Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Proefplaatsing UWV

Help de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen

De overheid doet veel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Daarom zijn er veel regelingen waar je als werkgever een beroep op kunt doen als je iemand met een uitkering in dienst neemt. Hier gaat een proefplaatsing aan vooraf, als je twijfelt of een werknemer wel geschikt is voor de betreffende functie. Lees hieronder wat dit voor jou als werkgever inhoudt. 

Maak je eigen arbeidscontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Je kunt iemand met een uitkering die moeilijk aan werk komt aannemen op basis van een proefplaatsing. De proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een van de volgende uitkeringen:

 • WAO-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Ziektewet-uitkering
 • WW-uitkering

Je vraagt eerst toestemming voor de proefplaatsing van het UWV. Vervolgens duurt de proefplaatsing 2 maanden. Daarbij behoudt de werknemer zijn uitkering en hoef je geen loon te betalen. Vaak wordt deze periode van 2 maanden gebruikt om te bekijken of hij geschikt is voor de functie. Na een proefplaatsing mag je geen proeftijd meer afspreken met hem, als hij bij jou in dienst komt. Onder omstandigheden kan de duur verlengd worden, tot maximaal 6 maanden.

Om iemand op basis van een proefplaatsing aan te nemen, gelden de volgende voorwaarden:

 • hij heeft een uitkering van UWV (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW)

 • hij heeft nog niet eerder bij je gewerkt*

 • het UWV beoordeelt zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt als beperkt

 • je sluit tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering voor hem af

 • je hebt de intentie om hem na de proefplaatsing voor minimaal 6 maanden in dienst te nemen

 • het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing

* is dit wel het geval, dan mag het alleen als het om een andere functie gaat of om dezelfde functie als hij had voor hij ziek werd, maar dan geldt de proefplaatsing om te bepalen of hij nog geschikt is.

Wil je een proefplaatsing voor iemand met een WW-uitkering gelden, dan gelden er extra voorwaarden:

 • hij moet minimaal 3 maanden werkloos zijn

 • hij komt zonder hulp moeilijk aan werk

Er wordt vaak gedacht dat er veel nadelen kleven aan iemand in dienst die een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Met eventuele problemen in die situatie is echter rekening mee gehouden. Als je bijvoorbeeld bang bent dat je aspirant werknemer minder productief zal zijn vanwege zijn arbeidsbeperking, dan kun je tijdens het dienstverband na de proefplaatsing bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer en het minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon en geldt als je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt. 

Ook kun je een beroep doen op loondispensatie. Dat is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Je betaalt dan tijdelijk minder loon aan de werknemer omdat hij minder aankan dan andere werknemers. De loondispensatie kan 6 maanden tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

Ook kun je onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor een jobcoach. De jobcoachingbegeleiding duurt maximaal 3 jaar. De subsidie voor een jobcoach vraag je aan bij het UWV.

Er zijn zelfs nog meer tegemoetkomingen waar je als werkgever een beroep op kunt doen tijdens een dienstverband na een proefplaatsing:

 • het lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

 • het loonkostenvoordeel (LKV).

Het loonkostenvoordeel is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. 

Je vraagt samen met de werknemer toestemming voor de proefplaatsing op de site van het UWV met het formulier Aanvraag proefplaatsing. Het UWV beoordeelt of de proefplaatsing geschikt is en voor hoelang. Meestal ontvang je binnen 2 weken al een beslissing. 

Maak je eigen arbeidscontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.