Gratis Volmacht (machtiging)

Met welke volmacht ga jij aan de slag?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een volmacht machtig je schriftelijk een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een familielid, om je zaken waar te nemen en namens jou handelingen uit te voeren. Dit kunnen medische of financiële zaken zijn, maar ook 1 specifieke handeling (bijzondere volmacht). De vertrouwenspersoon (gemachtigde) heeft het recht om namens jou te handelen, maar is er niet toe verplicht. De volmacht beperkt je eigen handelingen op geen enkele manier: je mag zelf nog steeds alle handelingen uitvoeren. Gebruik deze volmacht om je goed te laten vertegenwoordigen.

In deze volmacht staat onder meer:

 • de gegevens van beide partijen

 • de bevoegdheden van je gemachtigde

 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die je gemachtigde mag verrichten

 • een eventuele einddatum van de volmacht

Je hebt een algemene volmacht nodig als je gemachtigde alle handelingen mag uitvoeren die je zelf ook mag uitvoeren. Eventueel neem je een uitzondering daarop op in de volmacht. Op deze manier kan je gemachtigde bijvoorbeeld je financiële zaken regelen als je daar zelf minder toe in staat bent. Ook kan je gemachtigde je vertegenwoordigen in allerlei zaken, zoals bij het UWV of de gemeente.

Een medische volmacht heb je nodig om je gemachtigde medische informatie over jou op te laten vragen bij je arts. Zonder je toestemming mag je arts namelijk geen informatie over jou met anderen delen. Je kunt deze volmacht uitbreiden zodat je gemachtigde ook je belangen kan behartigen bij medische behandelingen. Heb je bijvoorbeeld een wilsverklaring opgesteld waarin je aangeeft welke behandelingen je wel en niet wilt ondergaan, dan dient je gemachtigde ervoor te zorgen dat je arts deze respecteert.

Je hebt een financiële volmacht nodig als je gemachtigde je financiële belangen moet behartigen. Op deze manier kan je gemachtigde bijvoorbeeld betalingen namens jou verrichten of een lening aangaan. Eventueel neem je een uitzondering op deze handelingen op in de volmacht.

Met een bijzondere volmacht geef je je gemachtigde de bevoegdheid om namens jou 1 specifieke handeling uit te voeren. Je wenst bijvoorbeeld dat je gemachtigde namens jou een stem uitbrengt tijdens een Algemene Ledenvergadering, namens jou een stem uitbrengt bij de verkiezingen of je huis verkoopt.

In de volgende gevallen heb je niet 1 van bovenstaande volmachten nodig maar een ander soort:

 • voor de levering van een woning heb je een notariële volmacht nodig

 • om een hypotheek te kunnen afsluiten, heb je een notariële volmacht nodig

 • wil je je gemachtigde verplichten om bepaalde handelingen namens jou te verrichten, zoals een schilderij kopen, dan heb je een lastgeving nodig

In verschillende situaties eindigt een volmacht automatisch:

 • wanneer jij of je gemachtigde overlijdt

 • wanneer jij of je gemachtigde een maatregel als onderbewindstelling krijgt opgelegd

 • wanneer jij of je gemachtigde failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt

Daarnaast kun je in de algemene en financiële volmacht aangeven wanneer deze eindigt. De bijzondere volmacht eindigt wanneer de handeling waarvoor de volmacht is verleend is verricht. Gezien de bijzondere aard van de medische volmacht is hierin geen einddatum opgenomen. Wel kun je altijd een volmacht herroepen, waardoor deze niet meer van toepassing is.

Als volmachtgever onderteken je de volmacht. In je volmacht wijs je een vertrouwenspersoon aan, die voor jou beslissingen mag nemen. Op het moment van het opstellen, moet je de beslissingen die je in de volmacht vastlegt goed kunnen overzien. Dit heet ook wel wilsbekwaamheid.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je gemachtigde beslissingen heeft genomen die niet overeenkomen met wat je wilt

 • je de volmacht wilt herroepen

Op deze volmacht/machtiging is Nederlands recht van toepassing.