Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief loonopschorting opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief loonopschorting

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bij ziekteverzuim van je werknemer, ben je verplicht de eerste 2 jaar zijn loon door te betalen. Wanneer de ziekte niet kan worden vastgesteld door toedoen van je werknemer, mag je het loon opschorten op voorwaarde dat je dit schriftelijk mededeelt. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief loonopschorting opstellen. Ben je op zoek naar een brief loonopschorting voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze brief loonopschorting:

 • als een werknemer zich heeft ziek gemeld en hij de arbo arts niet in de gelegenheid stelt om te beoordelen of hij ziek is

 • als een werknemer zich heeft ziek gemeld maar je instructies over ziekteverzuim schendt, waardoor je zijn ziekte en recht op loon niet kunt vaststellen

In deze brief loonopschorting staat al naar gelang de siuatie onder meer:

 • je gegevens en die van je werknemer
 • het verzoek om zo spoedig mogelijk gehoor te geven aan de oproep van de arbo arts

 • de mededeling dat je ondanks je plicht tot doorbetaling loon bij ziekte zijn loon gaat opschorten totdat de arbo arts de ziekmelding kan beoordelen

 • de mededeling dat je ondanks je plicht tot doorbetaling loon bij ziekte zijn loon gaat opschorten totdat de ziekte van de werknemer vastgesteld kan worden

Een brief loonopschorting is een brief aan je werknemer die zegt ziek te zijn, maar niet op een uitnodiging van de arbo arts heeft gereageerd. Je geeft erin aan dat je zijn loon niet uitbetaalt totdat de arbo arts heeft kunnen constateren of de werknemer echt ziek is. Als achteraf blijkt dat de werknemer daadwerkelijk ziek was, heeft hij met terugwerkende kracht recht op uitbetaling van het loon. Was de werknemer niet ziek, dan heeft hij geen recht op loon.

Je hebt de brief loonopschorting nodig om een werknemer te informeren over het opschorten van zijn loon. Dit kun je doen nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld en geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de arbo arts om te kunnen bepalen of de werknemer ziek is.

Loonopschorting is een maatregel waarbij je het salaris bij ziekte niet hoeft te betalen, totdat een ziek gemelde werknemer zich door de arbo arts of bedrijfsarts laat onderzoeken. Om deze maatregel aan je werknemer mede te delen, stuur je deze brief. Let op: zodra je werknemer aan een oproep van de arbodienst gehoor heeft gegeven en ziek is bevonden, moet je wel het achterstallige loon betalen.

Je mag het loon bij ziekte opschorten als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • je hebt een ziekmelding van je werknemer ontvangen

 • de arbo arts of bedrijfsarts kan niet bepalen of de werknemer daadwerkelijk ziek is

 • je werknemer heeft de arbo arts of bedrijfsarts niet teruggebeld of is niet verschenen op een afspraak

 • je reageert vrijwel onmiddellijk nadat je werknemer niet is verschenen of heeft gebeld

 • je deelt de loonopschorting schriftelijk mee

Wanneer je werknemer het niet eens is met de beslissing van de arbo arts of bedrijfsarts, kan hij een deskundigenoordeel UWV aanvragen. Tot die tijd kun je de werknemer niet dwingen op het werk te komen. Je kunt wel het loon stopzetten op basis van de hoofdregel: geen arbeid, geen loon.

Loonopschorting betekent dat je het loon tijdelijk niet uitbetaalt tot het moment dat de werknemer zich aan bepaalde regels houdt. Loonstop betekent dat je voor een bepaalde periode de loondoorbetaling stop zet. Dat loon krijgt de werknemer dus ook niet achteraf.

In principe moet een zieke werknemer zich voor controle bij de arbo arts melden. De regels hiervoor hangen af van je afspraken met de arbo arts en wat je hierover in het arbeidscontract en verzuimprotocol hebt opgenomen. Kan de zieke werknemer niet naar de arbo arts toe omdat hij bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, dan is dat geen reden om het loon op te schorten. Het gaat er immers om dat je werknemer niet in staat is om te werken. Als je het niet vertrouwt, laat de arbodienst dan contact opnemen met het ziekenhuis.

Je bent overigens op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (ook wel Wet Poortwachter genoemd) verplicht om voor zieke werknemers zo spoedig mogelijk een probleemanalyse te maken en een reïntegratieplan op te stellen. Dit moet de arbo arts voor je doen. Als de arbodienst dat niet kan doen, kun jij niet aan je verplichtingen bij reïntegratie voldoen.

Het is verstandig om schriftelijke regels op te stellen voor ziekmelding en controle van zieke werknemers. Daarin stel je bijvoorbeeld vast hoe de werknemer zich moet ziek melden en bij wie. Verwijs in de arbeidsovereenkomst naar deze verzuimregels, zodat deze van toepassing zijn.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werknemer het oordeel van de arbo arts betwist

 • je werknemer blijft weigeren naar de arbo arts te gaan

 • je werknemer thuis blijft nadat de arbo arts hem beter heeft verklaard

Op deze loonopschortingsbrief en voorbeeldbrief loonopschorting is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief loonopschorting

loonopschortingsbrief.