Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

5 tips bij letselschade binnen je bedrijf

Volg het stappenplan en houd de schade beheersbaar

Binnen elk bedrijf lopen werknemers helaas letselschade op. Dit betekent niet dat je als werkgever geen mogelijkheden hebt om de materiële en immateriële schade te beperken als zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan. We geven je 5 tips bij letselschade binnen je bedrijf. 

Maak je eigen personeelshandboek!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf. Krijgt een medewerker tijdens werktijd een ongeval op de werkvloer of loopt hij op een andere manier schade op, dan ben je al snel aansprakelijk. Dit geldt niet alleen voor je personeel, maar ook als je werkt met uitzendkrachten, zzp’ers en stagiairs. Dit kan anders liggen als je al je verplichtingen bent nagekomen of als de schade in grote mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende medewerker. Het aantonen van die opzet of roekeloosheid is echter zeer lastig en een rechter zal dat niet snel accepteren. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je wel kunt doen om de schade beheersbaar te houden als een medewerker letselschade heeft opgelopen. 

Meld de letselschade zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Deze weet precies welke verzekeringen je hebt afgesloten en welke stappen vervolgens gezet moeten worden om de situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Dat is beter voor jou en voor je medewerker. Zo weten jullie allebei zo snel mogelijk waar jullie aan toe zijn en blijft de relatie tussen jullie goed. De verzekeraar beoordeelt de aansprakelijkheid en als blijkt dat je aansprakelijk bent, zet de verzekeraar de regeling van de letselschade in gang. Daardoor kun jij je helemaal richten op het herstel en terugkeer van je medewerker op de werkplek. Bovendien geldt dat het niet tijdig melden kan leiden tot verlies van polisdekking.

Het is belangrijk dat je direct nadat het ongeluk zich heeft voorgedaan een goede ongevallenrapportage opmaakt. Doe dit ook als het letsel niet op de werkvloer is ontstaan, maar bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje of wanneer je werknemer voor je onderweg was. Ook tijdens deze activiteiten kun je als werkgever namelijk aansprakelijk zijn voor letselschade die een medewerker oploopt. Voor je verzekeraar is dan belangrijk om precies te kunnen achterhalen wat er is gebeurd om zo je eventuele aansprakelijkheid vast te kunnen stellen. Waren er anderen betrokken bij het ongeval, neem dan ook hun getuigenverklaringen op. 

Een bedrijfsongeval is zowel voor de medewerker die het overkomt als voor jou en je overige personeel een heftige gebeurtenis. Het is daarom belangrijk dat je als goed werkgever rust binnen je bedrijf creëert door de juiste stappen te zetten. Voorkom dat je in discussie gaat over de toedracht van het ongeluk en ga niet zelf iets proberen te regelen. Dit kan namelijk in je nadeel werken wanneer je het bedrijfsongeval wel gaat melden bij je verzekeraar en eventueel de Arbeidsinspectie. 

Meld een ongeval tijdens werktijd, of dit nu op de werkvloer zelf is of op locatie, bij de Arbeidsinspectie. Dit is verplicht als je medewerker letsel heeft opgelopen en er sprake is van een ziekenhuisopname of als het er naar uitziet dat het letsel blijvend is. Je doet dit online via een formulier. Twijfel je of een melding noodzakelijk is, neem dan contact op met de Arbeidsinspectie. Doe je dit namelijk niet terwijl je wel een meldingsplicht hebt, dan kun je een boete krijgen die op kan lopen tot wel € 50.000.

Als het geen eenzijdig bedrijfsongeval was, dan kunnen er mogelijkheden zijn om de schade die je medewerker opliep en de schade die jij als gevolg daarvan lijdt te verhalen op de veroorzaker. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je medewerker letsel oploopt door toedoen van een klant of leverancier. De schade die jij oploopt omdat je medewerker niet kan werken, kan dan te verhalen zijn op de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan het doorbetaalde nettoloon en de kosten van re-integratie. Hetzelfde geldt voor het letsel dat je medewerker zelf oploopt. Meestal lopen deze procedures overigens via je verzekeraar, maar het is goed om te weten dat je deze juridische mogelijkheden hebt. 

Maak je eigen personeelshandboek!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.