Gratis Bezwaar tegen officiële waarschuwing

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Bezwaar tegen officiële waarschuwing

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je van je werkgever een officiële waarschuwing krijgt, dan maak je daartegen bezwaar. Doe je dit niet, dan kun je op een later moment niet meer aantonen dat je het met de waarschuwing niet eens was. Een officiële waarschuwing kan een voorloper zijn van dreigend ontslag. Zeker in dat geval houd je je rechtspositie als werknemer zo sterk mogelijk door schriftelijk jouw kant van het verhaal te geven en bezwaar te maken tegen de waarschuwing.

Gebruik dit bezwaar officiële waarschuwing:

  • wanneer je van je werkgever een officiële waarschuwing hebt gekregen waar je het niet mee eens bent

In dit bezwaar officiële waarschuwing staat onder meer:

  • een verwijzing naar de officiële waarschuwing

  • een inhoudelijk bezwaar tegen de waarschuwing

  • het verzoek om de officiële waarschuwing in te trekken en je bezwaar toe te voegen aan het personeelsdossier

Een bezwaar officiële waarschuwing is een formeel schriftelijk protest tegen een officiële waarschuwing van je werkgever.

Je gebruikt een bezwaar officiële waarschuwing wanneer je een officiële waarschuwing hebt gekregen waar je het niet mee eens bent. Als je geen bezwaar maakt tegen de officiële waarschuwing, dan kun je op een later moment niet aantonen dat je het niet eens was met de waarschuwing.

Je kunt feitelijke onjuistheden of verzachtende omstandigheden aandragen of aanvoeren dat de gedragingen geen officiële waarschuwing rechtvaardigen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je werkgever weigert om op grond van je bezwaar de waarschuwing in te trekken of het bezwaar toe te voegen aan het personeelsdossier

  • je twijfelt welke argumenten je moet aanvoeren in je bezwaar

Op dit bezwaar officiële waarschuwing is Nederlands recht van toepassing.