Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Waar moet je als verkoper op letten bij het herroepingsrecht?

Voorkom boetes bij online verkoop

Verkoop je producten of diensten online? Dan hebben je klanten in de meeste gevallen 14 dagen bedenktijd (herroepingsrecht) en moet je op voorhand goed uitleggen wat dit betekent. Een consument die online iets bestelt, kan je producten namelijk niet op dezelfde manier beoordelen als in een fysieke winkel. Hoe leg je dit herroepingsrecht uit aan de consument en wanneer geldt deze bedenktijd? Hoe zit het met het terugzenden en de eventuele verzendkosten? Wij leggen het uit.

Je eigen algemene voorwaarden webshop
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

De consument heeft bij een online aankoop via internet (ook koop op afstand genoemd) 14 dagen bedenktijd om van zijn koop af te kunnen. De bedenktijd start 1 dag na de levering van het product. Als verkoper moet je je klant hiervan op de hoogte stellen. Doe je dit niet (voldoende) dan krijgt je klant maximaal 1 jaar de tijd om zich te bedenken. De bedenktijd geldt niet voor alle producten. De bedenktijd geldt bijvoorbeeld niet voor maatwerk, bederfelijke producten, losse kranten en tijdschriften en reizen. Als je klant heeft laten weten dat hij gebruiktmaakt van de bedenktijd, dan moet je alles wat je klant heeft betaald om het product te krijgen, inclusief verzendkosten, terugbetalen.

Voor sommige producten of diensten geldt geen bedenktijd, bijvoorbeeld:

 • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen
 • producten die speciaal voor iemand op maat zijn gemaakt
 • producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • onverzegelde gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.). Cd’s en dvd’s zijn vaak verzegeld. Verbreekt je klant de verzegeling, dan heeft hij geen bedenktijd meer.
 • reizen, vervoer, cateringopdrachten of andere vormen van vrijetijdsbesteding
 • losse tijdschriften of kranten (dus geen abonnementen)
 • spoedreparaties

Wanneer de bedenktijd ingaat, hangt af van het type overeenkomst dat je met de consument hebt gesloten. Voor producten tel je 14 dagen bedenktijd op bij de datum waarop de consument het product ontvangt. De bedenktijd duurt 14 dagen:

 • na de dag waarop je klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 • nadat je klant het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • nadat je klant de dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • nadat je klant bevestigt dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen

De informatie over de bedenktijd moet snel en gemakkelijk vindbaar zijn voor je klant. Je moet aan je klant uitleggen hoe de bedenktijd werkt. De volgende informatie moet je vermelden op je website:

 • de voorwaarden, termijn en wijze waarop je klant zijn herroepingsrecht kan gebruiken
 • de termijn van terugbetaling van maximaal 14 dagen
 • de kosten van het retourneren van het product en wie deze kosten betaalt
 • de uitzonderingen op het herroepingsrecht
 • het modelformulier voor herroeping: je moet de consument een formulier ter beschikking te stellen waarmee hij van herroepingsrecht gebruik kan maken

Normaal gesproken neem je dit soort voorwaarden op in je algemene voorwaarden, omdat die voor al je klanten geleden. 

Wanneer je klant zich beroept op de bedenktijd (je klant geeft binnen de bedenktijd schriftelijk aan dat hij de koop wilt annuleren), dan heeft hij recht op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Je betaalt de klant terug op dezelfde manier als dat zij je hebben betaald. Je mag geen cadeaubon geven, tenzij je klant met een cadeaubon heeft betaald. Je moet binnen 14 dagen nadat de klant de koop ongedaan heeft gemaakt (je klant beroept zich op de bedenktijd), het bedrag terug betalen. Je hoeft in principe pas terug te betalen nadat je klant heeft aangetoond het product teruggestuurd te hebben of nadat je het product hebt ontvangen. De uiterlijke terugbetaaltermijn van 14 dagen blijft wel gelden. Ontvang je pas op dag 13 het product terug, dan moet je dus direct terugbetalen.

Je betaalt terug wat de klant heeft betaald om het product geleverd te krijgen inclusief bezorgkosten, terugzendkostenen eventuele administratiekosten. Stuurt je klant slechts een deel van de bestelling terug? Dan hoef je de bezorgkosten niet terug te betalen.

Bedenktijd bij aankoop van digitale producten

Je klant heeft in principe ook 14 dagen bedenktijd voor digitale producten die hij downloadt of streamt. Dit kun je voorkomen als je voorafgaand aan het downloaden of streamen:

 • aan je klant vraagt om af te zien van de bedenktijd
 • je klant akkoord gaat met het afzien van de bedenktijd
 • je vervolgens schriftelijk bevestigt, bijvoorbeeld per e-mail, dat je klant een aankoop heeft gedaan en afziet van bedenktijd

Bedenktijd bij aankoop van gegevensdragers

Cd’s en dvd’s zijn vaak verzegeld. Verbreekt je klant de verzegeling, dan heeft hij geen bedenktijd meer. De juiste manier om je klant in dat geval voor te lichten over zijn bedenktijd is:

 • informeer je klant vooraf dat je zijn bestelling verzegeld verstuurt
 • laat aan je klant weten dat hij geen bedenktijd meer heeft als hij de verzegeling verbreekt
 • verstuur daadwerkelijk de gegevensdrager verzegeld. Doe je dit niet? Dan heeft je klant toch een bedenktijd, ook als ze de digitale inhoud al hebben geopend.

Bedenktijd bij levering van diensten

De bedenktijd geldt ook voor diensten. Je klant heeft tot 14 dagen na sluiten van de overeenkomst de tijd om er alsnog van af te zien. Dit geldt ook voor abonnementen. Stel dat je binnen de bedenktijd levert en je klant doet een beroep op herroeping, dan moet je klant het gebruikte deel alsnog betalen. Hij betaalt dan alleen voor de diensten die je al hebt geleverd. Gaat het om dringend herstel of onderhoud? Dan geldt er geen bedenktijd. Geef dit vooraf duidelijk aan je klant.

Je eigen algemene voorwaarden webshop
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.