Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verzoek aanpassing arbeidsduur opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verzoek aanpassing arbeidsduur

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je je werkgever om een aanpassing van je arbeidsduur, werktijden of werkplek vraagt, mag hij dit niet zomaar weigeren. Je moet een dergelijk verzoek wel schriftelijk doen. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte verzoek aanpassing arbeidsduur opstellen. Ben je op zoek naar een verzoek wijziging uren arbeidsovereenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik dit verzoek aanpassing arbeidsduur:

 • als je meer of minder uren wilt werken

 • als je (deels) op een andere werklocatie of thuis wilt werken

 • als je andere werktijden of werkdagen wilt

In dit verzoek aanpassing arbeidsduur staat onder meer:

 • het aantal uren dat je werkt

 • het aantal uren dat je wilt gaan werken

 • de spreiding over de week van de uren die je werkt of wilt werken

 • de locatie waar je (deels) wilt gaan werken

 • de termijnen waar je rekening mee moet houden

 • de motivatie van je verzoek

Je hebt een verzoek aanpassing arbeidsduur nodig als je:

 • meer uren wilt werken

 • minder uren wilt werken

 • (deels) in een andere plaats wilt werken

 • (deels) thuis wilt werken

 • je arbeidstijden op een andere manier over de week wilt verdelen

Nee, je hoeft niet altijd om aanpassing van de arbeidsduur te vragen als je tijdelijk minder wilt werken. Soms liggen andere mogelijkheden meer voor de hand. Denk hierbij aan zorgverlof, ouderschapsverlof of het bijkopen van vrije dagen. Controleer je arbeidsvoorwaarden voor eventuele extra mogelijkheden. Houd er namelijk rekening mee dat je maar eenmaal per jaar een verzoek mag doen om aanpassing van de arbeidsduur. Als je werkgever een verzoek heeft geaccepteerd, geldt deze afspraak voor minstens een jaar. Alleen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, kun je eerder een nieuw verzoek doen.

Je kunt een verzoek aanpassing arbeidsduur doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt

 • je hebt ten minste 6 maanden gewerkt bij je werkgever voordat het verzoek ingaat

 • als je eerder een dergelijk verzoek hebt gedaan, is dat minstens een jaar geleden

 • je doet het verzoek uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum

 • je werkgever heeft minstens 10 werknemers in dienst

Daarnaast kun je een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur indienen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Denk daarbij aan onvoorziene mantelzorg of wanneer je partner opeens zijn baan verliest. Een dergelijk verzoek hoeft niet aan voornoemde voorwaarden te voldoen. Je kunt in dat geval ook vragen om de wijzigingen zo snel mogelijk te laten ingaan.

Je kunt om aanpassing van de arbeidsduur vragen als je niet aan de voorwaarden voldoet, maar je werkgever hoeft het verzoek niet in te willigen. Daar is een uitzondering op, namelijk wanneer je werkgever minder dan 10 werknemers heeft. Een werkgever met minder dan 10 werknemers moet namelijk een eigen regeling opstellen. Ontbreekt die regeling, dan kan je werkgever je verzoek niet zomaar weigeren en kan de rechter je werkgever alsnog verplichten in te stemmen met je verzoek.

Je werkgever mag je verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur alleen weigeren als hij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Dat is het geval als het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen van organisatorische aard. Als je werkgever je verzoek wil weigeren, moet hij hierover eerst met jou overleg plegen. Je kunt dan proberen om samen tot een andere oplossing te komen.

Als je werkgever je verzoek weigert, kun je naar de rechter stappen. Als de rechter vindt dat je werkgever het verzoek ten onrechte heeft geweigerd, kan hij de werkgever verplichten om het verzoek in te willigen. Je kunt ook een jaar voorbij laten gaan en dan een nieuw verzoek indienen.

Je werkgever moet op een gewoon verzoek om aanpassing van de arbeidsduur binnen een maand reageren. Op een verzoek op basis van onvoorziene omstandigheden moet hij binnen 5 werkdagen reageren.

Indien je werkgever niet op tijd reageert op een verzoek aanpassing arbeidsduur, dan gaat de door jou voorgestelde wijziging in op de wijze zoals je hebt gevraagd.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je zwaarwegende belangen wilt aanvoeren voor een verzoek dat niet aan de gewone voorwaarden voldoet

 • je werkgever je verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur afwijst

 • er een cao van toepassing is waarin afwijkende regels staan over de aanvraag van de aanpassing van de arbeidsduur

Op dit verzoek aanpassing arbeidsduur en voorbeeldbrief wijziging arbeidsuren is Nederlands recht van toepassing.