Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verzoek verlaging salaris DGA opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verzoek verlaging salaris DGA

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je wettelijk verplicht jezelf een minimum bruto salaris uit te keren dat normaal is voor het niveau van je werkzaamheden en het aantal uren dat je werkt: het gebruikelijk loon. Maar als startende ondernemer red je dat bedrag van het wettelijke minimum salaris DGA (€ 51.000 in 2023) vaak niet. Verzoek daarom de Belastingdienst om verlaging van je DGA salaris. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte verzoek verlaging DGA salaris opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld verzoek verlaging DGA salaris, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je gebruikt dit verzoek verlaging salaris DGA namens de bv als:

 • je bv niet over de financiële middelen beschikt om een DGA salaris te betalen
 • je een verlaging van het wettelijke minimale DGA salaris wilt

In dit verzoek verlaging salaris DGA staat onder meer:

 • de gegevens van de bv
 • de gegevens van de DGA
 • het verzoek tot verlaging van het salaris van de DGA
 • een prognose van de bv
 • de motivatie om het DGA salaris te verlagen
 • eventueel het aanbod om zodra mogelijk alsnog het gebruikelijk loon te betalen

Een verzoek tot verlaging DGA salaris is een formele brief aan de Belastingdienst waarin je met een prognose aangeeft dat je bedrijf (nog) niet over de financiële middelen beschikt om het wettelijk minimum salaris DGA van € 51.000 (2023) uit te keren. Veel ondernemers schrikken van het verplichte DGA salaris, maar dit is niet nodig. De Belastingdienst begrijpt namelijk dat wat er niet is, ook niet kan worden uitgekeerd. Je moet hiervoor alleen wel een goed gemotiveerd verzoek tot verlaging van het gebruikelijke loon van een DGA indienen bij de Belastingdienst.

Je hebt een verzoek verlaging salaris DGA nodig als er niet voldoende geld is om het minimum DGA salaris uit te keren vanwege de geringe inkomsten bij de start van je bedrijf en je een verlaging van het DGA salaris wilt. Als DGA ben je in dienst bij je eigen bv. Dit betekent dat je aan jezelf een salaris moet uitbetalen. Zonder akkoord van de Belastingdienst mag je het DGA salaris niet zomaar verlagen. Met een verzoek verlaging van het DGA salaris, verzoek je de Belastingdienst het minimum DGA salaris van € 51.000 (2023) te verlagen.

Je geeft aan de hand van de prognose van de uitgaven en inkomsten van je bv voor het komende jaar aan dat je niet staat zal zijn om het wettelijk minimum DGA salaris uit te keren. De bv moet aannemelijk maken dat een lager gebruikelijk loon van toepassing is. Dit geldt ook als het gebruikelijk loon om andere redenen lager zou moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat je als DGA in deeltijd werkt, je bv structureel verlies maakt of je werkzaamheden voor de bv zich beperken tot vermogensbeheer.

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Voor de Belastingdienst ben je een DGA als je minimaal 5% van de aandelen van een bv bezit als persoon en je in de bv werkt. Als DGA heb je een aanmerkelijk belang. Dit is het geval als je 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap.

De gebruikelijkloonregeling is de bepaling van de Belastingdienst dat een DGA een salaris moet ontvangen van de bv dat gebruikelijk is voor de soort werkzaamheden die hij verricht en het aantal uren dat hij werkt. Deze regeling is in het leven geroepen om belastingontwijking te voorkomen. De Belastingdienst wilt niet dat de bv eerst dividend uitkeert, voordat er ten minste € 51.000 (2023) aan DGA salaris is uitbetaald. Dividenden worden namelijk lager belast dan inkomsten uit werk. De hoofdregel is dat je het DGA salaris minimaal moet vaststellen op het hoogste van onderstaande bedragen:

 • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (wat verdient een ander met dezelfde of vergelijkbare functie in een ander bedrijf)
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap (je mag als DGA niet minder verdienen dan iemand anders die binnen hetzelfde bedrijf werkzaam is)
 • € 51.000 bruto per jaar

In de volgende situaties kun je het gebruikelijk loon lager laten vaststellen dan het minimum van € 51.000 in 2023:

 • als je aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000
 • als je aannemelijk maakt dat je bedrijf structureel verlies lijdt en het voortbestaan van je bedrijf in gevaar komt (let op: dit kan niet als de slechte financiële positie komt door een hoge rekening-courantschuld aan de bv of door privé uitgaven)
 • als de DGA deeltijd werkt of niet het hele jaar heeft gewerkt, dan mag je hier rekening mee houden bij het vaststellen van het gebruikelijk loon
 • als je in de opstartfase zit en je kunt aantonen dat je veel investeringen en weinig inkomsten hebt. Sinds 2017 geldt ook nog een speciale regeling voor innovatieve start-ups

De innovatieve start-up regeling is een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. Ben je DGA van een innovatieve start-up? Je mag in dat geval het wettelijke minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Hierdoor blijft er meer vermogen over om te investeren in je onderneming. Je mag de start-up regeling maximaal 3 jaar toepassen. Een innovatieve start-up is een bedrijf dat binnen de WBSO-regeling (subsidie voor innovatie) als starter wordt aangemerkt. Om aangemerkt te kunnen worden als een innovatieve start-up moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt in een kalenderjaar een S&O-verklaring (stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk)
 • je hebt in een kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage
 • je komt niet uit boven het ‘de minimis’- plafond met betrekking tot staatssteun van het Europese verdrag

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de Belastingdienst je verzoek om verlaging afwijst

Op dit verzoek verlaging DGA salaris Belastingdienst en voorbeeld verzoek verlaging DGA salaris is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verzoek verlaging salaris DGA

brief verzoek tot verlaging salaris DGA, verzoek verlaging DGA loon, verzoek verlaging DGA salaris, verzoek verlaging DGA salaris Belastingdienst.