Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief werkhervatting opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief werkhervatting

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als professionele werkgever laat je je formele communicatie met je personeel altijd schriftelijk verlopen. Wil je dat je personeel het werk op kantoor, in de praktijk of op de werkplaats weer hervat, zoals na de intelligente lockdown vanwege Covid-19, dan deel je hen dat dan ook per brief mee. Zo voorkom je miscommunicatie en misverstanden en kan je bedrijf soepel volledig opstarten.

Deze brief werkhervatting is geschikt voor elke situatie waarin je wenst dat (een deel van) je werknemers hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op de gebruikelijke arbeidsplaats gaan uitvoeren. 

Inhoudsopgave

 1. Wat is een brief werkhervatting?
 2. Wanneer heb ik een brief werkhervatting nodig?
 3. Wat staat er in de brief werkhervatting?
 4. Hoe stel ik een brief werkhervatting op met Rocket Lawyer?
 5. Maak meer arbeidsgerelateerde documenten
 6. Veelgestelde vragen over werkhervatting na lockdown Covid-19

Een brief werkhervatting is een brief die je als werkgever naar je medewerker stuurt omdat hij weer werkzaamheden op kantoor of binnen je bedrijf moet gaan uitvoeren. Je stuurt deze brief:

 • wanneer (een deel van) je personeel tijdens de coronacrisis thuis werkte en je hen binnenkort weer op kantoor verwacht
 • wanneer je langere tijd je oproepkracht niet hebt opgeroepen in verband met de coronamaatregelen
 • wanneer je je werknemer vrijgesteld hebt van werkzaamheden en je wilt dat hij weer komt werken

Je gebruikt de brief werkhervatting wanneer je als werkgever je medewerker aantoonbaar wilt laten weten dat hij zijn werkzaamheden op kantoor dan wel binnen je bedrijf geheel of gedeeltelijk moet hervatten. Het kan zijn dat je je oproepkracht niet meer hebt opgeroepen, je werknemer tijdelijk heeft thuis gewerkt of vrijgesteld was van werkzaamheden. 

In deze brief werkhervatting staat onder meer: 

 • de reden van de werkhervatting
 • de situatie van je werknemer nu
 • de datum en tijd van de werkhervatting op de gebruikelijke arbeidsplaats
 • het aantal uur dat je werknemer zijn werk hervat 
 • eventueel de boodschap dat je maatregelen hebt genomen om je personeel zo veilig mogelijk te laten werken
 • de optie om te melden dat je je personeel instructies gaat geven over genomen gezondheidsmaatregelen
 • wanneer je personeel deze instructies concreet gaat krijgen
 • de gegevens van je werknemer
 • je bedrijfsgegevens

Het is eenvoudig om online een gratis brief werkhervatting te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De juridische brieven generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte brief werkhervatting. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je brief is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je brief werkhervatting, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je brief kopiëren of  bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor bedrijven en organisaties die met personeel werken, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over werkhervatting na de lockdown in verband met de coronamaatregelen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Hervat je personeel het werk op kantoor of op de werkplaats, dan ben je verplicht om maatregelen te nemen waardoor je werknemers veilig en zonder gezondheidsrisico's (zoals gevaar op besmetting) kunnen werken. De overheid heeft richtlijnen opgesteld waar jij, je personeel en je klanten zich aan moeten houden. Je vindt alle relevante bepalingen in ons Veiligheidsprotocol ondernemingen Covid-19.

Het is erg belangrijk dat je je personeel voorlicht over de maatregelen die je hebt genomen om besmetting van je personeel met het coronavirus te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je personeel en je klanten weten hoe ze moeten gedragen binnen je bedrijf. De overheid heeft richtlijnen opgesteld waar jij, je personeel en je klanten zich aan moeten houden. Je vindt alle relevante bepalingen in ons Veiligheidsprotocol.  

Je hebt als werkgever een instructierecht. Dit houdt in dat je je werknemers instructies mag geven over hoe ze zich op het werk moeten gedragen, zolang dat redelijk is. Ten aanzien van het coronavirus betekent dit dat je personeel je richtlijnen moeten respecteren en zich daaraan houden. 

Doet een werknemer dat niet, dan ga je met hem daarover in gesprek. Past hij zijn gedrag niet aan, dan kun je hem een officiële waarschuwing geven als zijn gedrag een gevaar vormt voor de gezondheid van je andere werknemers. 

Als je medewerkers nog niet volledig op werk aan de slag gaan maar deels thuis blijft werken, dan regel je in ieder geval voor hen een thuiswerkprotocol. Zo weet je personeel wat je van hen verwacht als ze vanuit huis werkzaamheden uitvoeren. 

Vanuit de overheid is besloten dat sinds 1 juni de rol van de bedrijfsarts wegvalt uit het standaardproces voor testen. Iedereen met klachten kan dan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een Covid-19 test aanvragen. 

Je arbodienst of bedrijfsarts kan je bijstaan met advies over maatregelen om de gezondheidsschade bij je werknemer te voorkomen en te beperken en de werkzaamheden binnen je onderneming zoveel mogelijk voort te zetten. 

Je bent verplicht je werknemers te beschermen door voldoende maatregelen te nemen om hen veilig en zonder gezondheidsrisico's te kunnen laten werken. Gezien de aard van het coronavirus, betekent dit dat je al het mogelijke binnen je bedrijf doet zodat je werknemers veilig kunnen werken en aan zo min mogelijk gezondheidsrisico's blootgesteld worden. Meer informatie hierover vind je in ons Veiligheidsprotocol.