Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Officiële waarschuwing opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Officiële waarschuwing

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je werknemer gedrag vertoont dat je niet tolereert, dan moet je hem hiervan schriftelijk op de hoogste stellen. Dit doe je met deze officiële waarschuwing. Hiermee wijs je je werknemer op de gevolgen als zijn gedrag aanhoudt en zorg je gelijk voor schriftelijk bewijs. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte officiële waarschuwing opstellen. Ben je op zoek naar een officiële waarschuwing voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze officiële waarschuwing om:

 • je werknemer op ongewenst gedrag te wijzen

 • je werknemer te laten weten dat je dit gedrag niet tolereert

 • je werknemer te waarschuwen voor verdere maatregelen als hij zijn gedrag niet aanpast

In deze officiële waarschuwing staat onder meer:

 • de omschrijving van het ongewenste gedrag

 • een uitleg waarom het gedrag ongewenst is

 • een verwijzing naar eventuele eerdere ongewenste gedragingen

 • een verwijzing naar een eventueel eerder gesprek over het gedrag

 • de maatregelen in geval van herhaling

Een officiële waarschuwing (of soms onterecht officiele waarschuwing genoemd) is een brief aan je werknemer waarin je aangeeft dat je bepaald gedrag van hem niet tolereert. De brief vermeldt bovendien welke maatregelen volgen als de werknemer zijn gedrag niet aanpast.

Je hebt een officiële waarschuwing nodig als je wilt dat een werknemer stopt met onwenselijk gedrag. Als het gedrag van je werknemer zo ernstig is dat het ontslag op staande voet rechtvaardigt, gebruik dan de brief ontslag op staande voet.

Een officiële waarschuwing heeft geen directe gevolgen, maar maakt deel uit van het personeelsdossier van je werknemer. Als het onverhoopt tot een ontslagprocedure komt, dan kun je met het dossier laten zien wat jij hebt gedaan om het gedrag van de werknemer te veranderen. Het is niet de bedoeling om bij herhaling van het gedrag waarschuwingen te blijven sturen. Als de waarschuwing niet heeft geholpen, ga je over tot een andere maatregel als schorsing, loonopschorting of in het uiterste geval ontslag op staande voet.

Je kunt een officiële waarschuwing geven voor eenmalige ernstige gedragingen (zoals dronken op het werk verschijnen) of voor herhaalde gedragingen die op zich minder ernstig zijn (officiële waarschuwing te laat komen). Het is verstandig om een gesprek met je werknemer te voeren voordat je de waarschuwingsbrief stuurt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of een gedraging van je werknemer ernstig genoeg is voor een officiële waarschuwing

Op deze waarschuwingsbrief werknemer en voorbeeld officiele waarschuwing is Nederlands recht van toepassing.

 

Synoniemen Officiële waarschuwing

officiele waarschuwing, brief officiële waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, waarschuwingsbrief, officiele waarschuwing brief, waarschuwingsbrief werknemer.