Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Huurverhoging bedrijfsruimte

Verhoog de huurprijs op de juiste manier

Net als bij de verhuur van een woning kun je bij de verhuur van een bedrijfsruimte de huurprijs jaarlijks verhogen. Wel is deze verhoging aan regels gebonden. We leggen je uit waar je bij de huurverhoging van je winkel of kantoor rekening mee moet houden. 

Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Bij aanvang van de huurperiode mag je zelf bepalen hoe hoog de huurprijs wordt voor je kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte. Hiervoor geldt geen maximum. Het is aan je huurder om te bepalen of het pand de huurprijs waard is en of hij deze kan opbrengen. Je mag de huurprijs daarna periodiek aanpassen, maar niet ongelimiteerd. Hiervoor pas je de huurindexatie toe.

De mogelijkheid van deze periodieke indexering moet wel in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Is dit niet het geval, dan kun je geen gebruik maken van deze jaarlijkse verhoging. In de praktijk zal een periodieke indexering in de meeste huurovereenkomsten van bedrijfsruimtes zijn opgenomen. 

Er zijn 2 soorten bedrijfsruimtes: middenstandsbedrijfsruimtes en overige bedrijfsruimtes. Onder deze laatste vallen onder meer kantoren, garages en parkeerplaatsen. Het belangrijkste verschil is dat bij een middenstands(bedrijfs)ruimte het publiek vrije toegang heeft. Afhankelijk van het type bedrijfsruimte, gelden er andere regels voor een huurverhoging, al dan niet via de jaarlijkse huurindexatie. 

Bij een middenstandsruimte wordt doorgaans een 5+5 jaar huurcontract afgesproken. Dit houdt in dat je voor de eerste periode een huurprijs afspreekt met of zonder jaarlijkse huur indexering en je deze na 5 jaar kunt herzien. Staat de huurindexatie in het contract, dan kun je jaarlijks de huur verhogen. Spreek je na de eerste 5 jaar een nieuwe huurprijs af, dan geldt deze voor de volgende 5 jaar.

Gaat je huurder niet akkoord met de nieuwe huurprijs, dan kan eventueel de rechter de nieuwe huurprijs vaststellen aan de hand van vergelijkbare bedrijfsruimten. Na de tweede periode gelden dezelfde regels en gaat het huurcontract over naar een contract voor onbepaalde tijd.

Voor alle overige bedrijfsruimtes zoals kantoren, garageboxen en opslagplaatsen gelden er minder regels. Het huurcontract is dan leidend en de rechter kan hier geen verandering in brengen. Dat betekent dat je in een huurovereenkomst kantoor een jaarlijkse indexering moet vastleggen, anders kun je nooit jaarlijks de huur verhogen. 

Of het verstandig is om onder de huidige omstandigheden de huur van een winkel te verhogen, hangt af van de individuele financiële situatie van je huurder. Als je weet dat hij door corona in zwaar weer zit, is het niet opportuun de huur te verhogen. In december 2021 heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat huurders van een winkel of vergelijkbaar bedrijfspand wegens corona recht hebben op korting en welk percentage van de huurprijs dat dan betreft. Heb je te maken met een huurder van een winkel die in zo'n situatie zit, dan staat het op gespannen voet met de uitspraak van de Hoge Raad om de huur te verhogen. 

Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.