Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Afrekening servicekosten

Verzorg de eindafrekening op de juiste manier

Betalen je huurders aan jou een voorschot aan servicekosten of nutsvoorzieningen, dan verreken je jaarlijks de betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. We hebben de meest voorkomende vragen over hoe je dit doet en welke regels hiervoor gelden op een rijtje gezet. 

Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Servicekosten zijn de kosten die je in rekening brengt bij je huurder voor diensten die je aan hem levert en de kosten daarvan voorschiet of volledig hebt betaald. Zo bereken je kosten door voor gas, water en elektra van het gehuurde of wanneer je het gehuurde hebt gemeubileerd. Je mag geen kosten als servicekosten doorberekenen waarvoor je huurder al betaalt. Sommige kosten zijn namelijk verwerkt in de kale huurprijs. Lees hier meer over servicekosten

Onder nutsvoorzieningen vallen normaal gesproken het verbruik van gas, water, elektriciteit (GWE of GWL) of een andere vorm van energie waarvoor een huurder een eigen meter in het gehuurde heeft.

Heb je in de huurprijs een voorschot aan servicekosten of nutsvoorzieningen opgenomen, dan ben je wettelijk verplicht om elk jaar aan je huurder een eindafrekening te versturen. Uit deze eindafrekening blijkt of je je huurder een deel van het voorschot moet terugbetalen of dat je huurder jou moet bijbetalen.  

Aan het versturen van de eindafrekening zit een termijn verbonden. Je moet het overzicht daarom op zijn laatst op 30 juni naar je huurder versturen. Dit betekent dat je dit jaar voor 1 juli 2022 de eindafrekening moet sturen.  

Inhoudelijk moet je eindafrekening voor servicekosten en nutsvoorzieningen aan de volgende wettelijke eisen voldoen: 

  • de afrekening betreft alleen de kosten van het gehuurde, inclusief kosten die je eventueel maakt voor een algemene ruimte waar hij gebruik van maakt zoals trappenhuis, lift of groenvoorziening
  • in de afrekening verreken je werkelijk gemaakte servicekosten en nutsvoorzieningen met de voorschotten die je huurder heeft betaald

Is het voorschot dat je huurder betaalt te laag en moet hij bijbetalen, dan kun je ervoor kiezen om het voorschot aan servicekosten of GWE te verhogen. Je mag dit niet zomaar doen wanneer je dat wil. Je kunt namelijk alleen tegelijk met de eindafrekening een voorstel doen voor een nieuw bedrag voor het maandelijkse voorschot. Doe dit altijd schriftelijk. 

Maakt je huurder bezwaar tegen de afrekening, dan moet je binnen 3 weken daarop reageren. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren. Vraagt je huurder om een specificatie dan moet je de overzichten waarop de afrekening gebaseerd is met je huurder delen. 

Weigert je huurder om de eindafrekening te betalen dan stuur je eerst een aanmaning en vervolgens een ingebrekestelling. Betaalt hij daarna nog niet, dan kun je in geval van een huurwoning in de sociale sector een procedure bij de Huurcommissie starten. Gaat het om een woning in de vrije sector, dan kun je een procedure bij de rechter starten. 

Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.