Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Ontslag op staande voet

Houd grip op de situatie

Ontslag op staande voet is een ingrijpende vorm van ontslag met serieuze gevolgen voor je werknemer. Je kunt als werkgever daarom niet zomaar tot deze vergaande vorm van ontslag overgaan. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de ontslagregels en voorkom een procedure. Als je je werknemer mondeling op staande voet ontslaat, bevestig dit dan altijd met een brief ontslag op staande voet.

Stel je ontslagbrief op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag waarbij je het dienstverband van een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigt. Je houdt geen rekening met een opzegtermijn en hebt geen toestemming van de rechter of het UWV nodig. De gevolgen voor de werknemer zijn serieus, omdat hij per direct zijn baan verliest en zijn recht op een WW-uitkering en transitievergoeding.

Ontslag op staande voet moet aan 3 vereisten voldoen, anders maakt een rechter het ontslag doorgaans ongedaan.

  • er moet sprake zijn van een dringende reden
  • het ontslag moet zo snel mogelijk gegeven worden nadat de feiten bekend zijn
  • zo snel mogelijke mededeling aan de werknemer van de ontslagreden

Om een werknemer op staande voet te ontslaan, moet je een dringende reden hebben. Er is geen vaste lijst met dringende redenen, maar de situatie moet zo ernstig zijn dat van jou niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog voortduurt. Naast praktijkvoorbeelden zoals het onbevoegd inzien van persoonsgegevens, zijn er ook situaties wettelijk omschreven: 

  • dronkenschap op het werk
  • diefstal op het werk
  • bedreiging of belediging van een collega op het werk

Los van algemene normen en waarden kan de bedrijfscultuur ook een rol spelen bij de vraag of het gedrag van de werknemer acceptabel is of niet. Denk niet te snel dat een dringende reden aanwezig is. Als je werknemer het ontslag aanvecht, beoordeelt de rechter de ontslagreden streng.

Je hebt een beperkte tijd om een werknemer op staande voet te ontslaan, nadat de reden van het ontslag zich heeft voorgedaan. De wet noemt dit ‘onverwijlde opzegging’. Je kunt in die tijd in overleg gaan met je werknemer of de feiten en omstandigheden controleren. Overweeg een schorsing als je je werknemer niet op de werkvloer wilt zien tot de uitkomst van het onderzoek. Hoe lang je hebt voor de ‘onverwijlde’ mededeling hangt af van de situatie. Wacht je te lang met het geven van het ontslag, dan kan de werknemer op basis hiervan het ontslag aanvechten bij de rechter.

Op het moment dat je een werknemer op staande voet ontslaat, moet je hierbij altijd de dringende reden voor het ontslag noemen. Deze reden mag je later niet veranderen. Heb je de werknemer mondeling op staande voet ontslagen, noem de ontslagreden dan ook in de schriftelijke bevestiging van het ontslag. Het is belangrijk dat je de werknemer in alle gevallen schriftelijk het ontslag en de reden meedeelt of bevestigt, zodat hierover geen enkel misverstand kan bestaan. De mededeling ontslag op staande voet is hiervoor geschikt. Formuleer deze brief zorgvuldig. De rechter kan het ontslag anders terugdraaien.

Als een werknemer zijn ontslag op staande voet aanvecht, kijkt de rechter heel kritisch of er voldaan is aan de 3 voorwaarden. Twijfel je of een situatie ontslag op staande voet rechtvaardigt, dan kun je ervoor kiezen een ontslagprocedure bij de rechter te starten. De werknemer behoudt in dat geval vaak zijn recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Lees voor meer informatie een Werknemer corrigeren of een Disfunctionerende werknemer.

Stel je ontslagbrief op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.