Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Protest tegen weigering ziekmelding opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Protest tegen weigering ziekmelding

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je je ziek meldt en je werkgever accepteert dit niet, dan kan dit tot een arbeidsconflict leiden. Om te voorkomen dat je werkgever geen loon betaalt omdat je ten onrechte ziek zou zijn, moet je voor schriftelijk bewijs van je ziekmelding zorgen en hem op een zakelijke manier op zijn plicht tot loondoorbetaling wijzen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte protestbrief weigering ziekmelding opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief ziekmelding weigering bezwaar, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze brief protest tegen weigering ziekmelding:

 • als je werkgever je ziekmelding niet accepteert

In deze brief protest tegen weigering ziekmelding staat onder meer:

 • op welke dag je je hebt ziek gemeld

 • dat je wilt worden uitgenodigd door de arbo arts of bedrijfsarts

 • dat je werkgever verplicht is om het loon door te betalen

 • de gevolgen voor de werkgever als hij je salaris niet tijdig betaalt

Een protest tegen weigering ziekmelding is een formele brief waarmee je je recht op loondoorbetaling na je ziekmelding veiligstelt. Hiermee bewijs je dat je je ziek hebt gemeld. 

Het is niet aan je werkgever om te oordelen over je ziekte. Die beoordeling is voorbehouden aan de arbo- of bedrijfsarts. Een werkgever die dat wel doet en een ziekmelding van een werknemer weigert, neemt dus een groot risico. Overkomt jou dit, dan is het zaak je werkgever zo snel mogelijk te laten weten dat hij zich niet aan de regels houdt. Dit doe je schriftelijk met deze protestbrief.

Als je ziek bent, dan moet je je aan bepaalde regels houden om recht te hebben op loondoorbetaling. Zo moet je je bij je werkgever ziekmelden. De mededeling dat je ziek bent, is al voldoende. Je hoeft geen inhoudelijke details te geven over je medische situatie. De werkgever mag je wel vragen of je in staat bent een deel van de werkzaamheden uit te voeren en wanneer je verwacht je werk weer te kunnen hervatten.

Nadat je deze protestbrief hebt verstuurd, wacht je de oproep van de arbo arts of bedrijfsarts af en geeft daaraan gehoor. Ondertussen is het verstandig naar je huisarts of een specialist te gaan en zijn instructies op te volgen. Geef bij de arbo arts of bedrijfsarts duidelijk aan welke klachten je hebt, zowel lichamelijke als geestelijke. Heb je lichamelijke klachten als gevolg van spanning of andere werkgerelateerde problemen, geef dit dan ook duidelijk aan.

Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts of arbo arts, dan kun je een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. Dit kost € 100.

Als je werkgever ondanks je protestbrief weigert je salaris te betalen, stuur je hem een brief loonvordering. Deze heb je nodig voordat je verdere juridische stappen kunt zetten. Bij te late loonbetaling heb je recht op de zogenaamde wettelijke verhoging. Betaalt je werkgever je loon meer dan 3 dagen te laat, dan moet hij vanaf de 4e tot en met de 8e dag 5% meer salaris per dag uitbetalen. Na de 8e dag komt daar 1% per dag bij tot een maximum van 50%. Naast deze wettelijke verhoging heb je recht op wettelijke rente, zowel over je loon als over de verhoging.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werkgever je salaris stopzet of daarmee dreigt

 • je werkgever je ontslaat of daarmee dreigt

 • je werkgever geen gehoor geeft aan je brief

 • je ziekmelding tot een arbeidsconflict leidt

Op dit bezwaar tegen weigering ziekmelding en protest tegen weigering ziekmelding voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Protest tegen weigering ziekmelding

protestbrief weigering ziekmelding, bezwaar tegen weigering ziekmelding.