Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Een stichting of vereniging als onderneming

Onderneem voor een goed doel

Je denkt er niet meteen aan als je je eigen bedrijf start, maar ook met een stichting of vereniging kun je ondernemen. De winst gebruik je voor het doel van je vereniging of stichting en je kunt in aanmerking komen voor verschillende fiscale voordelen.

Stel zelf je vrijwilligersovereenkomst op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een vereniging of stichting richt je zonder startkapitaal op en je bent, tenzij je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hebt, niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden. Daarnaast hoef je met een kleine stichting of vereniging de financiële cijfers van je onderneming niet te delen via de Kamer van Koophandel (KvK). Een stichting heeft als bijkomend voordeel dat er geen leden of aandeelhouders zijn, waardoor het bestuur zelf kan bepalen wat er gebeurt. Lees meer hierover in een vereniging oprichten en besturen en een stichting oprichten en besturen.

Je stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een rechtspersoon, waardoor je als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor schulden van je onderneming. Dit is anders als je je taak niet goed hebt vervuld. In dat geval kun je wel aansprakelijk zijn.

Je stichting of vereniging betaalt vennootschapsbelasting, tenzij zij daarvan vrijgesteld is. Je kunt een vrijstelling krijgen als je fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000 of je fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000. Daarnaast kun je te maken krijgen met omzetbelasting (btw). Controleer bij de Belastingdienst of je bedrijfsactiviteiten vrijgesteld zijn van btw en pas de juiste regels toe.

Als je stichting of vereniging personeel in dienst neemt, krijg je te maken met loonheffingen. Bestuurders zijn meestal niet in loondienst en vallen niet onder de werknemersverzekeringen. Lees meer hierover in personeel van een stichting of vereniging.

Met een stichting of vereniging kun je profiteren van een aantal aftrekposten, zoals kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeer je een bepaald bedrag in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan mag je een deel daarvan aftrekken van de belasting. De Belastingdienst heeft tabellen waarin je de exacte bedragen vindt.

Willekeurige afschrijving

Heb je bedrijfsmiddelen waarvoor de willekeurige afschrijving geldt (zoals milieubedrijfsmiddelen), dan bepaal je naast de gewone afschrijving zelf hoe en wanneer je een bedrijfsmiddel afschrijft.

Is je stichting of vereniging een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI), dan kom je in aanmerking voor extra aftrekposten.

Stel zelf je vrijwilligersovereenkomst op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.