Gratis  Onderhuur contract Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Onderhuur contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je je kamer of huurwoning tijdelijk verhuren omdat je bijvoorbeeld een tijd naar het buitenland gaat, dan leg je de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Je wilt immers dat je onderhuurder de huur op tijd betaalt, het gehuurde netjes houdt en je na afloop weer terug in je kamer of woning kunt. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte onderhuur contract opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld onderhuur contract, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je gebruikt dit onderhuurcontract:

 • wanneer je je kamer of huurwoning onderverhuurt en de afspraken daarover goed wilt vastleggen

In dit onderhuur contract kamer staat onder meer:

 • de gegevens van de onderhuurder en hoofdhuurder

 • omschrijving van de kamer of woning

 • als het om een kamer gaat: het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes

 • de huurprijs en wijze van betaling

 • de hoogte van de borg

 • de datum waarop de onderhuur kamer of woning ingaat en eindigt

 • afspraken over gebruik, onderhoud en herstel

 • regels rondom de beëindiging van de overeenkomst

 • de plicht voor de onderhuurder om de woning of kamer na afloop te verlaten 

Een onderhuur contract is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de onderhuurder van je kamer of huurwoning waarin de bijbehorende afspraken staan. Wil je je huis onderverhuren of je studentenkamer, leg de afspraken tussen jou en de onderhuurder dan schriftelijk vast. Zo weet je onderhuurder precies wat zijn rechten en plichten zijn. Hierdoor is het makkelijker om hem aan de afspraken te houden en kun je weer aanspraak maken op je kamer of woning na afloop van de onderhuurovereenkomst.

Je hebt een onderhuurcontract kamer nodig als je zelf een kamer huurt die je tijdelijk wilt onderverhuren. Met dit huurcontract zorg je ervoor dat de verplichtingen van je onderhuurder goed vastliggen.

Ga je een kamer verhuren in eigen woning? Of huur je woning waarin je zelf woont en waarin je een kamer of meerdere kamers wilt onderverhuren? Gebruik in die gevallen het huurcontract kamer. Wil je je koopwoning verhuren en na afloop weer terugkeren in je woning of wil je je eigen huis verhuren aan expats, gebruik dan het tijdelijk huurcontract met diplomatenclausule. Daarmee kun je je woning tijdelijk verhuren zonder dat je huurder recht heeft om na afloop van het contract in de woning te blijven (huurbescherming).

Bij onderverhuur huurwoning of kamer heb je toestemming nodig van je verhuurder. Die toestemming kan in je huurovereenkomst of de algemene voorwaarden staan. Veel woningcorporaties hebben hun beleid over onderverhuur op hun website staan. Je kunt ook toestemming vragen. Zorg dat je de toestemming op schrift hebt. Zo voorkom je misverstanden. Let op: als je geen toestemming hebt, kan de verhuurder je huurcontract opzeggen en schadevergoeding eisen. Bij kamerverhuur kan het ook nog zijn dat je onderhuurder moet worden ingestemd door de andere huurders of goedgekeurd door de verhuurder (via een ballotage).

Een opnamestaat is niet noodzakelijk maar het is wel aan te raden om die te gebruiken. Als je onderhuurder je woonruimte in slechte staat achterlaat, kun je hem er dankzij de opnamestaat op aanspreken.

Een onderhuurder heeft huurbescherming zolang de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de onderverhuurder in stand blijft. Dat betekent dat hij alleen in uitzonderlijke gevallen verplicht kan worden de woning of kamer te verlaten. Doordat wij een zogenaamde diplomatenclausule in de onderhuurovereenkomst hebben gezet, heeft je onderhuurder geen huurbescherming meer na afloop van dit contract.

Een diplomatenclausule is een bepaling die de onderhuurder verplicht de kamer of woning te ontruimen, als de eigenaar of hoofdhuurder deze weer gaat bewonen. Met een juist geformuleerde diplomatenclausule voorkom je dat je (onder)huurder uitgebreide huurbescherming krijgt.

Ondanks dat de onderhuurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, moet je de onderhuurovereenkomst aangetekend of via een deurwaarder én op tijd opzeggen.

Als onderverhuurder heb je dezelfde opzegtermijnen als een gewone verhuurder. Dat betekent dat je een opzegtermijn hebt van ten minste 3 maanden en maximaal 6 maanden. Voor elk jaar dat je onderhuurder de kamer heeft gehuurd, tel je 1 maand bij de 3 maanden op tot een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: als je een overeenkomst bent aangegaan van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, dan moet je de onder(ver)huurovereenkomst ten minste 5 maanden van te voren opzeggen, dus voor 1 augustus 2019. Want op dat moment heeft de overeenkomst 2 jaar en 7 maanden geduurd en zit je dus in je 3e jaar.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je onderhuurder niet vertrekt nadat de overeenkomst is afgelopen

 • je onderhuurder zijn huur niet betaalt

 • je onderhuurder overlast of schade heeft veroorzaakt

Op dit onderhuurcontract en onderhuur contract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Onderhuur contract

contract onderhuur, onderhuurovereenkomst, onderhuurcontract, contract onderhuur bepaalde tijd.