Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Levenstestament opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Levenstestament

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een levenstestament zorg je ervoor dat je belangen altijd goed worden behartigd. Gebruik dit rechtsgeldige en bindende levenstestament om eenvoudig een vertrouwenspersoon te benoemen om namens jou te handelen wanneer je daar om welke reden dan ook niet toe in staat bent. Door met je vertrouwenspersoon heldere afspraken te maken over het gebruik van het levenstestament en de verplichtingen die hij op grond daarvan heeft, kun je problemen in de toekomst voorkomen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model levenstestament, wat je erin moet opnemen en hoe je je belangen en je eigendommen kunt beschermen in deze handige gids voor particulieren en ondernemers.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een levenstestament?
 2. Levenstestament waarom?
 3. Wanneer kan ik dit levenstestament niet gebruiken?
 4. Welke informatie staat in een levenstestament?
 5. Hoe stel ik een levenstestament op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een levenstestament maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een levenstestament?
 8. Veelgestelde vragen
 9. Vragen over levenstestamenten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een levenstestament is een schriftelijke verklaring waarmee je een vertrouwenspersoon zoals je partner toestaat om je zaken voor en namens jou te regelen. Dit kunnen medische, financiële en persoonlijke zaken zijn. De vertrouwenspersoon, ook wel gemachtigde of gevolmachtigde genoemd, is daardoor bevoegd om namens jou te handelen. Je kunt apart gemachtigden aanstellen voor je financiële zaken en voor je medische zaken. Wil je alleen een medische of financiële machtiging of een machtiging voor 1 handeling, gebruik dan een algemene machtiging of bijzondere machtiging.

Met een levenstestament zorg je ervoor dat je belangen behartigd worden als je daar zelf niet meer toe in staat bent, zoals bij dementie of langdurige ziekenhuisopname. Zolang je dat nog wel kan, mag je zelf nog alle handelingen uitvoeren.

Een levenstestament wordt ook wel genoemd: levensloop testament. 

Je hebt een levenstestament nodig als je de regie wilt houden over je leven wanneer je daartoe zelf niet meer in staat bent. Het is belangrijk dat je het opstelt terwijl het nog goed met je gaat. Anders loop je het risico dat je wensen niet worden uitgevoerd, omdat men vermoedt dat je niet meer handelingsbekwaam bent. Dit betekent dat je niet in staat meer bent de gevolgen van je beslissingen te overzien.

Verschillende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat je niet meer handelingsbekwaam bent. Denk hierbij aan een ongeval, dementie of herseninfarct. In Nederland hebben mannen 20% kans dat zij dementie krijgen en vrouwen zelfs 30%. Daarnaast krijgen elk jaar zo'n 43.000 mensen een beroerte en leven zo'n 320.000 Nederlanders met de gevolgen van een hersenbloeding of infarct.

Je kunt dit zogenaamde onderhandse levenstestament voor praktisch alle zaken gebruiken. Wees je er wel van bewust dat het geldt bij leven. Dit betekent dat je er geen zaken mee kunt regelen met betrekking tot je erfenis. Het is dus geen vervanging voor je testament waarin je aangeeft wat je aan wie nalaat. Bovendien laat het opstellen door een notaris (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Voor het rechtsgeldig opstellen van een levenstestament heb je geen notaris nodig. Hieronder zie je alle verschillen. 

Verschillen levenstestament en testament

Een levenstestament moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als je gemachtigde bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen jou als volmachtgever en de gemachtigde zijn er meestal in opgenomen:

 • de gegevens van jou als volmachtgever 
 • de ingangsdatum
 • een omschrijving van de bevoegdheden van je gemachtigde
 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die je gemachtigde mag verrichten
 • de optie om een toezichthouder aan te wijzen
 • de optie om je gemachtigde een vergoeding te geven
 • de aansprakelijkheid van je gemachtigde bij misbruik of het nemen van verkeerde beslissingen
 • wie je dagelijkse financiële zaken en administratie gaat regelen
 • of je schenkingen wilt doen en onder welke voorwaarden
 • welke medische behandelingen je wel of niet wilt
 • of je actieve of passieve euthanasie wilt bij ondraaglijk lijden
 • wie er namens jou met de artsen mag overleggen als jij dat niet meer kunt
 • wie er toegang krijgt tot je medische dossiers
 • hoe je begraven of gecremeerd wilt worden
 • of je je organen of lichaam wilt doneren na je overlijden
 • wat je wensen zijn rondom je uitvaart
 • waar eventuele persoonlijke zaken als inlogcodes en pincodes te vinden zijn
 • waar eventuele persoonlijke documenten en waardepapieren te vinden zijn
 • wie er eventueel voor je huisdier(en) gaat zorgen

Het is eenvoudig om online een gratis levenstestament op te stellen. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De levenstestament generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte document. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je document is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je levenstestament opslaan voor later. Als je alleen op zoek bent naar een levenstestament voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken. 

Je hebt altijd en overal toegang tot je document, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je levenstestament kopiëren en bewerken. Je kunt je document ook downloaden in pdf- of Word-formaat en op elk gewenst moment afdrukken. 

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een levenstestament moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie vooraf te verzamelen.

Wil je een levenstestament opstellen, dan helpt het ook om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben:

 • wanneer moet het ingaan?
 • zijn er handelingen die je wilt uitsluiten zodat je gemachtigde die handelingen niet namens jou mag uitvoeren?
 • mag je gemachtigde namens jou ook je eigendommen verkopen, verpanden of verhypothekeren?
 • mag je gemachtigde optreden als je wederpartij, bijvoorbeeld wanneer hij dat wat hij namens jou zou moeten verkopen zelf wil kopen?
 • wil je naast je gemachtigde nog een extra gemachtigde aanwijzen voor het geval de eerste wegvalt?
 • mag je gemachtigde ook iemand anders machtigen om dezelfde handelingen namens jou uit te voeren?
 • wil je naast de onkostenvergoeding die is opgenomen  een extra vergoeding aan je gemachtigde geven?
 • hoe vaak moet je gemachtigde verantwoording aan je afleggen?
 • wil je naast een gemachtigde ook een toezichthouder aanwijzen die toezicht houdt op de gemachtigde?
 • voeg je een verklaring van een onafhankelijke arts toe waaruit blijkt dat je nog over je volle geestesvermogens beschikt (verklaring van wilsbekwaamheid)?

Nadat je je levenstestament hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om je document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgesteld levenstestament bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document te voltooien. Zo dien je je document uit te printen en te ondertekenen. Je gemachtigde en eventueel je extra gemachtigde en toezichthouder hoeven je document overigens niet te ondertekenen.

Heb je een medische of financiële machtiging opgenomen, dan geldt daarnaast het volgende.

Bij een financiële machtiging geef je een kopie ervan aan je gemachtigde(n).

Bij een medische machtiging geef je een kopie ervan aan je gemachtigde(n), huisarts en behandelend artsen). We adviseren je om je medische wensen met je arts(en) te bespreken. Omdat een arts zijn eigen afweging moet maken, kan het zijn dat hij niet bereid is om al je wensen te respecteren. Door je wensen met je arts te bespreken, vergroot je de kans dat hij daar wel rekening mee houdt.

Bij een levenstestament geef je niet alleen een kopie aan je gemachtigde(n), je bespreekt ook je medische wensen met je huisarts en behandelend arts(en). Artsen maken namelijk hun eigen medische afweging en hoeven niet per se gehoor te geven aan je medische wensen. Daarom is het verstandig om die met hen te bespreken. Tot slot, zorg ervoor dat je een verklaring van wilsbekwaamheid aan je document toevoegt. Je moet namelijk kunnen aantonen dat je in staat was de gevolgen te overzien, toen je het document tekende. Juridisch wordt dit wilsbekwaam zijn genoemd. Deze verklaring laat je niet opstellen door je eigen huisarts, maar door een onafhankelijke arts. Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Deze verklaring voeg je toe aan je document. 

Vraag een advocaat
Heb je vragen over je opgestelde levenstestament of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je document te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer documenten voor particulieren:
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor particulieren, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over levenstestamenten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Heb ik een notaris nodig voor het levenstestament?

Nee, je kunt prima zonder notaris (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) zelf een levenstestament opstellen. Vaak wordt gedacht dat het bij een notaris moet worden vastgelegd, omdat hij je wilsbekwaamheid controleert. Maar je kunt het ook zelf maken en een onafhankelijke arts schriftelijk laten verklaren dat je wilsbekwaam bent. Deze verklaring voeg je vervolgens toe.

Wat betekent 'wilsbekwaam zijn'?

Wil je een levenstestament regelen dan moet je wilsbekwaam zijn, omdat je goed moet kunnen beseffen wat je wensen zijn en wie je aanwijst als gemachtigde. In je document wijs je een gemachtigde aan (of meerdere) die namens jou beslissingen neemt zodra je dat zelf niet meer kunt. Wilsbekwaamheid is de juridische term voor de situatie dat je geestelijk in staat bent de gevolgen van je beslissingen te overzien.

Wat gebeurt er als mijn wilsbekwaamheid wordt betwist?

Als je wilsbekwaamheid bij het ondertekenen van je levenstestament in twijfel wordt getrokken, dan kunnen er problemen ontstaan als je inmiddels echt wilsonbekwaam bent geworden. Wordt er aan je wilsbekwaamheid getwijfeld, dan mogen je gevolmachtigden niets meer doen en moet de rechter een bewindvoerder benoemen. Je bewindvoerder krijgt beperkte zelfstandige bevoegdheden, moet worden betaald uit je vermogen en heeft voor veel zaken voorafgaande toestemming nodig van de rechter. 

Wanneer gaat mijn levenstestament in?

Je kunt ervoor kiezen dat het direct ingaat of pas nadat een onafhankelijke arts heeft bepaald dat je niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Als het meteen ingaat, kunnen je naasten alvast een aantal financiële zaken regelen wanneer je dat wilt. Ook kunnen ze dan inzage krijgen in je medisch dossier, om je bijvoorbeeld te helpen bij het nemen van beslissingen over eventuele operaties.

Heb ik een wettelijk recht op euthanasie?

Nee, er bestaat in Nederland geen wettelijk recht op euthanasie. Het is uiteindelijk aan de arts overgelaten of hij je euthanasiewens wil inwilligen. Daarom is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft wanneer je actieve levensbeëindiging wilt en dat je deze wens vrij recent hebt geuit. Als je euthanasieverzoek al oud is en nooit opnieuw is vastgelegd, kunnen artsen terughoudender zijn dan wanneer je recent of herhaaldelijk opnieuw hebt aangegeven euthanasie te willen.

Kan ik nog handelen als ik een ander een machtiging heb gegeven?

Jazeker, je mag zelf alle handelingen uitvoeren zolang je wilsbekwaam bent ofwel over je volledige geestesvermogens blijft beschikken.

Mag ik in mijn levenstestament iedereen als gemachtigde benoemen?

Ja, in principe kun je iedereen als gemachtigde aanwijzen, bijvoorbeeld je partner, een vriend of familielid. Er gelden maar een paar beperkingen. Zo moet je gemachtigde meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Handelingsbekwaam zijn houdt in dat je gemachtigde geen beperkingen opgelegd heeft gekregen zoals curatele of bewind.

Hoe kan ik bij een levenstestament aantonen dat ik wilsbekwaam ben?

Je kunt aantonen dat je wilsbekwaam bent door middel van een verklaring van wilsbekwaamheid van een onafhankelijke arts die je eraan toevoegt.

Mag ik in mijn levenstestament meerdere personen machtigen?

Ja, je kunt meer dan 1 persoon een machtiging geven. Je kunt zelfs verschillende personen machtigen die op verschillende gebieden namens jou kunnen handelen. Je wijst bijvoorbeeld voor medische zaken een andere gemachtigde aan dan voor financiële zaken. Het is zelfs verstandig meerdere gemachtigden te benoemen voor het geval een gemachtigde wegvalt.

Kies ik levenstestament of machtiging?

Om een keuze tussen een levenstestament en machtiging te maken, moet je weten wat je verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is dat je in een levenstestament meer zaken kunt regelen. Met een machtiging regel je wie namens jou bepaalde handelingen mag uitvoeren, zoals financiële handelingen of medische beslissingen nemen. In een levenstestament kun je daarnaast al je persoonlijke wensen vastleggen voor je uitvaart en praktische zaken regelen zoals opvang van je huisdieren of vindplaats van inlogcodes en pincodes.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn levenstestament wordt nageleefd?

Je kunt in feite in je levenstestament zelf al regelen dat je wensen zo goed mogelijk worden nageleefd. Zo kun je een tweede gemachtigde benoemen voor het geval de eerste om welke reden dan ook wegvalt. Ook kun je een toezichthouder benoemen die erop naziet dat je gemachtigde zich aan je wensen houdt. Ook bespreek je je medische wensen met je huisarts en eventueel behandelend arts, zodat ze precies weten wat je op dat gebied wenst.

Kan ik mijn digitale zaken regelen met een levenstestament?

Ja, in een levenstestament kun je digitale zaken regelen zoals de vindplaats van je inloggegevens en wachtwoorden van accounts als internetbankieren, de pincodes die horen bij je betaalpas of verschillende mailadressen waarvan je eigenaar bent.

Als ik al een donorcodicil heb, heb ik dan een levenstestament nodig?

Het is niet verplicht, maar het is verstandig om in je levenstestament te vermelden dat je over een donorcodicil beschikt. Je kunt je donorcodicil als bijlage toevoegen.

Als ik een euthanasieverklaring heb, heb ik dan een levenstestament nodig?

Het is niet verplicht maar het is verstandig om in je levenstestament te vermelden dat je al over een euthanasieverklaring beschikt. Je kunt je euthanasieverklaring als bijlage toevoegen.

Wat wordt verstaan onder bewind, curatele en mentorschap?

Bewind, curatele en mentorschap zijn wettelijke beschermingsmaatregelen die een rechter een persoon kan opleggen als deze zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. Het kan gaan om medische, financiële of andere persoonlijke belangen.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer levenstestament die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Moet ik mijn levenstestament laten registeren?

Nee, je hoeft het niet te laten registeren. Je document is rechtsgeldig zodra je:

 • alle vragen van het interview hebt beantwoord
 • je het document hebt uitgeprint en je handtekening erop hebt gezet
 • je een verklaring van wilsbekwaamheid van een onafhankelijke arts hebt toegevoegd

Kan ik een advocaat krijgen om mijn levenstestament te controleren?

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je document te laten nakijken door een advocaat gespecialiseerd in burgerlijk recht. Je kunt deze dienst tevens gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Hoe kan ik mijn levenstestament wijzigen?

Wil je het document wijzigen, dan hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, je document te selecteren en vervolgens bewerken te selecteren. Als je je oorspronkelijke versie wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Wat is het verschil tussen dit levenstestament en een notariële?

Het grootste verschil is de prijs. De kosten voor een eenvoudig levenstestament van een notaris beginnen gemiddeld rond de € 400, afhankelijk van je wensen en situatie. Notarissen hebben hun eigen prijs en service.

Kan Rocket Lawyer mijn opgestelde levenstestament inzien?

Nee, medewerkers van Rocket Lawyer hebben geen toegang tot je opgestelde document en kunnen dus geen documenten of opgegeven antwoorden inzien. Niemand behalve jij hebt toegang tot je opgestelde document.

Zijn gegevens die ik invul voor het levenstestament veilig afgeschermd?

Ja, je document en alle bijbehorende informatie en gegeven antwoorden worden veilig afgeschermd. Niemand behalve jij kan je document of opgegeven informatie bekijken.

Bewind (onderbewindstelling)
Bewind is een beschermingsmaatregel die de rechter iemand kan opleggen als die persoon niet (meer) goed voor zijn eigen financiële zaken kan zorgen.

Bewindvoerder
De bewindvoerder is de persoon die de controle krijgt over de financiën van degene die onder bewind is gesteld.

Centraal Testamenten Register (CTR)
Het Centraal Testamentenregister is een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. Het register beschikt niet over de inhoud van een testament.

Centraal levenstestamentenregister
Het Centraal levenstestamentenregister is een door de KNB bijgehouden register waarin staat wie een notariëel levenstestament heeft opgesteld. 

Codicil (wilsbeschikking)
Een codicil is een handgeschreven ondertekende verklaring waarin je nauwkeurig vastlegt wat er na je overlijden moet gebeuren met bepaalde spullen van je die emotionele waarde hebben.

Curatele
Curatele is een beschermingsmaatregel die de rechter iemand kan opleggen die zowel op financieel gebied als niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.

Curator
Een curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen.

Erflater
Een erflater is een overleden persoon die enig bezit als erfenis nalaat aan erfgenamen.

Euthanasieverklaring
Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin je aangeeft in welke gevallen een arts je leven mag beëindigen.

Executeur
Een executeur of testament-executeur is degene die na het overlijden van een persoon de erfenis overziet en regels.

Gemachtigde (gevolmachtigde)
Een gemachtigde of gevolmachtigde is de persoon die in een machtiging of levenstestament de bevoegdheid krijgt namens de volmachtgever te handelen.

Handelingsonbekwaam
Je bent als persoon handelingsonbekwaam als je zelf juridisch gezien niet in staat bent om rechtshandelingen te verrichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een minderjarige of iemand die onder curatele is gesteld.

Holografisch testament
Een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament

Ik Opa testament
Het ik-opa-testament (of ik-oma-testament) is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat en de rest van vermogen nalaat aan zijn kinderen.

Lastgeving
Een lastgeving is een specifieke machtiging waarbij een gemachtigde verplicht is om namens de volmachtgever een handeling te verrichten.

Legaat
Een legaat is een onderdeel van een testament waarin je beschrijft wat je aan wie je iets wilt nalaten.

Legataris
Een legataris is de persoon aan wie een legaat wordt nagelaten.

Langstlevende testament
Een testament waarin voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner een voorziening is getroffen om de echtgenoot of partner verzorgd achter te laten.

Mentorschap
Mentorschap is een beschermingsmaatregel die de rechter iemand kan opleggen als die persoon niet meer kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling.

Notariële machtiging
Voor sommige handelingen is een onderhandse machtiging niet geschikt en heb je een notariële machtiging nodig, bijvoorbeeld om namens de koper of verkoper de leveringsakte van een koopwoning te tekenen bij een van de notarissen die Nederland rijk is. 

Onderhandse machtiging
Een onderhandse machtiging is een eenzijdige verklaring waarin je aangeeft wie er namens jou 1 of meer handelingen mag verrichten.

Rechtshandeling
Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een persoon waardoor een bepaald juridisch gevolg ontstaat. Zo heeft de handeling van ontslag nemen het rechtsgevolg dat de arbeidsrelatie tussen een werkgever en werknemer eindigt.

Testament
Een testament is een notariële akte waarin je onder meer aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden.

Toezichthouder
Een toezichthouder is een persoon die toezicht houdt op de gemachtigde en controleert of deze zich aan de wettelijke regels of regels van het levenstestament houdt.

Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin feiten staan naar aanleiding van het overlijden van een specifiek persoon.

Volmachtgever
De volmachtgever is degene die in een machtiging aan de gemachtigde de bevoegdheid geeft om namens hem te handelen.

Wilsonbekwaam
Je bent als persoon wilsonbekwaam als je volgens de wet in bepaalde situaties niet meer je eigen wensen kenbaar kunt maken. Zo is iemand wilsonbekwaam als hij:

 • de informatie over zijn zorg of behandeling niet kan begrijpen en afwegen
 • niet begrijpt wat de gevolgen van zijn beslissing zijn
 • geen besluit kan nemen

Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een eenzijdige verklaring waarin je je medische wensen vastlegt, zoals een verbod op bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld reanimatie) of de wens om zo lang mogelijk in leven te worden gehouden.