Gratis  Onderhandse lening

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Onderhandse lening

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Gebruik deze leningsovereenkomst, ook wel onderhandse lening genoemd, om duidelijke voorwaarden te creëren als je geld leent aan een bedrijf, organisatie of andere particulier. Het contract geldt als bewijs van de lening en de leningnemer weet op deze manier wat zijn verplichtingen zijn. Met deze onderhandse lening leg je alle belangrijke afspraken over de lening vast, zoals de hoogte van de lening, rente, datum waarop de lening wordt afgelost en de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen.

Gebruik deze onderhandse lening om:

 • afspraken over een lening tussen 2 particulieren vast te leggen
 • afspraken over een lening tussen een particulier en een organisatie vast te leggen
 • afspraken over een lening tussen een particulier en een bedrijf vast te leggen

In deze leningsovereenkomst staat onder meer:

 • de gegevens van de leninggever en -nemer
 • het bedrag dat je (uit)leent
 • het doel van de lening
 • de verschuldigde rente
 • de wijze van aflossing, waaronder de aflossingstermijn
 • de mogelijkheid om vervroegd af te lossen
 • de gevolgen als niet op tijd wordt afgelost

Als je geld leent van of aan een vriend of familielid, spreek je van een onderhandse lening. Een onderhandse lening heeft een aantal voordelen. Zo betaal je vaak minder rente en krijg je geen BKR-registratie. Deze leningsovereenkomst is een voorbeeld van een onderhandse lening.

Als je een geldbedrag leent van of aan een andere particulier, doe je er verstandig aan de afspraken in een leningsovereenkomst vast te leggen. Hiermee kun je de ander wijzen op je rechten of zijn verplichtingen als afspraken niet worden nagekomen en voorkom je dat er misverstanden ontstaan. Ook heb je bewijs van de lening als bijvoorbeeld de Belastingdienst, de bank of je accountant daar om vraagt.

Bij een onderhandse lening kun je tot op zekere hoogte zelf afspraken maken over de hoogte van de rente, maar de rente moet wel marktconform zijn. Dat betekent dat het rentepercentage niet te veel mag afwijken van de rente die je bijvoorbeeld bij een bank betaalt. Betaal je een veel lager bedrag aan rente, dan loop je het risico dat de Belastingdienst de lening als een schenking ziet en je schenkbelasting moet betalen.

Het is afhankelijk van wat je met elkaar afspreekt, maar normaal gesproken kun je de lening eerder aflossen. Als leningnemer ben je eerder van je schuld af en als leninggever heb je sneller je geld terug. Kijk altijd in de overeenkomst om te zien of je afspraken hebt gemaakt over de manier waarop je eerder af kunt lossen of maak hierover goede afspraken in deze leningsovereenkomst.

Als de leningnemer niet aflost, kun je het hele bedrag van de lening, inclusief de rente, in een keer terugvragen. De leningnemer heeft dan niet meer het recht om de lening in gedeelten terug te betalen. Betaalt hij echter niet omdat hij geen geld heeft, dan zal hij de hele lening ook niet kunnen terugbetalen. Je kunt dit risico afdekken door een onderpand te vragen en dit in de leningsovereenkomst op te nemen. Ook kan het helpen om met de leningnemer in gesprek te gaan om uit te vinden hoe de betalingen weer hervat kunnen worden. Een leningnemer die te laat is met aflossen betaalt daarnaast extra rente.

Een onderpand zorgt ervoor dat de leninggever zijn geld terugkrijgt als de leningnemer zijn schuld niet meer kan betalen. Je spreekt bijvoorbeeld af dat de leninggever bepaalde bezittingen van de leningnemer krijgt als de leningnemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Je neemt als leninggever de bezittingen in onderpand. De leninggever kan die bezittingen, die ongeveer dezelfde waarde hebben als de lening, vervolgens verkopen en de opbrengst in mindering brengen op het bedrag van de lening.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een onderpand in de leningsovereenkomst wilt opnemen
 • je advies wilt over fiscale aspecten van de leningsovereenkomst
 • de lening niet volgens afspraak wordt afgelost

Op deze leningsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.