Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aansprakelijkstelling werkgever opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aansprakelijkstelling werkgever

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je schade hebt geleden na een bedrijfsongeval of vanwege een beroepsziekte, dan wil je dat je werkgever de schade vergoedt. Eis je schadevergoeding altijd schriftelijk op, zodat je je verzoek kunt aantonen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen aansprakelijkstelling werkgever opstellen! Ben je op zoek naar een voorbeeld aansprakelijkstelling werkgever, dan vind je dat ook hier.

Je gebruikt deze aansprakelijkstelling werkgever:

 • als je schade lijdt door een bedrijfsongeval

 • als je schade lijdt door een beroepsziekte

In deze aansprakelijkstelling werkgever staat onder meer:

 • een verwijzing naar het ongeval of de gezondheidsklachten

 • dat je je werkgever voor alle schade aansprakelijk stelt

 • een overzicht van de tot nu toe geleden schade

 • een verzoek om alle schade te vergoeden

Een werkgever aansprakelijkheid brief is een brief waarin je je werkgever laat weten dat je schade hebt geleden waarvoor hij verantwoordelijk is. Ook deel je hierin mee dat hij alle schade moet vergoeden.

Je hebt een aansprakelijkstelling werkgever nodig als je een schadevergoeding wilt wegens werkgerelateerde gezondheidsklachten of een bedrijfsongeval. Denk hierbij aan rugklachten door zwaar tilwerk, RSI door langdurig muisgebruik of een burn-out door teveel stress op het werk.

Je werkgever is aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval, tenzij hij kan bewijzen dat hij voldoende heeft gedaan om de schade te voorkomen. Verder is er geen werkgeversaansprakelijkheid wanneer jij je extreem onverantwoordelijk hebt gedragen.

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer het ongeval tijdens werktijd is gebeurd. Als je op weg naar je werk collega’s moest ophalen of voor een afspraak verder weg dan normaal moest reizen, kan dit ook als werktijd gezien worden. Hetzelfde geldt voor een bedrijfsuitje, als je je verplicht voelde om daaraan mee te doen.

Je werkgever is aansprakelijk voor je gezondheidsklachten wanneer je kunt aantonen dat ze door je werk zijn ontstaan en hij onvoldoende heeft gedaan om de je klachten te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkgever de Arbeidsomstandighedenwet of een arboregeling heeft overtreden.

Ook als de schade (gedeeltelijk) je eigen schuld is, bijvoorbeeld omdat je geen helm droeg op een plek waar dat verplicht is, is je werkgever verantwoordelijk voor de schade. Alleen als je je extreem onverantwoordelijk gedragen hebt of de schade opzettelijk veroorzaakte, hoeft je werkgever de schade niet te vergoeden.

Schade die voor vergoeding in aanmerking komt, is onder meer:

 • alle door jou gemaakte kosten

 • misgelopen inkomsten

 • smartengeld

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is voor je ongeval of beroepsziekte

 • je werkgever niet alle schade vergoedt

Op deze werkgever aansprakelijkstelling brief en voorbeeld aansprakelijkstelling werkgever is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aansprakelijkstelling werkgever

werkgever aansprakelijkstelling brief, brief aansprakelijkheid werkgever.