Waarvoor dient de informatieplicht?

De wet schrijft voor dat je als online ondernemer de gebruikers van je website of klanten van je webshop duidelijk informeert over verschillende aspecten van je bedrijf, bedrijfsactiviteiten, gebruik van cookies en de manier waarop je met persoonsgegevens omgaat. Door te voldoen aan je informatieplicht, zorg je er ook voor dat je bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering transparant zijn. 

Website & webshop: welke informatie is verplicht?

Heb je alleen een website en verkoop je geen producten online, dan ben je ook verplicht om bepaalde informatie te vermelden. Concreet gaat het om:  

  1. bedrijfsinformatie >> deze informatie zet je in een footer op je website

  2. het gebruik van cookies >> deze informatie zet je in een cookieverklaring op je website

  3. verwerking van persoonsgegevens >> deze informatie zet je in een privacyverklaring

In het geval van een webshop, komt bij bovenstaande plichten nog de plicht om je bedrijfsactiviteiten te vermelden. Concreet gaat het dan om informatie over alles wat met het bestelproces van de webshop te maken heeft, zoals de prijs, productomschrijving en rechten en plichten van de klant. 

Welke bedrijfsinformatie moet ik vermelden?

Je bent verplicht om de volgende bedrijfsinformatie op je website te vermelden: 

Welke bedrijfsactiviteiten moet ik vermelden?

Als je alleen een website hebt en geen webshop, dan hoef je over je bedrijfsactiviteiten maar weinig te vermelden. Dit is echter anders bij een webshop, zeker als je aan consumenten verkoopt. In dat geval is er namelijk sprake van koop op afstand, en gelden specifieke regels zoals het herroepingsrecht. Zorg er dus voor dat je de volgende informatie ergens in je webshop vermeldt: 

Cookies: waar moet ik op letten?

Heb je een website of webshop, dan maak je normaal gesproken ook gebruik van cookies. Je bent verplicht om de gebruikers van je website of klanten van je webshop te laten weten welke cookies je precies gebruikt en wat het doel ervan is. De makkelijkste manier om gebruikers deze informatie overzichtelijk bij elkaar te geven is door een cookieverklaring op je website te plaatsen. Voor het plaatsen van cookies heb je toestemming van de gebruiker nodig.  

Wat vermeld ik over verwerking persoonsgegevens?

Vrijwel alle bedrijven verwerken persoonsgegevens. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake als je een nieuwsbrief verstuurt, personeel hebt, klanten hebt of een bestelling ontvangt. Je bent verplicht om de personen van wie je persoonsgegevens verwerkt (de zogenaamde betrokkenen) erop te wijzen dat je hun persoonsgegevens verwerkt, welke dat zijn en op basis van welke grondslag je dat doet. Ook dien je hen te informeren over de rechten die ze op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben. De beste manier om betrokkenen hierover inzicht te geven, is door een privacyverklaring op je website of webshop te plaatsen. 

Website aanmelden bij de AP?

Alleen als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt, moet je je website aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens die iets zeggen over iemands religie, politieke voorkeur, seksualiteit, etc. Ook al ben je onder normale omstandigheden niet verplicht om je website bij de AP aan te melden, geldt je verantwoordingsplicht altijd. Dit houdt in dat je altijd moet kunnen aantonen dat je je aan de AVG-regels houdt bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Gevolgen als ik niet deze informatie vermeld?

Er zijn 2 toezichthouders als het gaat om verplichte informatie op een website of webshop: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Heb je je informatie over je bedrijf en activiteiten (webshop) niet op orde, dan kun je met de ACM te maken krijgen. Die heeft de mogelijkheid om een boete van maximaal € 900.000 per overtreding op te leggen of 1% van de jaaromzet. De AP ziet er op toe dat de regels voor privacy nageleefd worden. Dit houdt in dat de AP kan optreden als je je niet aan je informatieplicht houdt met betrekking tot  cookies en verwerking van persoonsgegevens. De AP kan een boete van maximaal € 20 miljoen opleggen of 4% van de jaaromzet.

Website: postbus gebruiken bij contactinformatie?

Nee, het geografische adres moet fysiek zijn en mag geen postbus adres zijn. Vaak is bij webwinkels het contactadres gelijk aan het geografische adres. Je kunt er duidelijk bij vernoemen dat het geen bezoekadres is.

De wet is complex en verandert vaak. Vraag een advocaat voor juridisch advies.


Gerelateerde wegwijzers

Vraag een advocaat

Krijg snel juridisch advies
Resterende tekens
Rocket Lawyer advocatennetwerk

Probeer Rocker Lawyer 7 dagen gratis

Start nu je lidmaatschap en krijg juridische diensten waarop je kunt vertrouwen tegen betaalbare prijzen.

Maak onbeperkt documenten: pas aan, deel, download, print en meer

RocketSign®: onbeperkt online ondertekenen van al je documenten

Vraag een advocaat* om hulp en krijg binnen één werkdag antwoord

Toegang tot rechtwijzers over honderden juridische onderwerpen

Een consult van 30 minuten met een advocaat bij een juridische kwestie

33% korting op uurtarieven of een vaste prijs als je meer juridische hulp nodig hebt

*Onder voorbehoud van algemene voorwaarden