Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Huisbewaring

Verhuur je woning makkelijk

Je hebt een koop- of huurwoning en die wil je tijdelijk verhuren. Om de kosten te dekken tijdens je afwezigheid kun je ervoor kiezen om je woning te verhuren. Je hebt hiervoor verschillende opties, waaronder huisbewaring. We leggen je hier uit hoe huisbewaring werkt en wanneer je daarvoor kiest.

Verhuur je woning tijdelijk
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Bij huisbewaring verhuur je je huurwoning of koopwoning tijdelijk omdat je zelf in die periode afwezig bent. De huurder wordt huisbewaarder genoemd. Hij kan geen aanspraak maken op huurbescherming. Dit betekent dat als je huisbewaarder langer in de woning verblijft dan afgesproken, dat je dan kan eisen dat hij de woning verlaat.

De vergoeding die je vraagt van de huisbewaarder mag niet hoger zijn dan je eigen huur in het geval van een huurwoning. Gaat het om huisbewaring bij een koopwoning, dan geldt als redelijke vergoeding de huurwaarde van de woning volgens het puntenstelsel.

Om je woning te verhuren op basis van huisbewaring moet je aan specifieke voorwaarden voldoen. Het is belangrijk om na te gaan of je gemeente hiervoor een vergunning moet afgeven en zo ja, wat de voorwaarden zijn. Daarnaast moet je ook toestemming krijgen van je verhuurder of hypotheekverstrekker. 

Indien je een aanvraag doet voor huisbewaring bij je gemeente voor een periode langer dan 8 maanden, dan verwacht de gemeente overigens dat je je uitschrijft bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Je kiest als verhuurder voor huisbewaring als je:

  • een lan­ge reis maakt
  • tijdelijk voor werk of stu­die in het bui­ten­land of in Ne­der­land verblijft
  • er­gens an­ders lang­du­rig wordt ver­pleegd
  • tijdelijk als man­tel­zor­ger op een an­der adres verblijft
  • in een ge­van­ge­nis zit
  • op proef wil gaan sa­men­wo­nen

Aan het einde van de huisbewaring kom je terug en verlaat de huisbewaarder de woning. De huisbewaringsovereenkomst ga je minimaal aan voor 3 maanden en voor maximaal 1 jaar en daarbij kun je ook een verlenging aanvragen voor maximaal 1 jaar.

De aanleiding voor het kiezen van huisbewaring is anders dan die van een huurcontract Leegstandwet. Je kiest voor een huurcontract Leegstandwet als je huur- of koopwoning al enige tijd leeg staat en je deze wilt verkopen, omdat je bijvoorbeeld met een tweede hypotheek zit. Bij huisbewaring hoeft de woning niet leeg te staan.

Je kiest voor een huurcontract met diplomatenclausule als je nooit eerder de woning hebt bewoond of verhuurd. Je kan hier ook voor kiezen als je eerder in de woning hebt gewoond en je na afloop van het huurcontract weer in de woning wilt wonen. Huisbewaring kan ook voor andere situaties, bijvoorbeeld als je op proef gaat samenwonen en je woning daardoor tijdelijk (maximaal 6 maanden) leeg komt te staan.

Verhuur je woning tijdelijk
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.