Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Checklist algemene voorwaarden online verkoop

Controleer je algemene voorwaarden goed

Heb je algemene voorwaarden voor je webshop of online dienstverlening, dan moet je ervoor zorgen dat je je er wel op kunt beroepen. Alleen dan hebben je algemene voorwaarden een echte meerwaarde voor je bedrijf. Volg daarom deze checklist om te controleren of je algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen die eraan gesteld worden. 

Stel nu algemene voorwaarden op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Algemene voorwaarden beschermen jou als ondernemer en je bedrijf. Ze zijn niet verplicht, maar om deze reden hanteren de meeste ondernemers ze wel. Hanteer je algemene voorwaarden, dan kun je je er alleen op beroepen als je ze ook van toepassing hebt verklaard. 

Webshop
Heb je een webshop, dan kun je je algemene voorwaarden op je website plaatsen en deze vervolgens van toepassing verklaren door aan het eind van het bestelproces een opt-in of een zin toe te voegen als: ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’. 

Website dienst
Verleen je een of meerdere diensten, zoals een makelaar, jurist of schilder, dan kun je volstaan door in het individuele contract met je klant te verwijzen naar je algemene voorwaarden met een link naar een pagina op je website waar je je algemene voorwaarden hebt geplaatst.

Nadat je je algemene voorwaarden van toepassing hebt verklaard, moet je ze ter hand stellen.  Dit betekent dat je je algemene voorwaarden op de een of andere manier ter beschikking moet stellen aan je klanten. Je moet hem dus de mogelijkheid bieden je algemene voorwaarden in te zien. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd. Het is belangrijk dat je dit doet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst met je klant. 

Is je klant een consument, dan komt daar bij dat je je algemene voorwaarden ter beschikking moet stellen op een manier waarop de consument deze eenvoudig kan lezen en kan opslaan voor later gebruik. We raden je daarom aan om je algemene voorwaarden naast als normale HTML pagina, ook als PDF beschikbaar te stellen. Het is overigens niet zo dat je klant de tekst van je algemene voorwaarden ook daadwerkelijk moet hebben gelezen. 

Nadat je je algemene voorwaarden van toepassing hebt verklaard en ter hand hebt gesteld, moeten ze nog door je klant aanvaard worden. Je klant moet de toepasselijkheid van je algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden. Als de overeenkomst via internet tot stand komt, dan kan aanvaarding van je algemene voorwaarden door je klant bijvoorbeeld  door op ‘akkoord met de algemene voorwaarden’ te klikken. 
Van een stilzwijgend aanvaarding van je voorwaarden is sprake als je klant niet tegen de toepasselijkheid ervan protesteert en de overeenkomst vervolgens wordt uitgevoerd.

Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn, anders heb je er niets aan. Je klant kan een onredelijke voorwaarde namelijk ter zijde schuiven. In de wet vind je voorbeelden van onredelijke voorwaarden. Daarbij gaat het om:

  • een zwarte lijst met voorwaarden die altijd onredelijk zijn
  • een grijze lijst met voorwaarden die onredelijk kunnen zijn. Dit houdt in dat als je klant het er niet mee eens is, dat je dan moet kunnen aantonen dat onder de gegeven omstandigheden de voorwaarde wel redelijk is

Ook voorwaarden die niet op de zwarte of grijze lijst staan, kunnen onredelijk zijn. Dit is met name het geval wanneer een voorwaarde onder de gegeven omstandigheden onevenredig onredelijk is voor je klant. 

  • heb je buitenlandse klanten, zorg dan voor Engelstalige algemene voorwaarden. Je moet er namelijk wel voor zorgen dat je klanten je algemene voorwaarden kunnen begrijpen
  • hanteer je meerdere sets algemene voorwaarden omdat je verschillende soorten werkzaamheden verricht, geef dan duidelijk aan op welke werkzaamheden welke set algemene voorwaarden van toepassing is
  • wijst je klant de toepasselijkheid van je algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, wijs er dan nogmaals op dat je de beoogde overeenkomst uitsluitend zal aangaan onder toepasselijkheid van je eigen algemene voorwaarden en zorg ervoor dat je klant de toepasselijkheid alsnog aanvaardt
  • heb je je niet aan bovenstaande eisen gehouden, dan geeft dat je klant de mogelijkheid een of meerdere van je algemene voorwaarden te vernietigen. Hij is dan niet aan de voorwaarde(n) gebonden.
  • zorg ervoor dat je de juiste set algemene voorwaarden kiest. Hieronder zie je de verschillen.

Verschillende algemene voorwaarden

Stel nu algemene voorwaarden op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.