wensen, mocht je zelf niet meer in staat zijn om je wil te uiten. Tevens geef je daarmee een naaste, meestal een familielid, het recht om betrokken te worden bij het nemen van medische beslissingen en je daarin bij te staan. Zolang je ertoe in staat bent, mag zelf ook nog toestemming geven voor medische behandelingen of ze weigeren.

Je hebt een medische volmacht nodig als je bepaalde wensen op medisch gebied hebt en je het belangrijk vindt dat deze wensen worden gerespecteerd, ook als je zelf deze wensen niet meer kunt uiten. Denk aan bijvoorbeeld:

 • een passief of actief euthanasieverzoek

 • een behandelverbod voor bepaalde medische handelingen (zoals reanimeren)

 • de wens om zo lang mogelijk in leven gehouden te worden

Je mag iemand machtigen vanaf je 16e en zolang je in het bezit bent van je volle verstandelijke vermogen. Een volmacht regelen bij dementie is dus niet meer mogelijk. Als je dan toch een machtigingsformulier bij dementie hebt getekend, kunnen anderen de volmacht aanvechten en wordt er mogelijk geen rekening gehouden met de wensen die je daarin hebt opgenomen.

Je hebt geen notariële medische volmacht nodig. Voor een notariële medische volmacht betaal je namelijk (hoge) notariskosten. Veel mensen denken dat ze een notariële medische volmacht nodig hebben omdat de notaris vaststelt in de volmacht dat je op dat moment nog in staat bent de gevolgen van de volmacht te overzien. Maar dit kan je arts ook vaststellen als je je medische wensen met hem gaat bespreken die je in je volmacht hebt opgenomen.

Een levenstestament is uitgebreider dan een medische volmacht. In een medische volmacht regel je uitsluitend wat je wilt dat er met je gebeurt op medisch gebied. In een levenstestament regel je bijvoorbeeld ook dat iemand anders je financiële zaken gaat behartigen. Wil je nu uitsluitend je medische zaken regelen, stel dan een medische volmacht op. Wil je ook een gevolmachtigde aanwijzen voor je financiële en andere zaken, stel dan een levenstestament op.

Als je niet op tijd een medische volmacht hebt gegeven en je overkomt iets, dan moeten doktoren zelf beslissen welke behandelingen ze wel of niet uitvoeren. Ze zullen overleg plegen met je naasten, als die zich melden, maar nemen zelf de eindverantwoordelijkheid. Dan kan het gebeuren dat ze iets doen of nalaten wat jij niet zou hebben gewild. Als je bepaalde behandelingen wilt verbieden of euthanasie zou willen in bepaalde gevallen, kan dat alleen als je tijdig een medische volmacht geeft.

Het is verstandig om iemand te benoemen die jou goed kent en die ook bij je in de buurt woont en de tijd heeft. Meestal zal dat 1 van je kinderen zijn of je partner. Je kunt iedereen als gevolmachtigde benoemen zolang:

 • de persoon in kwestie meerderjarig is

 • de persoon in kwestie handelingsbekwaam is, wat betekent dat hij zelfstandig beslissingen mag nemen (dus bijvoorbeeld geen verstandelijke beperking mag hebben)

Je geeft de medische volmacht aan:

 • alle gevolmachtigden

 • je huisarts (je geeft een kopie)

 • je behandelend artsen (je geeft een kopie)

Zorg ervoor dat je zelf ook een exemplaar houdt. Dan weet je wat je precies hebt beslist en zo is het makkelijker om een nieuwe volmacht te maken, wanneer je van gedachten zou veranderen.

Of je uiteindelijk recht op euthanasie hebt, hangt van meer af dan de volmacht alleen. Maar als je geen (recente) volmacht hebt gegeven en je zou niet meer zelf in staat zijn om aan te geven dat je bij uitzichtloos lijden euthanasie wilt, dan is euthanasie niet mogelijk. Het is daarom belangrijk om je in medische volmacht op te nemen dat je euthanasie wenst en je volmacht regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) opnieuw af te geven, zodat artsen weten dat je nog steeds achter deze wens staat.

Je kunt de volmacht intrekken (herroepen) zodra je dat wilt met een herroeping volmacht. Licht je behandelende artsen hiervan in zodra je de volmacht hebt herroepen. Vraag de gevolmachtigde ook de ondertekende volmacht terug te geven. Hij is daartoe wettelijk verplicht.

Je kunt een einddatum aangeven in een volmacht, maar dat is voor een medische volmacht niet aan te raden. Je wilt immers dat de gevolmachtigde juist je laatste levensjaren je medische zaken behartigt. Daarom staat er in onze medische volmacht dat hij alleen eindigt wanneer:

 • je overlijdt

 • alle gevolmachtigden zijn overleden

 • je de volmacht herroept

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je gevolmachtigde beslissingen heeft genomen die niet overeenstemmen met wat je wilt

 • je gevolmachtigde misbruik heeft gemaakt van de volmacht

Op deze medische volmacht en medische machtiging voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Medische volmacht

medische procuratie, medische machtiging, onderhandse volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen.