Gratis Bezwaar tegen schorsing/op non-actiefstelling

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Bezwaar tegen schorsing/op non-actiefstelling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een schorsing of op non-actiefstelling is een zware maatregel die aan regels is gebonden. Zo heb je recht op doorbetaling van je loon. Ben je door je werkgever geschorst of op non-actief gesteld en ben je het daar niet mee eens, dan geef je dit aan met dit bezwaar tegen schorsing of op non-actiefstelling.

Gebruik dit bezwaar:

 • om bij je werkgever aan te geven dat je het niet eens bent met je schorsing of op non-actiefstelling

In dit bezwaar staat onder meer:

 • de gegevens van je werkgever

 • je gegevens

 • je bezwaren tegen de schorsing of op non-actiefstelling

 • dat je beschikbaar bent om weer te komen werken

 • een aanspraak op doorbetaling van je loon

 • een verzoek om een reactie van je werkgever op je bezwaar

Een bezwaar tegen schorsing of op non-actiefstelling is een brief aan je werkgever waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de beslissing van je werkgever. Ook geef je aan dat je bereid bent om je werkzaamheden te hervatten en eis je dat je werkgever je loon doorbetaalt.

Een bezwaar tegen schorsing of op non-actiefstelling heb je nodig als je door je werkgever bent geschorst of op non-actief bent gesteld.

Juridisch is er geen verschil tussen schorsing en op non-actiefstelling. Wel is er een praktisch verschil. Een schorsing is een disciplinaire maatregel, als reactie op verwijtbaar gedrag van een werknemer. Een op non-actiefstelling is meer een ordemaatregel, waarbij het ook kan gaan om niet verwijtbaar gedrag. Er is bijvoorbeeld (tijdelijk) geen werk door een reorganisatie. Ook kun je voorafgaand aan een beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op non-actief worden gesteld.

Je werkgever mag je schorsen of op non-actief stellen als:

 • daarvoor een goede reden is

 • je terugkeer op de werkvloer tot een onwerkbare situatie leidt

 • er geen andere maatregel mogelijk is

Goede redenen voor een schorsing of op non-actiefstelling zijn:

 • een verstoorde arbeidsrelatie

 • misdragingen van de werknemer

 • ongeoorloofd verzuim

 • verdenking van diefstal

 • ontdekking van fraude

 • een lopend onderzoek naar redenen voor ontslag

 • het stoppen van bepaalde werkzaamheden (reorganisatie)

De schorsing of op non-actiefstelling moet in verhouding staan tot de ernst van je misdraging. Schorsen of op non-actief stellen is een zware maatregel. Je werkgever moet niet alleen een goede reden hebben, maar ook:

 • je schriftelijk op de hoogte stellen van de schorsing en de reden ervan

 • je salaris doorbetalen

 • de verdere procedure uitleggen

 • aangeven hoelang de schorsing duurt

Je hebt recht op loon als je niet werkt door een oorzaak die voor risico van je werkgever komt. Een schorsing of op non-actiefstelling is een dergelijke situatie. Je behoudt dus normaal gesproken recht op loon. In een cao kan wel zijn opgenomen dat je geen recht hebt op loon bij schorsing of non-actiefstelling. DIt kun je ook onderling in je arbeidsovereenkomst afspreken. Je werkgever hoeft dan je loon niet door te betalen.

Als je niet bereid of beschikbaar bent om het werk te verrichten, dan ontvang je geen loon. Je kunt bijvoorbeeld tijdens je schorsing op vakantie gaan. Houd er wel rekening mee dat je werkgever voor die dagen vakantiedagen kan inhouden, aangezien je niet beschikbaar bent voor werk.

Een schorsing of op non-actiefstelling is een tijdelijke maatregel. In veel cao’s staat dat een schorsing niet meer dan 14 dagen mag duren.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je bezwaar wordt afgewezen

 • je via een kort geding procedure je schorsing of op non-actiefstelling ongedaan wilt maken

Op dit bezwaar tegen schorsing of op non-actiefstelling is Nederlands recht van toepassing.