GRATIS  Onderhandse lening

Aan wie leen je geld?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Onderhandse lening

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Je gaat geld lenen aan je kind, vriend of een bedrijf en je wilt zekerheid dat je dit ook terugkrijgt. Gelukkig hoef je hiervoor niet langs een notaris, je kan dit regelen met een onderhandse lening. Stel een leningsovereenkomst op die past bij jouw specifieke situatie:

 • Leningsovereenkomst familie: lening aan familie of vrienden

 • Leningsovereenkomst zakelijk: lening aan bedrijven

 • Leningsovereenkomst BV: lening van of aan je bedrijf als DGA

 • Rekening courant overeenkomst: als je schulden en vorderingen van je privérekening en je BV automatisch wilt verrekenen

In onze geldleningsovereenkomst staan duidelijke afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, hoe er afgelost wordt en de looptijd. Je hebt met deze leningsovereenkomst direct bewijs van de lening. Je staat hiermee sterk als er niet wordt terugbetaald en je kan het tonen aan de Belastingdienst zodat de onderhandse lening niet als schenking wordt gezien. Je moet hiervoor wel een marktconform rentepercentage gebruiken (wij helpen je dit te bepalen).

Geef zelf aan wat het doel is van de lening en of vervroegde aflossing mogelijk is. Bij een zakelijke geldleningsovereenkomst kun je ook een boete toevoegen bij vervroegde aflossing, onderpand opnemen en situaties toevoegen waarin je de onderhandse lening vervroegd kan opeisen.

Bespaar tijd en geld door eenvoudig zelf je leningsovereenkomst te maken. Onze leningsovereenkomst is opgesteld door ervaren juristen en al meer dan 98.500 keer gebruikt. Het is een van onze populairste documenten. Download je geldleningsovereenkomst direct in Word of PDF en onderteken het online. Ontdek nu zelf gratis onze contracten, beantwoord een paar vragen en bekijk direct je leningsovereenkomst voorbeeld.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een onderhandse lening?
 2. Heb ik een onderhandse lening nodig?
 3. Welke onderhandse lening heb ik nodig?
 4. Welke informatie staat in een onderhandse lening?
 5. Hoe stel ik een onderhandse lening op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een onderhandse lening maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een onderhandse lening?
 8. Veelgestelde vragen over onderhandse leningen
 9. Vragen over de onderhandse leningen van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Als je geld leent aan een particulier, bedrijf of organisatie zonder tussenkomst van een bank en je rechtstreeks met de leningnemer kan onderhandelen over de voorwaarden van de lening, spreek je van een onderhandse lening. Zo'n lening wordt gebruikt om:

 • afspraken over een lening tussen 2 bedrijven of 2 particulieren vast te leggen (geld lenen particulier)
 • afspraken over een lening tussen een particulier en een stichting of vereniging vast te leggen
 • afspraken over een lening tussen een particulier en een bedrijf vast te leggen
 • afspraken over een lening tussen een bedrijf en een stichting of vereniging vast te leggen 

Zelfs als je aan een vriend of familielid leent, is het verstandig om meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst. Specifieke voorwaarden die in een mondelinge overeenkomst worden besproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten en daardoor kunnen relaties verstoord raken. Mondelinge afspraken zijn ook veel lastiger te bewijzen, waardoor je deze moeilijker voor een rechter kunt afdwingen.

Als je lening op de juiste wijze wordt opgesteld en de bijbehorende formaliteiten in acht worden genomen, kan het contract leningverstrekkers helpen doordat:

 • de overeengekomen afspraken tussen de leningverstrekker en leningnemer schriftelijk zijn vastgelegd

 • in het contract de terugbetalingsplicht van de leningnemer vastligt

 • het contract juridische ondersteuning biedt bij problemen met het aflossen en andere juridische geschillen

Omdat er verschillende soorten leningsovereenkomsten zijn, is het belangrijk dat je de juiste lening kiest voor jouw situatie.

Je hebt de overeenkomst familielening nodig als je geld gaat lenen aan een vriend of familielid. Je kunt erin opnemen wanneer de lening terugbetaald moet worden, hoeveel er per periode wordt afgelost en wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt. 

Je hebt de overeenkomst zakelijke lening nodig als je bedrijf geld gaat lenen aan een ander bedrijf of een organisatie als een vereniging of stichting. 

Je hebt de overeenkomst zakelijke lening DGA nodig wanneer je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) of aanmerkelijkbelanghouder (AB) van je bv geld gaat lenen aan of van je eigen bedrijf. Als AB heb je minstens 5% van de aandelen van de bv.  Het is belangrijk dat je de overeenkomst zakelijke lening DGA op papier hebt zodat je aan de Belastingdienst kunt laten zien dat het gaat om een zakelijke lening. De Belastingdienst stelt namelijk voorwaarden aan een zakelijke lening.

Je gebruikt een rekening courant overeenkomst als je een rekening-courant bij de bank hebt. Omdat je als DGA met je bv zaken doet, moeten de afspraken op papier staan. Je kunt die afspraken in een rekening-courant overeenkomst vastleggen.

Een overeenkomst onderhandse lening moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als de leningnemer bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de leningverstrekker en leningnemer zijn meestal in een geldleenovereenkomst  opgenomen:

 • de gegevens van de leninggever en -nemer
 • het bedrag dat je (uit)leent
 • het doel van de lening
 • de verschuldigde rente
 • de wijze van aflossen, waaronder de aflossingstermijn
 • de mogelijkheid om vervroegd af te lossen
 • de gevolgen als niet op tijd wordt afgelost

Het is eenvoudig om online een gratis leningsovereenkomst op te stellen. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De onderhandse lening generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte leningsovereenkomst. Nadat je je type lening selecteert en je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je leenovereenkomst is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je lening opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je leningsovereenkomst, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je lening kopiëren en bewerken. Je kunt je geldleenovereenkomst ook downloaden in pdf- of Word-formaat en op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een lening moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een geldleenovereenkomst gaat opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • beslis van tevoren welk type lening je nodig hebt
 • beslis wanneer je wil dat je geldleenovereenkomst ingaat
 • bepaal wat het doel van de lening is, bijvoorbeeld het kopen van onroerend goed of het opzetten van een bedrijf
 • bepaal hoeveel je wilt uitlenen en op welke manier
 • beslis wanneer de lening moet zijn afgelost
 • bepaal hoeveel rente er betaald moet worden
 • ga na hoe vaak er afgelost moet worden, bijvoorbeeld maandelijks of ineens aan het einde van de looptijd van het contract
 • wil je de lening eerder kunnen terugvragen?
 • vraag je om een onderpand van de lener?
 • mag de geldleenovereenkomst eerder opgezegd worden?

Nadat je je lening hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgestelde lening bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de leningnemer de leningsovereenkomst ondertekenen. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar de leningnemer voor zijn online handtekening.

Vraag een advocaat
Heb je vragen over je opgestelde lening of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je geldleenovereenkomst te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Laat het onderpand registeren
Als je afspreekt dat een eventueel onderpand in bezit van de lener blijft, dan stuur je een kopie van de overeenkomst van geldlening binnen 7 dagen na ondertekening naar de Belastingdienst. De fiscus registreert dan dat jullie een onderpand hebben afgesproken en wat het is.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over onderhandse leningen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Naast de rente die je ontvangt over een lening, kunnen er ook fiscale voordelen zijn. Het is bijvoorbeeld als ondernemer mogelijk om de lening af te waarderen als je verwacht dat de lener niet meer in staat is om het bedrag terug te betalen. Dit betekent dat je je verlies aftrekt van de winst. Dit is alleen mogelijk bij een zakelijke lening.

Bij een lening kun je tot op zekere hoogte zelf afspraken maken over de hoogte van de rente, maar de rente moet wel marktconform zijn. Dat betekent dat het rentepercentage niet te veel mag afwijken van de rente die je bijvoorbeeld bij een bank betaalt. Betaal je een veel lager bedrag aan rente, dan loop je het risico dat de Belastingdienst de lening als een schenking ziet en je schenkbelasting moet betalen.

Bij een zakelijke lening kun je tot op zekere hoogte zelf afspraken maken over de hoogte van rente, maar de rente moet wel zakelijk of marktconform zijn. Dat betekent dat het rentepercentage niet te veel mag afwijken van de zakelijke rente die je berekent als je het geld leent aan een onbekende derde, die al dan niet in financiele problemen verkeert. In onze overeenkomst van geldlening houden wij rekening met de marktconforme rente.

Het is niet mogelijk om een rentepercentage te benoemen die in alle situaties marktconform of zakelijk is. De hoogte hangt namelijk af van de specifieke omstandigheden. Is er bijvoorbeeld zekerheid gesteld? Hoe groot is de kans dat je de lening terugkrijgt? Als je twijfelt over het marktconforme rentepercentage in jouw specifiek geval, kun je je belastingadviseur vragen om de marktconforme rente te bepalen. Kom je er samen niet uit, leg dan de overeenkomst voor aan de inspecteur van de Belastingdienst. Hij zal beoordelen of de rente en de overeenkomst als zakelijk aangemerkt kunnen worden.

De fiscus stelt de volgende voorwaarden aan een zakelijke lening:

 • de lening moet schriftelijk zijn vastgelegd

 • je hebt schriftelijke afspraken gemaakt over de terugbetaling van de uitstaande hoofdsom

 • de lener heeft voldoende zekerheden gesteld

 • je hebt een zakelijke rente afgesproken

 • je kunt aan je verplichtingen blijven voldoen ondanks het verstrekken van de lening

 • je zou onder dezelfde voorwaarden dezelfde lening verstrekken aan een derde die in vergelijkbare omstandigheden verkeert

Een niet marktconforme rente bij een zakelijke rente kan fiscale gevolgen hebben. Je loopt dan het risico dat de Belastingdienst de lening ziet als inkomsten of verkapte winstuitdeling. In dat geval kan de fiscus een boete opleggen. Bovendien kan een naheffing volgen waardoor je extra belasting moet betalen.

Een niet zakelijke rente bij een familielening kan fiscale gevolgen hebben. Als de rente niet zakelijk is, loop je het risico dat de Belastingdienst de hoofdsom ziet als schenking waardoor er schenkbelasting betaald moet worden. Dit kan dan weer voor extra financiele problemen zorgen. 

Het is afhankelijk van wat je met elkaar afspreekt, maar normaal gesproken kan de lening vervroegd afbetaald worden. Als leningnemer ben je eerder van je schuld af en als leninggever heb je sneller je geld terug. Kijk altijd in de leenovereenkomst om te zien of je afspraken hebt gemaakt over de manier waarop je eerder af kunt lossen of maak hierover goede afspraken in deze leningsovereenkomst.

De Belastingdienst kijkt hoe vaak de rente wordt betaald. Het maandelijks betalen van de rente is gangbaar. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst bepalen dat de lening niet zakelijk is. In onze overeenkomst is daarom opgenomen dat de rente maandelijks wordt betaald. Neem contact met ons op als je een andere termijn wenst dan maandelijks of het om een andere financiele situatie gaat.

Een onderpand zorgt ervoor dat je de kans vergroot dat je je geld terugkrijgt als de leningnemer zijn schuld niet meer kan betalen. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je bepaalde eigendommen van hem krijgt als hij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Je neemt de bezittingen in onderpand. Je kunt die bezittingen, die ongeveer dezelfde waarde hebben als de lening, vervolgens verkopen en de opbrengst in mindering brengen op het bedrag van de lening.

De fiscus stelt een aantal voorwaarden aan de zakelijke leningsovereenkomst en gestelde zekerheden. De zekerheden dienen van dezelfde waarde te zijn als de lening. Leen je bijvoorbeeld € 10.000, dan is de gestelde zekerheid ook € 10.000 waard (minimum en maximum) bij verkoop. Als je twijfelt of de lening in jouw situatie nog voldoet aan de zakelijke voorwaarden, kun je je situatie voorleggen aan een belastingadviseur. 

Nee, je hoeft je leningsovereenkomst niet te registreren. Alleen als je onderpand hebt afgesproken dat in bezit blijft van de lener, is registratie bij de fiscus verplicht.

Als je een onderpand afspreekt met de lener en het blijft in zijn bezit, is het belangrijk dat je dat laat registreren bij de fiscus. Je registreert het door een kopie van de overeenkomst van lening binnen 7 dagen na ondertekening op te sturen of persoonlijk af te geven:

Belastingdienst/kantoor Rotterdam, Cluster Registratie
Postbus 50963, 3007 BE Rotterdam

Je kunt een kopie niet digitaal opsturen naar de fiscus.

Let op: de Belastingdienst registreert alleen dat er onderpand is afgesproken en een kopie van je overeenkomst wordt niet bewaard. Er is ook geen register van pandaktes. Bewaar zelf dus altijd het origineel.

Bij een zakelijke leningsovereenkomst kun je samen afspraken maken over hoe vaak de lener rente betaalt. Het is gangbaar dat de rente maandelijks wordt betaald. De Belastingdienst kan anders stellen dat het niet om een zakelijke lening gaat maar om bijvoorbeeld inkomsten of verkapte winstuitkering. Dit kan je een boete en/of naheffing opleveren. Ook de rente is dan mogelijk niet meer aftrekbaar.

Je kunt afspraken maken over de boete op vervroegd aflossen, zoals een vast boetebedrag per vervroegde aflossing. De meeste banken hanteren een speciale rekenmethode die nogal ingewikkeld is. Het kan daarom handiger zijn om een vast bedrag per vervroegde aflossing af te spreken.

Je spreekt van het vervreemden van verpande goederen als het verpande goed (bijvoorbeeld een horloge) wordt verkocht aan een ander terwijl jullie hebben afgesproken dat dat niet mag. Als de lener bijvoorbeeld zijn horloge heeft verpand aan jou, mag hij dat niet aan een ander verkopen. Door de verpanding heb jij namelijk een voorrangspositie. Dit houdt in dat jij als eerste recht hebt op de opbrengsten van het horloge.

Een verpand goed mag niet bezwaard worden als dat is afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan een verpand horloge dat aan meerdere mensen tegelijk als onderpand is verstrekt. Als je hebt afgesproken dat het horloge niet aan anderen mag worden verpand en de lener doet dat toch, dan bezwaart de lener het verpande goed.

Een onderpand is een extra zekerheid ter nakoming van de gemaakte afspraken. Als de lener het geleende bedrag niet zoals afgesproken gaat terugbetalen, kun je het opeisen en eventueel verkopen. Als je het al in je bezit hebt, kun je de lener een laatste kans geven om alsnog te betalen en daarna een deurwaarder inschakelen om de mogelijkheden voor verkoop te bespreken.

Hoelang je het onderpand mag houden, hangt af van de afspraken die je in de overeenkomst hebt gemaakt. Doorgaans geldt de regel dat je het houdt totdat alle afspraken zijn nagekomen.

Het pandrecht eindigt pas als het onderpand is teruggegeven en de lening is afbetaald.

Je mag het onderpand niet verkopen zolang de lener zich aan de overeenkomst houdt. Hij geeft het als zekerheid aan jou. Dit betekent niet dat het onderpand van jou is. Als de lener de afspraken niet nakomt, mag je het opeisen of er beslag op laten leggen. Als je het al hebt, kun je met een deurwaarder de opties voor verkoop bespreken.

Om een onderpand te kunnen verkopen, moet je eerst vaststellen of de lener in verzuim is. Dat betekent dat hij de afspraken niet nakomt. Om dit aan te tonen, moet je eerst een brief naar de lener sturen waarin je aangeeft dat je hem een laatste kans geeft om te betalen en dat je hem in gebreke stelt. Als hij dan nog steeds niet betaalt, is hij in verzuim. Om het onderpand te verkopen, dien je een deurwaarder in te schakelen. Hij kan het bij een openbare veiling verkopen.

Bij een openbare veiling is de opbrengst vaak laag. Je kunt daarom met de lener een andere wijze van verkoop afspreken. Probeer daarnaast na te gaan of er ook andere partijen zijn die pandrecht erop hebben gevestigd. Is dat het geval dan vraag je hen om mee te werken aan de verkoop. Zij kunnen namelijk ook belang hebben bij een hogere opbrengst als je vordering lager is dan de verkoopopbrengst. Als de andere partijen niet meewerken, kun je de rechtbank verzoeken om een andere wijze van verkoop te bepalen. 

Nee, je kunt geen lenen aan je eenmanszaak. Je kunt er wel voor kiezen om geld van je persoonlijke rekening over te maken naar je zakelijke rekening en in de omschrijving te vermelden dat het om een privéstorting gaat.

Nee, je kunt geen geld lenen aan je VOF. Je kunt er wel voor kiezen om geld van je persoonlijke rekening over te maken naar je zakelijke rekening en in de omschrijving te vermelden dat het om een privé storting gaat.

Het verschil tussen een zakelijke lening en een rekening-courant krediet zit voornamelijk in de bedragen. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer gestort. Je betaalt bijvoorbeeld even een rekening voor de bv en krijgt het geld snel weer terug. De kleine bedragen worden dus eigenlijk even voorgeschoten. 

De glijclausule in de overeenkomst van geldlening is een bepaling die extra bescherming kan bieden. Deze clausule kan gezien worden als een ontbindende voorwaarde. Als de Belastingdienst voorwaarden stelt die nadeliger zijn dan de voorwaarden in je overeenkomst, kan je deze ongedaan maken of aanpassen aan het standpunt van de Belastingdienst. 

Een voorbeeld van zo'n voorwaarde is de rente in de overeenkomst van geldlening. De Belastingdienst kan stellen dat de rente te hoog of te laag is. Met een glijclausule regel je dat je het te veel (of te weinig betaalde) alsnog met de bv kunt verrekenen om fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen. Het oorspronkelijk afgesproken rentepercentage moet wel te verdedigen zijn. Als je bijvoorbeeld 0,5% rente hebt afgesproken voor een lening van € 25.000 zonder enige zekerheid te stellen, is dit een moeilijk verdedigbaar rentepercentage. Dan kan de Inspecteur van de Belastingdienst alsnog een boete opleggen of de lening aanmerken als verkapte winstuitdeling. Let er dus altijd op dat je rentepercentage marktconform is en dat er een glijclausule in de overeenkomst van geldlening is opgenomen. In onze overeenkomst van geldlening is een glijclausule opgenomen.

Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid als 2 of meer partijen de overeenkomst van geldlening tekenen en verklaren hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de lening. Dat betekent dat iedere partij die meetekent, ook in zijn eentje verantwoordelijk is voor de gehele schuld.

Het kan ook voorkomen dat de lener de overeenkomst van geldlening zowel als bedrijf als in persoon tekent. In dat geval is het bedrijf en de privépersoon volledig aansprakelijk voor de schuld. Als je je geld niet kunt verhalen op het bedrijf, kun je het privévermogen van de persoon aanspreken.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer leningsovereenkomst die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde leningsovereenkomst te laten beoordelen door een gespecialiseerde advocaat.

Om je lening handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Je kunt onze overeenkomsten van geldlening niet gebruiken als je een rekening-courantverhouding tussen meer dan 2 personen of bedrijven wil vastleggen of als het geld uitgeleend is aan meer dan 3 personen. Je kunt deze overeenkomst ook niet gebruiken als je een verkapte winstuitdeling wil vastleggen. Deze overeenkomst van geldlening is niet geschikt als je een officiële kredietverstrekker bent.

Nee, het is niet nodig dat je na het opstellen van je lening nog naar een advocaat of notaris moet gaan. Je kunt je lening direct gebruiken. 

Het is verstandig om bij het overmaken van het leenbedrag in de omschrijving ‘lening’ te schrijven. Als er eventuele bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld een tweede lening, kun je dat ook toevoegen door in de omschrijving bijvoorbeeld ‘tweede lening 2020’ te schrijven.
Daarmee voorkom je dat er later een discussie ontstaat over de reden van het gestorte leenbedrag. De leningnemer kan dan bijvoorbeeld niet meer stellen dat je het geld cadeau had gedaan, omdat in de omschrijving is vermeld dat het om een lening gaat.

Ja, zodra je alle vragen van het bijbehorende interview hebt beantwoord en jullie handtekeningen onder het contract staan, is het rechtsgeldig. Als je afspreekt dat een eventueel onderpand in bezit van de lener blijft, dan stuur je daarnaast een kopie van de overeenkomst van geldlening binnen 7 dagen na ondertekening naar de Belastingdienst

Je hoeft je lening niet te registreren. Alleen als je onderpand hebt afgesproken en dat in bezit blijft van de lener, stuur je een kopie van de overeenkomst binnen 7 dagen na ondertekening naar de Belastingdienst. Die registreert dat er onderpand is afgesproken.

Een achtergestelde lening is een zakelijke lening waarbij de leninggever bij een faillissement van het bedrijf wordt achtergesteld op andere schuldeisers. Hierdoor is de kans dus groot dat de leninggever de lening niet gaat terugbetalen als de leningnemer door teveel schulden failliet gaat.

Onderhands betekent letterlijk niet in het openbaar of zonder tussenpersoon. In de praktijk betekent dit dat een onderhandse lening tussen 2 partijen wordt gesloten zonder tussenkomst van een notaris. Een door een notaris opgestelde lening wordt vastgelegd in een notariële akte. 

AB
Je bent een AB (aanmerkelijkbelanghouder) als je (samen met je partner of andere familieleden) direct of indirect voor 5% of meer van het geplaatste kapitaal aandeelhouder bent.

DGA
Een DGA (is de afkorting van directeur-grootaandeelhouder) bezit een groot deel van de aandelen. De DGA is als werknemer in dienst van de besloten vennootschap.

Gemiste rente
De gemiste rente is de rente die je had kunnen ontvangen als de omstandigheden niet waren gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de lener eerder dan afgesproken de lening wil aflossen. Is de looptijd van een lening 5 jaar, dan ontvang je over 5 jaar rente. Als de lener na een jaar al zegt dat hij het geld bij elkaar heeft gesprokkeld en alles wil aflossen, betekent dat dat je over de resterende 4 jaar geen rente meer zal ontvangen. Dat is de gemiste rente. 

Rechtspersoon
Een rechtspersoon (een bv, nv, stichting of vereniging) is een rechtsvorm die als een persoon voor de wet wordt gezien. Een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) is geen rechtspersoon. De eigenaar van de eenmanszaak of de vennoten van de vennootschap onder firma zijn aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomsten. Zij kunnen op hun privé vermogen worden aangesproken als zij een overeenkomst niet nakomen.

Rekening-courant
De speciaal ingerichte bankrekening tussen de bv en de DGA of de AB om over en weer bedragen te storten die met elkaar worden verrekend in de rekening-courant. Je leent dus eigenlijk geld van en aan jezelf (je eigen bedrijf) als je gebruik maakt van deze rekening. Tot een bedrag van € 17.500 mag je dit rentevrij doen.

Stil pandrecht
Bezitloos pandrecht. Het onderpand blijft in het bezit van de lener, maar jij hebt het recht om bij een wanprestatie (als de lener de lening niet betaalt) het onderpand op te eisen.

Verpanding
Je spreekt van verpanding als een onderpand wordt afgesproken. Dat onderpand kun je zien als onderpand dat de lener de lening gaat terugbetalen. Zolang de lening niet is afbetaald, mag je het verpande object onder je houden.

Verpande vordering 
Je kunt een bedrag dat je tegoed hebt van een klant aan een ander verpanden. Denk bijvoorbeeld aan schulden die een klant bij je uit heeft staan.  

Vervroegd aflossen
De lener heeft hierbij de mogelijkheid om eerder dan de afgesproken datum de lening af te lossen. Vaak zijn hier voorwaarden aan verbonden. De lener moet dan bijvoorbeeld de gemiste rente betalen of een boete per vervroegde aflossing. Dat boetebedrag moet je wel van tevoren afspreken met de lener.

Vervroegde opeisbaarheid
Bij vervroegde opeisbaarheid is de lening eerder dan de afgesproken datum opeisbaar. Je mag het geld dus eerder terugvragen dan dat je hebt afgesproken. Je moet dit van tevoren met elkaar afspreken. Je neemt in de overeenkomst van geldlening op dat vervroegde opeising mogelijk is en onder welke voorwaarden dit mag.

Vuistpand
Bij vuistpand geeft de lener het onderpand aan jou. Je houdt het onderpand totdat de lening is afbetaald. De lener neemt de kosten voor onderhoud voor zijn rekening. Jij moet zo goed mogelijk zorgen voor het onderpand. Dat betekent dat je moet doen wat nodig is om schade aan het onderpand te voorkomen.

Ga je een woning kopen, dan kun je gebruikmaken van een familiehypotheek. Een familiehypotheek is vergelijkbaar met een gewone hypotheek, alleen leen je niet van een bank maar van familie met als onderpand de woning. Onderling bepaal jullie zelf de voorwaarden van de lening, zoals het bedrag, de rente en de looptijd. Deze voorwaarden leg je vervolgens vast bij de notaris.

Bij een onderhandse lening kun je bovendien de hypotheekrente onder voorwaarden aftrekken van jep inkomen in box 1 (hypotheekrenteaftrek). De fiscus noemt een aantal voorwaarden, waaronder het gebruiken van het geld voor het kopen of verbouwen van een woning.