Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Vast contract DGA opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Vast contract DGA

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je naast directeur ook werknemer van je bedrijf. Ga een arbeidsovereenkomst DGA met je bv aan om je persoonlijke risico's te verkleinen en duidelijkheid voor de Belastingdienst te scheppen. Stel nu een professioneel vast contract DGA op en zorg voor een solide arbeidsrelatie. Ben je op zoek naar een arbeidsovereenkomst DGA voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik dit vaste contract DGA om:

 • voor onbepaalde tijd in dienst te treden bij je bv
 • de arbeidsvoorwaarden tussen jou en je bv vast te leggen

In deze arbeidsovereenkomst DGA bv staat onder meer:

 • de functie of werkzaamheden van de DGA
 • de begindatum van het vaste dienstverband
 • de overeengekomen werkdagen en -tijden
 • het bruto loon en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen
 • het aantal vakantiedagen
 • een geheimhoudingsbeding
 • een wijzigingsbeding
 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding
 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

Een vast contract DGA (of arbeidsovereenkomst DGA) is een arbeidscontract tussen een bv als werkgever en een DGA als werknemer waarin onder meer afspraken over arbeidsvoorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van de DGA staan.

Je hebt een DGA arbeidsovereenkomst nodig als je de arbeidsrelatie tussen jou als DGA en je bv goed wilt vastleggen. Dat is met name van belang voor de fiscus. Die wil weten welke afspraken gelden tussen jou als DGA en je bv. Zorg ervoor dat je deze schriftelijk kunt aantonen met een arbeidsovereenkomst DGA. Gebruik niet zomaar een voorbeeld arbeidsovereenkomst DGA of arbeidsovereenkomst DGA model, maar maak je eigen arbeidscontract DGA op maat!

De wet geeft geen duidelijke omschrijving van het begrip DGA. In het algemeen ben je DGA als je directeur bent van je bedrijf en een groot deel van de aandelen (meer dan 5%) bezit. Je hebt in dat geval een zogenaamd aanmerkelijk belang.

Een reguliere werknemer is verzekerd op grond van een de arbeidscontracten voor de Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet. Als DGA ben je dat niet in alle gevallen, ook al ben je in dienst van je bv. Van belang hierbij is de vraag of er een gezagsverhouding is tussen jou en de bv. Daarbij wordt gekeken of je zelf kunt beslissen over je ontslag. Als je zoveel aandelen hebt dat je zelf kunt beslissen of je ontslagen wordt of niet, dan is er geen gezagsverhouding en ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval zul je jezelf apart moeten verzekeren, bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Als DGA ben je wettelijk verplicht jezelf een minimum salaris uit te keren dat normaal is voor het niveau van je werkzaamheden en het aantal uren dat je werkt. Dit staat in de gebruikelijkloonregeling die de Belastingdienst hanteert. Het gebruikelijk loon kan per jaar verschillen en is voor 2022 vastgesteld op € 48.000. Kun je bewijzen dat iemand met dezelfde werkzaamheden een lager salaris verdient, dan mag je jezelf een lager salaris geven. Verdient een werknemer binnen je bv met dezelfde werkzaamheden echter een hoger salaris, dan kan de Belastingdienst uitgaan van een hoger salaris.

Sinds 1 januari 2017 geldt voor start-ups een aparte regeling met betrekking tot het gebruikelijk loon. Een beginnend bedrijf is immers vaak niet in staat zijn werknemers een salaris als het gebruikelijk loon te betalen. Om die reden mag je als DGA van een start-up het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Een lager bedrag mag ook als je kunt aantonen dat dat het salaris is dat past bij je werkzaamheden. Of je bedrijf wordt aangemerkt als een start-up, hangt af van of het voldoet aan een aantal voorwaarden. Kijk op de website van de Belastingdienst of dit het geval is. De start-up regeling mag je maximaal 3 jaar toepassen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of je een DGA bent
 • je twijfelt of er sprake is van een gezagsverhouding met je bv
 • je wilt weten welk salaris de bv aan je moet uitkeren
 • de bv je salaris niet meer kan betalen

Op dit arbeidscontract DGA is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Vast contract DGA

arbeidsovereenkomst DGA, arbeidscontract DGA, vast arbeidscontract DGA, arbeidscontract onbepaalde tijd DGA.