Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Een zakelijk contract opzeggen

Zeg correct op

Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten, zowel mondeling of schriftelijk. Soms voor korte duur, maar ook voor langere tijd. Goed contractbeheer is dan ook van belang. Als je besluit een overeenkomst te beëindigen, is het van belang dat je dit zorgvuldig doet.

Zeg het contract nu op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Door een overeenkomst op te zeggen, kondig je aan dat je de overeenkomst wilt beëindigen. Als je je aan de juiste formaliteiten houdt, eindigt de overeenkomst na verloop van de opzegtermijn.

Voor bepaalde overeenkomsten geeft de wet specifieke regels voor opzegging. Dit is het geval bij een:

Voor andere overeenkomsten gelden geen aparte regels voor opzegging. Je kunt daarover in de overeenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden zelf afspraken maken. Hanteer je nog geen eigen voorwaarden, stel dan hier je eigen algemene voorwaarden op. 

Kijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden hoe je de overeenkomst kunt opzeggen. Moet het met een aangetekende brief of per e-mail? Wat is de opzegtermijn en aan wie moet je de brief richten? Houd je bij de opzegging aan deze afspraken en gebruik een professioneel opgestelde opzegging. Zo zorg je ervoor dat je opzegging geldig is. Voor een overeenkomst voor bepaalde tijd geldt over het algemeen dat je deze tijdens de looptijd niet kunt opzeggen, tenzij die mogelijkheid in de overeenkomst is opgenomen.

Heb je een overeenkomst voor langere of onbepaalde tijd gesloten en ben je voortdurend verplicht een bepaalde prestatie te verrichten (duurovereenkomst) en zijn er geen afspraken gemaakt over opzegging? Opzegging is ook dan mogelijk, maar in bepaalde gevallen alleen op basis van hele bijzondere redenen en bepaalde formaliteiten. Daarnaast kan het zijn dat je een lange opzegtermijn hebt of een schadevergoeding moet betalen.

Zeg de overeenkomst altijd schriftelijk op, zodat je bewijs hebt van je opzegging. Vermeld de reden van je opzegging in je brief en onderbouw dit met feiten. Als er een zwaarwegende opzeggingsgrond moet zijn om de overeenkomst op te zeggen, vermeld deze dan in de opzeggingsbrief en onderbouw het met feiten.

Zeg het contract nu op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.