Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wat kan ik doen als mijn huurder niet betaalt?

Neem maatregelen bij een huurachterstand

De belangrijkste plicht van je huurder is dat hij de huurprijs op tijd en volledig betaalt. Betaalt hij niet of te laat, dan kun je de volgende maatregelen nemen:

  • je verlangt van je huurder dat hij alsnog betaalt
  • je beëindigt de huurovereenkomst
Maak je brief Huurachterstand woning
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Bij niet tijdige of onvolledige huurbetaling ontstaat er een huurachterstand. Je kunt je huurder hierop aanspreken en een aanmaning sturen. Het is van belang dat je je huurder snel en dringend verzoekt om de achterstallige huur te betalen. Doordat je de te laat betaalde huurtermijn direct kunt opeisen, is een ingebrekestelling of aanmaning echter niet vereist. Je kunt direct betaling van de achterstallige huur opeisen. Daarnaast kun je eventuele incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Voor het rekenen van de incassokosten moet je echter wel eerst een aanmaning hebben gestuurd aan je huurder.

Heeft je huurder een grote huurachterstand (bijvoorbeeld meer dan 2 maanden), dan gedraagt hij zich niet als een goed huurder. Een huurder die zijn huur niet betaalt voldoet niet aan de afspraken waardoor er sprake is van een tekortkoming (wanprestatie). Dit is een reden voor opzegging van de huurovereenkomst op voorwaarde dat je rekening houdt met de opzegtermijn. Als je huurder niet binnen 6 weken met de opzegging instemt, dan kun je beëindiging van huurovereenkomst en ontruiming bij de rechter eisen.

Is er sprake van een huurachterstand van 3 maanden of langer of stelselmatig te laat betalen, dan kun je naar de rechter stappen om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming te eisen. Een huurder uit zijn woning zetten betekent dat de huurovereenkomst door de rechter ontbonden moet worden. Dat kun je niet zelf doen. Alleen de rechter kan de ontbinding uitspreken. Het verschil met opzegging is dat ontbinding per direct en op elk moment mogelijk is, ongeacht de looptijd van de huurovereenkomst. Ook hoef je geen rekening te houden met een opzegtermijn. Wil je een procedure starten? Maak dan gebruik van onze Vraag een advocaat dienst.

De rechter stemt meestal in met beëindiging van de huurovereenkomst bij een huurachterstand van 3 maanden. Hij houdt echter wel rekening met alle omstandigheden. Soms verleent de rechter de huurder een zogenaamde terme de grâce. Je huurder krijgt dan nog kort de tijd, meestal 1 maand, om de onbetaalde huur alsnog te betalen.

Maak je brief Huurachterstand woning
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.