Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Uitzendbevestiging opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Overzicht van de Uitzendbevestiging

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zonder een uitzendbevestiging kun je je uitzendkracht niet ter beschikking stellen aan je opdrachtgever. De uitzendbevestiging bepaalt namelijk onder welke arbeidsvoorwaarden je uitzendkracht bij hem aan de slag gaat. De cao stelt de uitzendbevestiging dan ook verplicht. Met de juiste gegevens en een schriftelijke en ondertekende uitzendbevestiging zorg je ervoor dat je je uitzendkracht op de juiste manier informeert en geen relevante arbeidsvoorwaarden vergeet. 

Lees meer over het gebruik van ons gratis model uitzendbevestiging, wat je erin moet opnemen en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor uitzendbureaus.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een uitzendbevestiging?
 2. Wanneer heb ik een uitzendbevestiging nodig?
 3. Wat staat er in de uitzendbevestiging?
 4. Hoe stel ik uitzendbevestiging op met Rocket Lawyer?
 5. Wat moet ik doen na het opstellen van een uitzendbevestiging?
 6. Veelgestelde vragen over de uitzendbevestiging

Je uitzendkracht heeft het recht om precies te weten onder welke arbeidsvoorwaarden hij bij de inlener of opdrachtgever gaat werken. Je bent daarom verplicht om hem dit in een uitzendbevestiging duidelijk te maken. Je stuurt de uitzendbevestiging daarom voordat je uitzendkracht bij de inlener werkzaamheden gaat uitvoeren. Bij iedere wijziging van de arbeidsvoorwaarden of nieuwe terbeschikkingstelling moet je je uitzendkracht een nieuwe uitzendbevestiging sturen. 

Je hebt een uitzendbevestiging nodig als je je uitzendkracht gaat uitzenden naar een inlener. Volgens de cao is dit zelf verplicht. De uitzendbevestiging moet een aantal vaste elementen bevatten als functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling, de van toepassing zijnde toeslagen, de inlener-cao en de inschaling op de loonafrekening. Dit is een behoorlijk arbeidsintensief en foutgevoelig proces als je dit elke keer weer opnieuw moet doen. Met de uitzendbevestiging van Rocket Lawyer sla je echter je uitzendbevestiging op voor later en kun je die elke keer weer opnieuw gebruiken. Eventueel pas je wat antwoorden aan indien nodig. 

Bij iedere terbeschikkingstelling ben je verplicht onderstaande arbeidsvoorwaarden schriftelijk aan je uitzendkracht te bevestigen:

 • de verwachte ingangsdatum
 • de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en werkadres;
 • de (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever
 • de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever indien beschikbaar
 • de overeengekomen arbeidsduur
 • indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling
 • de cao/beloningsregeling
 • het bruto feitelijk (uur)loon
 • de van toepassing zijnde adv-compensatie
 • de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren
 • de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden
 • de van toepassing zijnde ploegentoeslag
 • de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding
 • overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen
 • de van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.

Het is eenvoudig om online een gratis uitzendbevestiging te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je uitzendbevestiging voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je uitzendbevestiging is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je uitzendbevestiging opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je uitzendbevestiging, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt je uitzendbevestiging ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je uitzendbevestiging hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde samenwerkingsovereenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat je de uitzendbevestiging ondertekent en verstuurt naar je uitzendkracht. 

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde uitzendbevestiging of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde arbeidsvoorwaarde, vraag dan een advocaat om je uitzendbevestiging te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer arbeidsgerelateerde documenten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor bedrijven en organisaties die met personeel werken, waaronder:

Heb je een vraag over je uitzendbevestiging die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Volgens de cao heb je als werkgever de verplichting om je uitzendkracht alle relevante arbeidsvoorwaarden schriftelijk mede te delen voordat de terbeschikkingstelling bij de opdrachtgever begint. Je kunt ervoor kiezen om dit in de uitzendovereenkomst zelf op te nemen, maar vaak wordt hiervoor de uitzendbevestiging gebruikt. 

De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor:

 • werknemers met een contract voor onbepaalde tijd
 • bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals schoolverlaters of langdurig werklozen
 • werknemers die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet
 • werknemers die je van werk-naar-werk begeleidt

De inlenersbeloning wordt helaas nogal eens fout toegepast. Let  daarom met name op de volgende aspecten:

 • is het uurloon correct berekend?
 • gaat het om de juiste functie of functiegroep?
 • is een eventuele loonsverhoging goed toepast?
 • zijn de periodieken goed toegepast?
 • zijn de percentages voor de toeslagen goed toegepast?

Je stelt de inlenersbeloning per terbeschikkingstelling (uitzending) vast. Wanneer de inlener naast een cao een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, dan geldt deze ook voor je uitzendkracht. De inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de inlener/opdrachtgever en bestaat uit 6 looncomponenten:

 1. functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon
 2. toepassing van arbeidsduurverkorting
 3. hoogte van de periodiek
 4. hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging
 5. onkostenvergoedingen
 6. toeslagen

Controleer om te beginnen of de inlener daadwerkelijk niet onder een bepaalde cao valt. Sommige (kleinere) werkgevers zijn zich daar nu eenmaal te weinig van bewust. Is er geen cao van toepassing, dan pas je de beloningsmethodiek van de inlener toe. Hierbij kijk je naar de salarissen van medewerkers van het bedrijf die dezelfde functie vervullen en dezelfde werkzaamheden verrichten.  Je past die toe als deze gunstiger dan de ABU cao of NBBU cao uitvallen.

Ja, je uitzendkracht heeft recht op toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegentoeslag en toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden volgens de regeling zoals die bij de opdrachtgever geldt.

Reserveringen zijn aanvullingen op het loon van je uitzendkracht, uitgedrukt in percentages van het loon, bedoeld voor het opbouwen van verlof. Deze aanvullingen keer je niet uit bij elke loonbetaling, maar reserveer je totdat het desbetreffende verlof wordt opgenomen. Reserveren wordt alleen gedaan bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Bij uitdiensttreding betaal je je uitzendkracht de overgebleven reserveringen uit.

Je moet ervoor zorgen dat de inlener alle relevante informatie over de arbeidsvoorwaarden als beloning en functie-indeling aan jou verstrekt. Indien de inlener een cao en/of arbeidsvoorwaardenreglement heeft, vraag deze dan op zodat je zeker weet dat de informatie klopt.