Deel dit artikel


Submit
gettyimages min min

DGA: leg je managementovereenkomst of arbeidscontract vast

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kun je je werkzaamheden voor je bv uitvoeren op basis van een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst. De noodzaak om de afspraken daarover schriftelijk vast te leggen is helaas niet voor elke DGA even duidelijk.

Wettelijke plicht DGA om afspraken vast te leggen
Een groot deel van de Nederlandse bv’s heeft 1 aandeelhouder. Doorgaans gaat het om kleine bedrijven waarvan de bestuurder of directeur ook de enige aandeelhouder is. In dat geval heb je als DGA de wettelijke verplichting om elke overeenkomst tussen jou en de bv schriftelijk vast te leggen, dus ook wanneer je met je bv een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst bent overeengekomen.

Dit geldt overigens ook als er 2 aandeelhouders zijn die met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Er moet dan wel sprake zijn van een gemeenschap van goederen of in geval van huwelijke voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden), een beperkte gemeenschap van goederen waarin de aandelen vallen. Ook als je niet enig aandeelhouder bent, blijft het noodzakelijk om de afspraken tussen jou en je bv vast te leggen. Doe je dit niet, dan kan dat nadelige gevolgen voor jou of je bv hebben.

Managementovereenkomst vs arbeidscontract
Met een managementovereenkomst verricht je als DGA werkzaamheden voor je bv zonder dat je in dienst treedt als werknemer. Omdat een managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht is, werk je in feite als opdrachtnemer voor je bv die als opdrachtgever optreedt.

Het kenmerkende verschil tussen een managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst is dan ook dat bij de managementovereenkomst de gezagsverhouding ontbreekt, terwijl bij een arbeidscontract juist de gezagsverhouding tussen werkgever- en nemer het belangrijkste kenmerk is. Omdat beide overeenkomsten hun eigen gevolgen hebben, is het belangrijk dat je kunt aantonen op basis van welk contract je je werkzaamheden voor je bv verricht.

Gevolgen schriftelijk arbeidscontract
Zo kun je met een schriftelijke arbeidsovereenkomst onder meer bij de fiscus bewijzen dat je DGA loon in overeenstemming is met wettelijke bepalingen. Ook is het schriftelijk bewijs van je rechten als werknemer die je als opdrachtnemer niet hebt:

 • je geniet ontslagbescherming
 • je hebt recht op loondoorbetaling bij ziekte en vakantie
 • je hebt recht op wettelijk verlof en vakantiegeld
 • je hebt bij ontslag recht op een transitievergoeding als je aan de voorwaarden voldoet

Zonder schriftelijk arbeidscontract loop je het risico dat de Belastingdienst, het UWV of een curator je niet als werknemer ziet. Een curator kan bijvoorbeeld de betaling van je salaris dan zien als betaling zonder juridische grondslag. Gevolg hiervan is dat je ten onrechte geld hebt onttrokken uit je bv en dat moet je terugbetalen.

Gevolgen schriftelijke managementovereenkomst
Een managementovereenkomst kent verschillende voordelen ten opzichte van een arbeidscontract. Het gaat met name om fiscale voordelen voor jou en je bv:

 • je bv betaalt voor jou geen loonheffingen en sociale premies
 • je betaalt alleen inkomstenbelasting over de uitgekeerde vergoeding
 • over uitgekeerde winst betaal je vennootschapsbelasting en dit percentage is een stuk lager

Zonder een managementovereenkomst op schrift te hebben, bestaat de kans dat de fiscus je werkzaamheden ziet in het kader van een dienstbetrekking. Het gevolg is onder meer dat je bv alsnog loonheffingen en sociale premies moet afdragen.

Dubieuze bepalingen in managementovereenkomst
Sommige bepalingen in een managementovereenkomst kunnen bij de fiscus en UWV de (gezamenlijke) indruk wekken dat er ondanks de aanwezigheid van een managementovereenkomst toch van een dienstbetrekking sprake is. De volgende bepalingen kun je daarom beter weglaten uit een managementovereenkomst:

 • bij ziekte en vakantie betaalt je bv je vergoeding door
 • de opzegtermijn is nagenoeg gelijk aan die in arbeidsovereenkomst
 • je secundaire voorwaarden lijken op die in een arbeidsovereenkomst
 • je krijgt een vergoeding als je bv de overeenkomst beëindigt (vergelijkbaar met de arbeidsrechtelijke transitievergoeding)

Let op: bij een managementovereenkomst is het belangrijk dat je goede afspraken vastlegt over de beëindiging van de werkzaamheden en de overdracht van de aandelen. Deze afspraken neem je op in een aandeelhoudersovereenkomst.

Heb je nog geen overeenkomst opgesteld, dan kun je nu snel en makkelijk een managementovereenkomst opstellen of vast contract DGA.

Gerelateerde artikelen