Gratis Levenstestament

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van het Levenstestament

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Leg in een levenstestament je wensen vast voor wanneer je door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om je zaken zelf te regelen. Zo geef je in een levenstestament instructies aan een vertrouwd persoon die jou vertegenwoordigt op het moment je dat zelf niet kunt. Maak gebruik van dit professioneel opgesteld levenstestament, zodat later alles volgens je eigen wensen wordt geregeld.

Gebruik dit levenstestament:

 • om je medische en financiële wensen vast te leggen voor het geval je niet meer in staat bent om je eigen zaken te regelen

 • voor het benoemen van een vertrouwenspersoon

In dit levenstestament staan onder meer:

 • de gegevens van je vertrouwenspersoon

 • wanneer je levenstestament ingaat

 • wie je dagelijkse financiële zaken en administratie regelt

 • je wensen voor je eigen vermogen

 • eventuele schenkingen en bijbehorende voorwaarden

 • eventuele toestemming voor medische behandelingen

 • je uitvaartwensen

 • eventuele keuze voor orgaandonatie

 • je wensen voor je persoonlijke verzorging, zoals mantelzorg of verpleeghuis

 • wie er zorgt voor eventuele minderjarige kinderen of huisdieren

 • wie de verantwoordelijkheid krijgt over je bedrijf

 • wie de leiding krijgt over eventueel buitenlands vermogen

In een levenstestament leg je vast wie je als vertrouwenspersoon wenst en waarover hij beslissingen mag nemen wanneer je zelf niet meer kunt handelen. Dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld dementie, een langdurige ziekenhuisopname of het maken van een wereldreis. Je vertrouwenspersoon mag beslissen over je geld en bezittingen, maar ook over je medische en persoonlijke zaken.

Je hebt een levenstestament nodig als je bijvoorbeeld door (langdurige) ziekte, verblijf in het buitenland of een ongeluk niet meer zelf je zaken kunt regelen. Ook als ondernemer kun je hierdoor uitvallen. Met een levenstestament zorg je voor continuïteit van je bedrijf. Je kunt dan bijvoorbeeld vastleggen wie er besluiten mogen nemen en welke investeringen gedaan mogen worden.

Zowel in een volmacht als levenstestament leg je vast wat je wensen zijn voor het geval je zelf niets meer kunt regelen. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover. Het verschil is dat je in een levenstestament meer opties hebt om gedetailleerder je (medische) wensen vast te leggen. In een levenstestament staan dan ook 2 volmachten, zowel voor je zakelijke belangen als je medische en persoonlijke belangen. Je kunt hiervoor 2 verschillende vertrouwenspersonen benoemen. Een levenstestament wordt daarnaast vastgelegd in het Centraal Levenstestamentenregister, terwijl volmachten niet centraal worden geregistreerd.

In een testament neem je op wat er met je erfenis gebeurt wanneer je komt te overlijden. Het is bovendien pas van toepassing na je overlijden. Het levenstestament daarentegen treedt in werking op het moment dat je tijdens je leven zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Voor een medisch behandeling heeft je arts je uitdrukkelijke toestemming nodig. In je levenstestament leg je vast dat je vertrouwenspersoon namens jou die toestemming kan geven. Ook geef je in je levenstestament aan of je een medische verklaring hebt opgesteld. De volgende verklaringen kun je toevoegen:

 • niet-behandelverklaring: je geeft aan dat je niet gereanimeerd wilt worden en welke behandelingen je niet wilt ondergaan

 • euthanasieverklaring: hierin geef je aan dat je een actief ingrijpen van de arts wenst voor de beëindiging van je leven

 • donorcodicil: hierin leg je vast of je je organen na je overlijden wilt doneren

 • NPV-Levenswensverklaring: hierin geef je aan dat je voor optimale medische en verpleegkundige zorg kiest

In je levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan, die voor jou beslissingen mag nemen. Op het moment van het opstellen, moet je de beslissingen die je in het levenstestament vastlegt goed kunnen overzien. Dit heet ook wel wilsbekwaamheid. De notaris toetst of je tijdens het opstellen wilsbekwaam bent.

Je kunt kiezen voor een levenstestament die direct ingaat of een levenstestament die pas ingaat nadat je arts heeft bepaald dat je niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Door overlijden, faillissement of onder curatelestelling of intrekken eindigt je levenstestament. Een levenstestament kun je zolang je wilsbekwaam bent altijd wijzigen of intrekken.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je je levenstestament wilt intrekken of wijzigen

Op dit levenstestament is Nederlands recht van toepassing