Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene volmacht (machtiging) opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemene volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een volmacht zorgt ervoor dat je belangen altijd goed worden behartigd. Met deze rechtsgeldige en bindende volmacht is een vertrouwenspersoon volledig bevoegd om namens jou (volmachtgever genoemd) te handelen wanneer je daar om welke reden dan ook niet toe in staat bent. Een volmacht opstellen is niet eerder zo eenvoudig geweest. 

Gebruik deze algemene volmacht (ook wel onderhandse volmacht genoemd):

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon je medische belangen gaat behartigen

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon je financiële zaken gaat waarnemen

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon 1 specifieke handeling namens jou uitvoert, zoals de verkoop van een huis (voor de levering ervan namens jou aan de koper heb je een notariële volmacht nodig)

Je kunt natuurlijk een voorbeeld volmacht, voorbeeld machtiging of voorbeeld machtigingsbrief van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen machtiging opstellen en helemaal op maat maken. 

Deze volmacht omvat onder meer:

 • de gegevens van beide partijen

 • eventuele beperkingen in de bevoegdheden die je de vertrouwenspersoon geeft

 • eventueel een reserve vertrouwenspersoon, voor als er iets met de eerste gebeurt

 • eventueel 1 of meer toezichthouders die de vertrouwenspersoon in de gaten houden en ondersteunen

 • de verplichting van de vertrouwenspersoon om rekening en verantwoording af te leggen

 • eventueel het verbod voor de gevolmachtigde om geld aan zichzelf te betalen, dan wel de voorwaarden waaronder het mag gebeuren

 • ruimte voor de handtekening van de volmachtgever

Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee je een vertrouwenspersoon de bevoegdheid geeft alle rechtshandelingen (zoals financiele zaken) namens volmachtgever (jou) waar te nemen. De vertrouwenspersoons, ook wel gevolmachtigde genoemd, mag dan niet alleen je bezittingen beheren, maar ook namens jou aan- en verkopen doen, procedures starten en zelfs je zakelijke en financiële belangen behartigen (zoals stemmen in een algemene ledenvergadering). De vertrouwenspersoon mag namens jou handelen, maar is er niet toe verplicht. Je mag zelf ook nog regelen wat je wilt, als je dat wenselijk acht. Het is overigens mogelijk bepaalde handelingen uit te sluiten als je iemand gaat machtigen. Op een volmacht staat atijd maar  handtekening, namelijk die van de volmachtgever. 

Je hebt een volmacht nodig als je wilt dat iemand die je vertrouwt je bepaalde zaken namens jou gaat regelen, zoals je financiele zaken. Je kunt iemand daarmee volledige zeggenschap geven. 

Je mag een volmacht ondertekenen als je meerderjarig bent en zolang je in staat bent de gevolgen daarvan te overzien (wilsbekwaam). Vergeet de volmacht verder niet van datum te voorzien en te ondertekenen, anders is hij niet geldig. Een volmacht opstellen kun je prima zelf, je hoeft hiervoor niet naar de notaris. 

Je kunt op 2 manieren aantonen dat je wilsbekwaam bent: door middel van een verklaring van een onafhankelijke arts of via de notaris. Als je je volmacht via de notaris opstelt, beslist hij aan de hand van een aantal vragen of je wilsbekwaam bent of niet. Daarom denken veel mensen dat je altijd een notariële volmacht nodig hebt, terwijl dat niet zo is. Alleen wanneer je je gevolmachtigde een hypotheek wilt laten vestigen heb je een notariële akte nodig.

Er zijn verschillende soorten volmachten. In de volgende gevallen gebruik je geen algemene volmacht maar een andere (vorm van) volmacht:

 • om alleen je financiën te laten beheren, heb je een financiële volmacht nodig

 • voor je medische wensen, voor het geval je die zelf niet meer zou kunnen uiten, heb je een medische volmacht nodig (informeer je behandelend arts hierover)

 • om een hypotheek af te kunnen sluiten heb je een notariële volmacht nodig

 • als je heel uitgebreid al je wensen op financieel en medisch gebied wilt vastleggen, kun je het beste een levenstestament opstellen (ook hoe je uitvaart geregeld moet worden, is typisch iets dat in je levenstestament staat)

 • wil je dat je vertrouwenspersoon verplicht is om een specifieke handeling namens je te verrichten, zoals een schilderij voor je kopen, dan moet je een lastgeving overeenkomen. De volmacht kan dan alleen uitgevoerd worden voor het doel waarvoor die is afgegeven. 

Let op: een bijzondere (onderhandse) volmacht is voor het tekenen van de koopovereenkomst van een woning voldoende, maar dat geldt niet als je gevolmachtigde namens jou wil tekenen bij de notaris tijdens het passeren van de woning. In dat geval moet je gevolmachtigde over een notariële volmacht beschikken, een verklaring waarin staat dat de gemachtigde heeft recht heeft namens de volmachtgever op te treden.  

Je kunt misbruik van het gebruik van de volmacht op de volgende manieren beperken:

 • beperk de volmacht tot ‘daden van beheer’, zo kan je gevolmachtigde niet zomaar je eigendommen verkopen of weggeven

 • sluit bepaalde handelingen uit

 • benoem een persoon die toezicht houdt (toezichthouder)

 • controleer de handelingen van je gevolmachtigde regelmatig

 • vraag de bank om ook alert te zijn op misbruik

 • benoem eventueel 2 of meer gevolmachtigden samen, maar het nadeel is wel dat ze voor veel altijd samen moeten tekenen

Je kunt deze algemene volmacht intrekken (herroepen). Dit doe je schriftelijk met een aangetekende brief. Als je een toezichthouder hebt aangesteld, krijgt hij in onze volmacht ook het recht de volmacht ten aanzien van de gevolmachtigde in te trekken. Dat is wel zo prettig als je zelf niet meer goed in staat bent te overzien wat je gevolmachtigde doet. Je gevolmachtigde moet daarna de ondertekende volmacht teruggeven. Licht voor de zekerheid zelf ook instanties zoals je bank in, wanneer je de volmacht hebt ingetrokken.

Je kunt zelf extra situaties aangeven waarin een volmacht eindigt, maar in de wet staan de basisregels. Dit is het geval bij: 

 • overlijden

 • onder bewindstelling of curatele

 • intrekking van de volmacht

 • faillissement of schuldsanering

De vertrouwenspersoon mag alleen je bezittingen zoals je huis kopen of geld of spullen aan zichzelf schenken, als dat in de volmacht staat. In deze volmacht is dat een optie, niet standaard. Bovendien kun je aangeven waarvoor hij dat uitsluitend mag. Hij mag bijvoorbeeld uitsluitend je huis of spullen kopen tegen de marktwaarde.

De vertrouwenspersoon hoeft van de wet geen verantwoording af te leggen. In onze volmachten staat standaard dat hij dat wel moet doen. Je kunt hem verantwoording laten afleggen aan jezelf of aan een toezichthouder, bijvoorbeeld een accountant of notaris. In onze volmacht staat ook dat de gevolmachtigde schadevergoeding moet betalen als hij niet in je belang heeft gehandeld.

Als je niet langer zelfstandig beslissingen kunt nemen blijft de volmacht bestaan zolang je niet onder bewind bent gesteld of onder curatele.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je wilt weten hoe je misbruik in jouw situatie het beste kunt beperken

 • je vertrouwenspersoon beslissingen heeft genomen die niet overeenstemmen met wat je wilt

 • je een onherroepelijke volmacht wilt intrekken

Op deze volmacht, voorbeeld algemene volmacht en andere soorten volmachten van Rocket Lawyer is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene volmacht (machtiging)

algemene machtiging, procuratie, mandaat, onderhandse volmacht.