Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Huurovereenkomst opzeggen door verhuurder

Zeg een huurovereenkomst op de juiste wijze op

Als verhuurder kun je een huurcontract niet zomaar opzeggen. De wet geeft een beperkt aantal redenen voor opzegging en stelt voorwaarden waaraan je opzegging moet voldoen. Op welke manier je je huurcontract moet opzeggen, hangt af van welk type ruimte je verhuurt. Zeg de huurovereenkomst op de juiste manier op door het volgen van onderstaand stappenplan. 

Zeg nu de huur bedrijfsruimte op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Wil je de huur van een bedrijfsruimte of woning beëindigen, dan moet je dit schriftelijk en aangetekend doen. Je stuurt de opzegbrief aangetekend of via een deurwaardersexploot naar je huurder, waarin je meedeelt dat je de huurovereenkomst wilt beëindigen. Gebruik hiervoor onze brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen of brief huurcontract woning opzeggen.

Bij de verhuur van woonruimte zijn de redenen, de zogenaamde opzeggingsgronden, voor het opzeggen van de huur door een verhuurder in de wet vastgelegd. Je kunt hier niet van afwijken. De meest bekende redenen voor opzegging zijn wangedrag van je huurder en dringend eigen gebruik. Ook bij de verhuur van winkelruimte zijn de redenen voor het opzeggen vastgelegd in de wet. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld slechte bedrijfsvoering door je huurder en de noodzaak van duurzaam eigen gebruik door de verhuurder. Bij de verhuur van een overige bedrijfsruimte, zoals een kantoorruimte, zijn de redenen niet wettelijk vastgelegd. Je kunt een huurcontract kantoorruimte opzeggen wanneer je wilt, als je maar een redelijke opzegtermijn in acht neemt.

Heb je een wettelijke reden om het huurcontract op te zeggen, zeg dan het huurcontract op rekening houdend met de juiste opzegtermijn. Welke minimale opzegtermijn je moet hanteren, hangt af van het type huurcontract. Kijk in de huurovereenkomst of je het contract op ieder moment kunt opzeggen of dat je tegen het einde van een kalendermaand moet opzeggen. 

 

Type Huurcontract Opzegtermijn

Woning onbepaalde tijd

Woning bepaalde tijd

Diplomatenclausule

Kamer

 

Minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden.

Voor elk jaar dat je de woning hebt verhuurd, tel je 1 maand bij de 3 maanden op tot een maximum van 6 maanden

 

Leegstandwet

3 maanden

Winkelruimte

1 jaar

Kantoorruimte

de opzegtermijn is gelijk aan de betaalperiode van de huur

Garagebox/parkeerplaats

1 maand

Verhuur je een woning, dan heeft je huurder op basis van het huurrecht huurbescherming, waardoor hij niet zomaar uit zijn woning kan worden gezet. Verhuur je een winkelruimte of andere openbare bedrijfsruimte, ook dan heeft je huurder huurbescherming op het gebied van huurperiode, huurprijswijzigingen en opzegging van het huurcontract. Je huurder heeft bij overige bedrijfsruimte geen huurbescherming, maar zogenaamde ontruimingsbescherming. Je huurder heeft dan het recht om nog 2 maanden in het pand te blijven op het moment dat het contract afloopt.

Als je een woonruimte verhuurt en je zegt de huurovereenkomst op, dan kan het zijn dat je verplicht een verhuisvergoeding moet betalen. Zegt je huurder zelf op, dan hoef je geen verhuisvergoeding te betalen aan je huurder. Alleen als je de huurovereenkomst beëindigt op grond van de volgende redenen heeft je huurder recht op een verhuisvergoeding:

  • dringend eigen gebruik
  • de uitvoering van een geldend bestemmingsplan

De hoogte van de verhuisvergoeding is afhankelijk van het type woonruimte en de verhuisdatum. Voor zelfstandigen woningen geldt in 2018 een minimumbedrag van € 5.993. Het minimumbedrag wordt ieder jaar voor 1 maart gewijzigd. De rechter kan een hogere vergoeding toekennen. Vraag een Advocaat om hulp als je een indicatie wilt van de hoogte van de verhuisvergoeding.

Zeg nu de huur bedrijfsruimte op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.