Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wanneer mag je huurprijs van woning verhogen?

Verhoog de huurprijs volgens de regels

Wanneer je een woning verhuurt, dan mag je de huurprijs ieder jaar verhogen. Afhankelijk van het soort ruimte (woonruimte of kamer, sociale of vrije sector) dat je verhuurt, gelden specifieke regels. Zo kun je de huurprijs niet op ieder moment verhogen en ook niet met elk percentage. Houd je je niet aan de regels, dan mag je huurder de verhoging afwijzen.

Let op: in 2023 gelden er afwijkende regels voor huurverhoging.

Gebruik de brief huurverhoging!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Woning in de sociale sector

De percentages voor sociale woningen worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn afhankelijk van het (verzamel)inkomen van je huurder. Je mag de huur 1x per jaar verhogen (per 1 juli). Daarnaast mag je de huurprijs verhogen in de volgende gevallen: 

  • als je minder dan een jaar geleden een nieuw huurcontract bent aangegaan, mag je de eerste huurverhoging doorvoeren per 1 juli
  • als er in de afgelopen 2 jaar maar 1 huurverhoging heeft plaatsgevonden, ook al was de laatste huurprijsverhoging minder dan 12 maanden geleden
  • wanneer er woningverbetering (renovatie) heeft plaatsgevonden

Woning in de vrije sector

Verhuur je een woning met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sector)? Dan kun je de huur op de volgende manieren verhogen: via een indexeringsclausule of vast percentage in het huurcontract of via een aanbod van een nieuw huurcontract. In alle huurcontracten van Rocket Lawyer is een indexeringsclausule opgenomen. Als er niets over huurprijsverhoging in het contract staat, mag je de huur niet verhogen. Je kunt in dat geval alleen maar een nieuw huurcontract aanbieden. Daarnaast gelden de volgende regels:

  • je mag de huur 1 keer per jaar verhogen
  • je hoeft je huurder daarvan niet van tevoren op de hoogte te stellen, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt in het contract
  • je mag de huur tussentijds verhogen nadat je verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de woning hebt aangebracht
  • je mag het huurcontract opzeggen, als je huurder weigert de huurverhoging te betalen

Woning in de sociale sector

De overheid stelt ieder jaar maximum percentages vast waarmee de huur van sociale woningen mogen worden verhoogd. Welk percentage geldt, hangt af van het inkomen dat het huishouden van je huurder 2 jaar geleden had.

Woning in de vrije sector

Verhuur je een woning in de vrije sector? Dan mag je zelf weten met hoeveel je de huur verhoogt. Hier geldt geen maximum, behalve als er in het huurcontract een indexeringsclausule of vast percentage staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. In de meeste huurcontracten staat dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd met een huurindexatie. Dit is een percentage dat gelijk is aan het consumentenprijsindexcijfer (CPI) dat jaarlijks door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) wordt gepubliceerd. 

Een indexeringsclausule houdt in dat de huur jaarlijks wordt aangepast met een percentage dat is afgeleid van de inflatiecijfers van het CBS. De huurverhoging is ongeveer gelijk aan de inflatie. Heb je in het huurcontract een indexeringsclausule afgesproken, dan is de jaarlijkse huurverhoging aan het begin van de huur overeengekomen. Je hoeft dan geen voorstel huurverhoging aan je huurder te doen. Door het ondertekenen is je huurder akkoord gegaan met de huurverhoging. Je moet hem alleen laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat en hoe de verhoging is berekend. 

Van renovatie of woningverbetering is sprake als de woning (gedeeltelijk) vernieuwd wordt. Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning. Groot onderhoud is geen reden voor een extra huurverhoging. Je mag de huur verhogen na renovatie of woningverbetering als:

  • je huurder vooraf toestemming heeft gegeven voor de renovatie
  • de woningverbetering zorgt voor meer comfort, zoals dubbel glas of centrale verwarming
  • de huurverhoging in verhouding staat tot de gemaakte kosten
Gebruik de brief huurverhoging!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.