Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Volmacht (machtiging)

Met welke volmacht ga jij aan de slag?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een volmacht zorgt ervoor dat je belangen altijd goed worden behartigd. Met deze rechtsgeldige en bindende volmacht machtig je eenvoudig een vertrouwenspersoon om namens jou te handelen wanneer je daar om welke reden dan ook niet toe in staat bent. Door met je gemachtigde duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de volmacht en de verplichtingen die hij op grond van de volmacht heeft, kun je problemen in de toekomst voorkomen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model volmacht, wat je moet opnemen in de volmacht en hoe je je belangen en je eigendommen kunt beschermen in deze handige gids voor particulieren en ondernemers.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een volmacht?
 2. Welke soorten volmacht zijn er?
 3. Welke volmacht heb ik nodig?
 4. Wanneer kan ik deze volmachten niet gebruiken?
 5. Welke informatie staat in een volmacht?
 6. Hoe stel ik een volmacht op met Rocket Lawyer?
 7. Wat moet ik weten voordat ik een volmacht maak?
 8. Wat moet ik doen na het opstellen van een volmacht?
 9. Veelgestelde vragen over volmachten
 10. Vragen over volmachten van Rocket Lawyer
 11. Juridische woordenlijst

Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee je een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je partner of een familielid, toestaat om je zaken voor en namens jou te regelen. Deze vertrouwenspersoon, ook wel gemachtigde of gevolmachtigde genoemd, is daardoor bevoegd om namens jou te handelen. Zo zorg je ervoor dat je belangen behartigd worden als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Zolang je dat nog wel kan, mag je zelf nog alle handelingen uitvoeren.

Een volmacht wordt ook wel genoemd: machtigingsformulier, onderhandse volmacht, eenmalige machtiging, machtigingsbrief, volmacht formulier, volmacht brief.

Er zijn verschillende soorten volmachten, afhankelijk van het doel waarvoor je de volmacht opstelt:

 • algemene volmacht (om je gemachtigde namens jou handelingen uit te laten voeren)
 • bijzondere volmacht (om je gemachtigde 1 specifieke handeling uit te laten voeren)
 • medische volmacht (om je medische wensen vast te leggen)
 • financiële volmacht (om je financiële wensen vast te leggen)
 • levenstestament (om je persoonlijke en andere wensen vast te leggen)

Gebruik in ieder geval altijd een schriftelijke volmacht omdat een mondelinge volmacht nauwelijks aan te tonen is. Iemand machtigen met een volmacht is niet moeilijk. Binnen enkele minuten kun je op onze site een op maat gemaakte volmacht opstellen. Ben je op zoek naar een volmacht voorbeeld of machtiging voorbeeld, dan kun je die ook hier bekijken.

Een medische volmacht wordt ook wel genoemd: medische behandelingsvolmacht, medische procuratie, medische machtiging, onderhandse volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen.
Een financiële volmacht wordt ook wel genoemd: financiële procuratie, financiële machtiging, machtiging financiële zaken, machtiging bankzaken.
Een levenstestament wordt ook wel genoemd: levensloop testament.

Omdat er verschillende soorten volmachten zijn, is het belangrijk dat je de juiste volmacht kiest voor jouw situatie.

Je hebt een algemene volmacht nodig als je gemachtigde alle handelingen mag uitvoeren die je zelf ook zou uitvoeren, zoals het betalen van je huur of vertegenwoordiging bij het UWV of de gemeente. Je kunt wel bepaalde handelingen uitsluiten.

Je hebt een bijzondere volmacht nodig als je wilt dat je gemachtigde namens jou 1 specifieke handeling gaat uitvoeren. Zo kun je daarin aangeven dat je gemachtigde namens jou:

 • een kunstwerk aankoopt
 • gebruikmaakt van je stemrecht tijdens een Algemene Ledenvergadering
 • je huis verkoopt

Let op: een bijzondere volmacht is voor het tekenen van de koopovereenkomst van een woning voldoende, maar dat geldt niet als je gemachtigde namens jou wil tekenen bij de notaris tijdens het passeren van de woning. In dat geval moet je gevolmachtigde over een notariële volmacht beschikken.

Een medische volmacht gebruik je om je wensen op medisch gebied kenbaar te maken aan je dierbaren, voor het geval je zelf niet meer in staat bent hierover te beslissen. Zo kun je aangeven welke behandelingen je wel of niet wilt in bepaalde situaties en of je actieve of passieve euthanasie wenst. Bovendien kan je gemachtigde je medische informatie opvragen bij je arts. Zonder je toestemming mag je arts namelijk geen informatie over jou met anderen delen.

Je hebt een financiële volmacht nodig als je wilt dat je gemachtigde je financiële zaken voor je regelt. Je kunt een beperkte financiële volmacht geven, voor alleen de dagelijkse zaken, of een meer uitgebreide financiële volmacht. Zo kun je bijvoorbeeld je gemachtigde je effectenportefeuille laten beheren of je huis namens jou laten verkopen, zodra je in een verpleegtehuis komt. Wil je extra zekerheid, dan kun je naast een gemachtigde een toezichthouder benoemen.

Je hebt een levenstestament nodig als je meer wilt regelen dan alleen een medische en/of financiële volmacht. In een levenstestament kun je namelijk allerlei zaken regelen voor het geval je daar zelf niet meer toe in staat bent, zoals:

 • al je wensen voor je uitvaart
 • praktische zaken zoals de vindplaats van je inloggegevens, wachtwoorden en andere digitale zaken
 • waar eventuele waardepapieren te vinden zijn
 • welke bezittingen je hebt
 • wie er voor je huisdieren gaat zorgen

In de volgende gevallen heb je niet 1 van bovenstaande volmachten nodig, maar een ander type. Zo gebruik je een:

 • notariële volmacht als je wil dat je gemachtigde een hypotheek namens jou afsluit of tekent voor het passeren van de koopwoning
 • lastgeving als je wil dat je gemachtigde verplicht is om bepaalde handelingen namens jou te verrichten, zoals een schilderij kopen

Een volmacht moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als je gevolmachtigde bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de volmachtgever en gevolmachtigde zijn meestal in een volmacht opgenomen:

 • de gegevens van jou als volmachtgever en je gemachtigde
 • wanneer je volmacht ingaat
 • een omschrijving van de bevoegdheden van je gemachtigde
 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die je gemachtigde mag verrichten
 • de optie om een toezichthouder aan te wijzen
 • de optie om je gemachtigde een vergoeding te geven
 • de aansprakelijkheid van je gemachtigde bij misbruik of het nemen van verkeerde beslissingen

In deze medische volmacht staat onder meer:

 • wie je medische zaken namens jou mag behartigen
 • toestemming aan je behandelaars om je medische gegevens te delen met je gemachtigde(n)
 • wat je medische wensen zijn voor de toekomst
 • wat er moet gebeuren bij uitzichtloos lijden
 • eventueel een euthanasieverklaring
 • eventueel een behandelverbod
 • wat je onder uitzichtloos lijden verstaat

In deze financiële volmacht staat onder meer:

 • de verschillende bevoegdheden die je je gemachtigde wilt geven
 • eventueel een extra gemachtigde voor als er iets met de eerste gebeurt
 • eventueel 1 of meer toezichthouders die de gemachtigde controleren en ondersteunen
 • de verplichting van de gemachtigde om rekening en verantwoording af te leggen
 • het verbod voor de gemachtigde om geld aan zichzelf te betalen

In dit levenstestament staat onder meer:

 • wie je dagelijkse financiële zaken en administratie gaat regelen
 • wat je financiële gevolmachtigde eventueel nog meer mag regelen
 • of je schenkingen wilt doen en onder welke voorwaarden
 • welke medische behandelingen je wel of niet wilt
 • of je actieve of passieve euthanasie wilt bij ondraaglijk lijden
 • wie er namens jou met de artsen mag overleggen als jij dat niet meer kunt
 • wie er toegang krijgt tot je medische dossiers
 • hoe je begraven of gecremeerd wilt worden
 • of je je organen of lichaam wilt doneren na je overlijden
 • wat je wensen zijn rondom je uitvaart

Het is eenvoudig om online een gratis volmacht op te stellen. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De volmacht generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte volmacht. Nadat je je type volmacht selecteert en je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je volmacht is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je volmacht opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je volmacht, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je volmacht kopiëren en bewerken. Je kunt je volmacht ook downloaden in pdf- of Word-formaat en op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een volmacht moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een volmacht wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • beslis van tevoren welk type volmacht je nodig hebt, bijvoorbeeld een algemene, bijzondere of medische volmacht
 • mocht je nog niet precies weten welk type volmacht je nodig hebt, dan kun je ook kiezen voor ‘Weet ik nog niet’ waardoor je na beantwoording van de interviewvragen uiteindelijk toch de juiste volmacht creëert
 • beslis wanneer je wil dat je volmacht ingaat
 • bepaal of er handelingen zijn die je wilt uitsluiten van de volmacht zodat je gemachtigde die handelingen niet namens jou mag uitvoeren
 • bepaal voor jezelf of je gemachtigde namens jou ook je eigendommen mag verkopen, verpanden of verhypothekeren
 • beslis of je gemachtigde mag optreden als je wederpartij, bijvoorbeeld in de situatie dat hij hetgeen wil kopen dat hij als gemachtigde namens jou zou moeten verkopen
 • ga na of je je gemachtigde naast de onkostenvergoeding die is opgenomen in onze volmacht een extra vergoeding wil geven
 • bepaal voor jezelf hoe vaak je wil dat je gemachtigde verantwoording aan je aflegt (bijvoorbeeld jaarlijks of per kwartaal)
 • bepaal of je naast je gemachtigde nog een extra gemachtigde wilt aanwijzen voor het geval de eerste wegvalt
 • beslis of je gemachtigde ook iemand anders mag machtigen
 • beslis of je naast een gemachtigde ook een toezichthouder wilt aanwijzen die toezicht houdt op de gemachtigde
 • bepaal voor jezelf of je een verklaring van je arts aan je volmacht wilt toevoegen waaruit blijkt dat je nog over je volle geestesvermogens beschikt

Nadat je je volmacht hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgestelde volmacht bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo dien je bij elke volmacht het document uit te printen en te ondertekenen. Per volmacht geldt daarnaast het volgende.

Bij een algemene, bijzondere of financiële volmacht geef je een kopie van de volmacht aan je gemachtigde(n).

Bij een medische volmacht geef je een kopie van de volmacht aan je gemachtigde(n), huisarts en behandelend art(en). We adviseren je om je medische wensen met je arts(en) te bespreken. Omdat een arts zijn eigen afweging moet maken, kan het zijn dat hij niet bereid is om al je wensen te respecteren. Door je wensen met je arts te bespreken, vergroot je de kans dat hij daar wel rekening mee houdt. 

Bij een levenstestament geef je niet alleen een kopie aan je gemachtigde(n), je bespreekt ook je medische wensen met je huisarts en behandelend arts(en). Artsen maken namelijk hun eigen medische afweging en hoeven niet per se gehoor te geven aan je medische wensen. Daarom is het verstandig om die met hen te bespreken. Tot slot, zorg ervoor dat je een verklaring van wilsbekwaamheid aan je levenstestament toevoegt. Je moet namelijk kunnen aantonen dat je in staat was de gevolgen van het levenstestament te overzien, toen je het tekende. Juridisch wordt dit wilsbekwaam zijn genoemd. Deze verklaring laat je niet opstellen door je eigen huisarts, maar door een onafhankelijke arts. Hieronder vind je een overzicht van onafhankelijke artsen per provincie.

Vraag een advocaat
Heb je vragen over je opgestelde volmacht of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je volmacht te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer documenten voor particulieren:
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor particulieren, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over volmachten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Je bent bevoegd om een volmacht op te stellen en te ondertekenen als je meerderjarig bent en in staat bent de gevolgen ervan te overzien. Dit laatste wordt in juridische termen wilsbekwaam zijn genoemd.

Je kunt aantonen dat je wilsbekwaam bent door middel van een verklaring van wilsbekwaamheid van een onafhankelijke arts die je toevoegt aan je levenstestament.

In principe kun je iedereen als gemachtigde aanwijzen, bijvoorbeeld je partner, een vriend of familielid. Er gelden slechts enkele beperkingen. Zo moet je gemachtigde meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Dit laatste houdt in dat hij geen beperkingen opgelegd heeft gekregen zoals curatele.

Je kunt de volmacht meteen laten ingaan of op een later tijdstip, bijvoorbeeld wanneer een arts heeft verklaard dat je zelf niet meer je eigen zaken goed kunt regelen.

Ja, zolang je wilsbekwaam bent (je beschikt over je volledige geestesvermogens) blijf je ook zelfstandig bevoegd om te handelen.

Ja, je kunt in principe een volmacht altijd intrekken. Dit is alleen anders als je opgestelde volmacht onherroepelijk is. Onze volmachten zijn overigens niet onherroepelijk.

Ja, je kunt je volmacht altijd wijzigen.

Is een volmacht onherroepelijk dan eindigt deze niet door de dood van de volmachtgever. Een onherroepelijke volmacht kun je ook niet intrekken.

Ja, in een levenstestament kun je digitale zaken regelen zoals de vindplaats van je inloggegevens en wachtwoorden van accounts als internetbankieren, de pincodes die horen bij je betaalpas of verschillende mailadressen waarvan je eigenaar bent.

Het is niet verplicht, maar het is verstandig om in je levenstestament te vermelden dat je over een donorcodicil beschikt. Je kunt je donorcodicil als bijlage bij het levenstestament toevoegen.

Het is niet verplicht maar het is verstandig om in je levenstestament te vermelden dat je al over een euthanasieverklaring beschikt. Je kunt je euthanasieverklaring als bijlage bij het levenstestament toevoegen.

Het belangrijkste verschil tussen een levenstestament en volmacht is dat je meer zaken kunt regelen in een levenstestament. Met een volmacht bepaal je wie namens jou bepaalde handelingen mag uitvoeren, zoals het sluiten van een contract, geld van jou pinnen, het nemen van een medische beslissing of je belastingaangifte doen. In een levenstestament kun je daarnaast al je wensen vastleggen rondom je overlijden en uitvaart en praktische aanwijzingen geven ten aanzien van bijvoorbeeld huisdieren en digitale zaken.

Ja, in een levenstestament kun je meerdere personen een volmacht geven. Je kunt zelfs verschillende personen machtigen die op verschillende gebieden namens jou kunnen handelen. Je wijst bijvoorbeeld voor medische zaken een andere gemachtigde aan dan voor financiële zaken.

In je volmacht leg je nauwkeurig vast welke handelingen je gemachtigde wel en niet mag uitvoeren. Ook moet je gemachtigde rekening aan jou afleggen. Je kunt bovendien een toezichthouder benoemen die je gemachtigde controleert.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer volmacht die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde volmacht te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in civiel recht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je volmacht handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Het verschil tussen deze zogenaamde onderhandse volmacht en een notariële volmacht is hoofdzakelijk de prijs. Voor een notariële volmacht betaal je gemiddeld € 350. Daarnaast zijn er een paar specifieke zaken die je alleen met een notariële volmacht kunt doen, zoals het machtigen van een persoon om de leveringsakte van je koopwoning te tekenen bij de notaris.

Het grootste verschil is de prijs. De kosten voor een eenvoudig levenstestament van een notaris beginnen gemiddeld rond de € 400, afhankelijk van je wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Nee, medewerkers van Rocket Lawyer hebben geen toegang tot je opgestelde document en kunnen dus geen documenten of opgegeven antwoorden inzien. Niemand behalve jij hebt toegang tot je opgestelde document.

Ja, je document en alle bijbehorende informatie en gegeven antwoorden worden veilig afgeschermd. Niemand behalve jij kan je document of opgegeven informatie bekijken.

Bankvolmacht
Een bankvolmacht is een volmacht waarbij je een ander (de gemachtigde) de bevoegdheid geeft om bij de bank namens jou bepaalde handelingen uit te voeren. De meeste banken beschikken over hun eigen bankvolmacht.

Bewind (onderbewindstelling)
Bewind is een beschermingsmaatregel die de rechter iemand kan opleggen als die persoon wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen.

Bewindvoerder
De bewindvoerder is degene die de controle krijgt over de financiën van degene die onder bewind is gesteld.

Codicil (wilsbeschikking)
Een codicil is een handgeschreven ondertekende verklaring waarin je nauwkeurig vastlegt wat er na je overlijden moet gebeuren met bepaalde spullen van je die emotionele waarde hebben.

Curatele
De beschermingsmaatregel curatele kan door een rechter worden opgelegd als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.

Curator
Een curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen.

Euthanasieverklaring
Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin je vertelt in welke gevallen een arts je leven mag beëindigen.

Gemachtigde (gevolmachtigde)
Een gemachtigde of gevolmachtigde is degene die in een volmacht de bevoegdheid krijgt namens de volmachtgever te handelen.

Handelingsonbekwaam
Je bent als persoon handelingsonbekwaam als je zelf juridisch gezien niet in staat bent om rechtshandelingen te verrichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een minderjarige of iemand die onder curatele is gesteld.

Lastgeving
Een lastgeving is een volmacht waarbij een gemachtigde verplicht is om namens de volmachtgever een handeling te verrichten.

Legaat
Een legaat is een onderdeel van een testament waarin je beschrijft wat je aan welke persoon je iets wilt nalaten, zoals een meubelstuk, sieraad of geld.

Legataris
Een legataris is de persoon aan wie een legaat wordt nagelaten.

Levenstestament
Een levenstestament is een document waarin je je wensen vastlegt voor het geval dat er iets met je gebeurt zodat op het moment dat je zelf bepaalde beslissingen niet meer kunt nemen. Het gaat hier om financiële en medische beslissingen, maar ook bijvoorbeeld om de verzorging van je huisdieren.

Mentorschap
Mentorschap is een beschermingsmaatregel die de rechter iemand kan opleggen als die persoon niet meer kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling.

Notariële volmacht
Voor sommige handelingen is een onderhandse volmacht niet geschikt en heb je een notariële volmacht nodig, bijvoorbeeld om namens de koper of verkoper de leveringsakte van een koopwoning te tekenen bij de notaris.

Onderhandse volmacht
Een onderhandse volmacht is een eenzijdige verklaring waarin je aangeeft wie er namens jou 1 of meer handelingen mag verrichten.

Rechtshandeling
Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een persoon waardoor een bepaald juridisch gevolg ontstaat. Zo heeft de handeling van ontslag nemen het rechtsgevolg dat de arbeidsrelatie tussen een werkgever en werknemer eindigt.

Testament
Een testament is een notariële akte waarin je onder meer aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden.

Toezichthouder
Een toezichthouder is een persoon die toezicht houdt op de gemachtigde en controleert of deze zich aan de wettelijke regels of regels van de volmacht houdt.

Volmachtgever
De volmachtgever is degene die in een volmacht aan de gemachtigde de bevoegdheid geeft om namens hem te handelen.

Wilsonbekwaam
Je bent als persoon wilsonbekwaam als je volgens de wet in bepaalde situaties niet meer je eigen wensen kenbaar kunt maken. Zo is iemand wilsonbekwaam als hij:

 • de informatie over zijn zorg of behandeling niet kan begrijpen en afwegen
 • niet begrijpt wat de gevolgen van zijn beslissing zijn
 • geen besluit kan nemen

Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een eenzijdige verklaring waarin je je medische wensen vastlegt, zoals een verbod op bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld reanimatie) of de wens om zo lang mogelijk in leven te worden gehouden.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen